Karmelitorden

Maria i Karmel

Av Wilfrid Stinissen OCD
Alltid har man i Kyrkan vetat att Maria intar en hedersplats i det kontemplativa livet. Att vara kontemplativ är ju att bli överskuggad av Anden och bli havande med Ordet. För alla som vill leva kontemplativt är Maria en ledstjärna. Den heliga Jungfruns dygder är just de dygder som blommar eller borde blomma i det kontemplativa livet. Som karmelit tillhör du en Orden som från allra första början har haft en djup och innerlig kärlek till Jungfru Maria. Karmelitbrödernas lilla kyrka på berget Karmel var vigd åt Vår Fru. Därför kallades karmeliterna ”den saliga Jungfru Maria av berget Karmels bröder”.

Maria kallas ”decor Carmeli”, Karmels smycke och prydnad. Hon ger vår Orden en särskild skönhet. Som karmelit får du kalla henne din stolthet. Om vår Orden skulle tappa sin kärlek till Maria skulle den förlora sin identitet. Från början har karmeliterna betraktat Maria inte bara som sin moder och drottning, utan också som en äldre syster som inkarnerar Ordens ideal och sålunda stimulerar till efterföljelse. Maria är ett perfekt föredöme för varje karmelit. Hon var och är en levande bok i vilken du kan avläsa vår regel, vårt levnadssätt. Vem har mer och bättre än hon uppfyllt vår regels centrala föreskrift, att dag och natt begrunda Herrens lag och vaka i bön?
» Läs mer

Den sköna kärlekens moder

Predikan 16 juni 2014 av Clemens Karlsson OCD
Jungfru Maria är inte som andra helgon. Att det är så framgår mycket tydligt av evangeliet som vi just har hört – det är inte utan anledning att Kyrkan låter karmelitorden få läsa upp och förkunna just detta evangelium idag på dess stora högtidsdag (Joh 19:25-27). Det är en stor förmån att i denna heliga mässa få stanna till och förbli stående inför det stycke av Johannesevangeliet som berör Guds allra mest avgörande handlande för allas vår salighet och glädje, och som just därför också säger något stort och väsentligt om vad Kyrkan är och om hennes djupaste identitet.

Just på grund av detta är det en text som Karmelitorden känner sig mycket hemma med, denna form av gudsvigt liv och även vardaglig kristen efterföljelse som funnit sin typiska kallelse i att tjäna Herren främst genom att stå och förbli inför Hans ansikte. Och var förkroppsligas detta tydligare än i den lilla gruppen som troget står och förblir stående inför Herrens kors? Denna plats som vi i hans uppståndelses ljus nu alla vet är platsen för den yttersta manifestationen av hans kärlek och livgivande närvaro, och platsen där hans ansikte på ett underfullt och märkligt sätt faktiskt är som allra tydligast.
» Läs mer

 

16 juli   –   Vår fru av berget Karmel

Vår fru av berget Karmel En gång när vi alla var i koret, försänkta i bön efter kompletoriet, såg jag Vår Fru i stor härlighet, i vit mantel under vilken hon gav oss alla sitt skydd.
(Teresa av Jesus)