Karmeliterna i Sverige
Högtiden för Johannes döparens födelse

Predikan av/Homily by abbot Hugh Gilbert OSB, numera biskop av Aberdeen
Why keep the earthly birthday of John? Because everything in him: his conception, his leaping in Elizabeth’s womb when Mary visited with Jesus in hers, his birth, his time in the desert, his preaching and baptising, his death – everything is full of the Holy Spirit, alive with God, everything is a gift to us, everything is for the Church. A monk, centuries ago, said John’s voice is ‘an everlasting voice’. And Origen said that the spirit of John is always at work in the world. John, after Mary, is the closest to the risen Christ and therefore closest to us.
» Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 1

Efter H. Caffarel
”När en man har gift sig med en välvårdad, elegant kvinna, så får hon inte sluta upp med att vara sådan, under förevändning att öva fullkomlighet. Hon får inte, under förevändning att vara självförnekande, slarva med matlagningen, missköta sin klädsel eller underlåta att göra hemmet trivsamt . . .” Den som blir förvånad över att finna ett så jordnära och ”världsligt” råd i en andlig tidskrift kommer att bli ännu mer förvånad när han eller hon får veta att rådet kommer från en sann mystiker. Kanske trodde vi att mystik bara var något man kunde ägna sig åt i en klostercell, att mystiker egentligen inte alls var som vi ”vanliga” lekmän i dagens kyrka och värld.
» Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 2

Efter H. Caffarel
”Bön och bekvämlighet går inte ihop”, säger Teresa av Jesus. Allt sant kristet och mystiskt liv måste inkludera askes. När det gäller askes var Camille både i tanke och praxis före sin tid. Hennes djupa böneliv gav henne en klar och träffsäker blick för vad som var väsentligt, och mod att gå sin egen väg som i en del avseenden stod i kontrast till vad hennes kristna omgivning ansåg passande. För Camille var askes och botgöring aldrig något självändamål utan endast medel. ”Vad det gäller askes så ligger det väsentliga i att älska Gud. När man älskar så beundrar man. Man försöker efterlikna den älskade för att på så sätt behaga honom.
» Läs mer

Kardinalens dröm

Nicholas kardinal av Cusa (1401-1464), Biskop av Brixen, var inte bara en stor kyrkopolitiker, ansedd påvlig legat och reformator av det andliga livet för 1400-talets präster och troende, utan också en man av tystnad och kontemplation. Han blev djupt rörd av en dröm där han fick se den andliga verklighet som har betydelse för präster och lekmän än i dag, kraften i självförsakelse, bön och offer hos andliga mödrar dolda i klostren.
» Läs mer

 

Johannes döparen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan 16 juli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

border_blommor