Välkomna till
Vår Fru av Berget Karmels stora högtid
Söndagen den 16 juli
Karmelitnunnornas kapell, Glumslöv
Pontifikalmässa kl. 9:30
Huvudcelebrant:
Hans Eminens Anders Kardinal Arborelius OCD
» Inbjudan


» The vocation of a Pluscarden monk

By Dom Benedict Hardy, OSB
Desire for God. Longing to respond to Jesus Christ; fully, authentically, adequately; to his goodness, his love, his self gift. Desire to serve the Church; not just a bit, but with total commitment; even to the giving up of life itself. Desire to live the life of the Church; to live the Eucharist; to participate to the fullest extent possible in the mystery of the Church. Yearning for prayer: for more prayer; for deeper prayer; for prayer without ceasing. The gnawing sense that nothing “out there” can ever be enough; nothing can ever fully satisfy: because only God suffices. An ever deepening and worsening sense of personal sinfulness; and along with that, a corresponding desire for holiness: for real conversion, even transformation, in order actually to become a Saint…

» Om Jesu påskmåltid och eukaristin

Av en karmelitnunna
Hur framställer Jesus sitt frälsarverk? Jesu hela sändning är att vara gåva. Evangelierna berättar på vilket sätt han är denna gåva och på vilket sätt vi kan ta emot den. Men det finns en händelse i Jesu liv i vilken han sammanfattar, synliggör och förverkligar hela sin kallelse. Under Jesu sista påskmåltid uppfyller och fullbordar Jesus hela det Gamla Testamentet med dess olika traditioner, religiösa seder, offer och messiasförväntningar. Hans sista måltid med lärjungarna och instiftandet av eukaristin sammanfattar och framställer hela Jesu frälsarverk. ”Eukaristi” är det namn den katolska Kyrkan gett altarets sakrament, då bröd och vin under den helige Andes åkallan och prästens ord ”in persona Kristi” förvandlas till Kristi kropp och blod…

» Nytt nummer av tidskriften: Karmel 2017:2

Saverio av Jesu Heliga Hjärta: Tacksägelse för karmelitbrödernas 50 år i Sverige
Wilfrid av Kristus Konungen: Vad du är skön!
Robert Sarah: Gud ensdam. Del 2
Frederick L. Miller: Maria, Vishetens säte
En karmelitnunna: Fatima 100 år