Teresa av Avila
15 OKTOBER
Teresa av Jesus (Avila)


» Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 1

Av Anders Arborelius, karmelit

Vi börjar med Teresas egna ord: Inget får skaka dig, inget förskräcka. Allting skall klarna. Gud är densamme. Vänta och vaka. Allt skall du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker.

Dessa korthuggna fraser kan hjälpa oss att lära känna den som skall bli vår vän och ledsagare, Teresa av Avila eller Teresa av Jesus, som hon egentligen heter i Kyrkans liv. Vi kan sammanfatta hela hennes budskap med hennes egna ord: ”Kristus är en mycket god vän”. Att säga det är ingenting nytt. Evangeliet utandas denna vänskap på varje sida och i varje ord. Men det viktiga är att vi tar till oss detta budskap, att vi låter oss innefattas i denna vänskap, så att den blir själva livsluften där vi lever, den atmosfär som präglar vårt sätt att tänka, leva, handla och tala, så att hela tillvaron utandas Guds vänskap i Kristus. Ja, så att minsta lilla sak eller ”minsta lilla myra”, som Teresa säger, är tecken på Guds vänskap.

I förstone kan det tyckas att Teresa är en ganska främmande fågel bland oss nordbor. Född 1515 i Avila har hon kallats det ”spanskaste” av alla helgon. Men den utsagan får vi ta med en nypa salt. Egentligen var hon av judisk börd. Hennes farfar var en omvänd jude från Toledo. Hon föddes egentligen inte i Avila utan på familjens lantgods utanför staden. Men även om Teresa är starkt präglad av sin om-givning, sin kultur och sin atmosfär, finns det universella och djupt katolska drag, som gör att människor av alla slag kan känna sig hemma i hennes närvaro. Även icke-kristna läser med förtjusning hennes skrifter och tjusas av hennes charm. På spanska heter charm gracia, samma ord som man använder för ordet nåd. Det kan ge oss en liten aning om storheten och djupet i hennes person.