Herrens bebådelse - Jungfru Marie bebådelse

» Abrahams och Marias Ja-ord

Av en karmelitnunna

Maria sammanfattade i sitt Ja, sitt fiat, alla de ja-ord som alltifrån Abraham uttalats i det första förbundet. Det var nödvändigt att Gud fick Abrahams ja för att den egentliga frälsningshistorien skulle ta sin början.

Abrahams ja-ord och hans frambärande av sin son var en antecipation av Marias ja-ord och hennes frambärande av sin son.

Abraham fick löftet om efterkommande som skulle bli lika talrika som havets sand och stjärnorna på himlen. Men han måste vänta i många år tills löftet infriades och sonen Isak föddes. Denna långa väntetid är en bild av Israels folks långa väntan på den utlovade Messias.

Abraham är villig att offra sin son. Hans villighet ”hjälper” Maria att i sin tur offra sonen. Vi är beroende av varandra. Mitt ja hjälper någon annan att säga ja. Mitt nej försvårar för någon annan att säga ja.