7:e påsksöndagen

Predikan av Anders Arborelius ocd
Det är ofta först när vi får sakna något som vi lär oss att värdesätta det. Först när en människa är borta – eller har gått bort – upptäcker vi vilken pärla det var, även om skalet var lite ohyvlat. Och i den vackra maj-månaden händer det inte så sällan att varje bonde, ja, var och en som har minsta lilla jordplätt eller täppa, längtar efter regn. Samma sak gäller Kyrkan: hon längtar och ropar efter nådens regn, som den Helige Ande är och ger. Dessa nio dagar mellan Kristi himmelsfärd och pingst är en av kyrkans mest längtansfyllda tider (liksom advent och fastetiden). Bönen ”Kom, Helige Ande” är under denna pingstnovena på hela Kyrkans läppar, i varje kristens hjärta. För det är verkligen ett hjärtebehov för Kyrkan att få Andens gåva. Han är själva hennes själ och hjärta. Utan honom är hon själlös, hjärtlös, ja, torr och tom, ett tomt skal, även om allt på ytan fungerar som ett perfekt maskineri…

» 6:e påsksöndagen

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd
Joh 14:15-21. Vi närmar oss pingsten, och därför låter Kyrkan oss läsa och höra texter som påminner oss om att vi behöver den helige Ande, och som uppmanar oss att vänta på honom och längta efter honom. ”Jag skall be Fadern”, säger Jesus, ”och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande.” Det grekiska ordet som Johannes använder, nämligen ”paráklätos”, betyder både hjälpare och tröstare. Den helige Ande vill hjälpa och trösta oss. Vi behöver hjälp och tröst på vår färd genom livet. Livet är inte lätt. Det finns få saker som vi är så eniga om som just detta. Det är svårt att vara människa. Om Jesus lovar oss en hjälpare och Tröstare är det därför att han vet att vi inte klarar av livet ensamma. Visserligen har Gud gett oss åt varandra för att vi skall hjälpa och trösta varandra…

Maria-uppenbarelserna i Fátima 100 år

Den 13 maj kommer påven Franciskus i Fátima att heligförklara de två barnen Jacinta och Francisco, för vilka Jungfru Maria uppenbarade sig för etthundra år sedan. Dessa barn dog i ung ålder och är redan saligförklarade Det tredje barnet Lucia blev 97 år och hennes saligförklaring förbereds. Jag hade själv förmånen att få träffa henne i karmelitnunnornas kloster i Coimbra, där hon levde under sina sista år. Jungfru Maria har under historiens lopp gång på gång uppenbarat sig för att påminna oss om vår kallelse att omvända oss mer och mer till evangeliet. Hon har inget nytt att tillfoga till det som har uppenbarats genom Guds människoblivande i Jesus Kristus. Men just eftersom Jungfru Maria levde så nära Jesus, kan hon också hjälpa oss att komma honom närmare och växa in i en djupt personlig relation med honom…
» Läs mer

» Nytt nummer av tidskriften: Karmel 2017:2

Saverio av Jesu Heliga Hjärta: Tacksägelse för karmelitbrödernas 50 år i Sverige
Wilfrid av Kristus Konungen: Vad du är skön!
Robert Sarah: Gud ensdam. Del 2
Frederick L. Miller: Maria, Vishetens säte
En karmelitnunna: Fatima 100 år