» 2:a söndagen u.å.

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

“John looked at Jesus and said: Look, there is the Lamb of God!” (Jn 1:35).

This is the second time the phrase Lamb of God has occurred in this first Chapter of St. John’s Gospel. Just a few verses before, we read how the previous day St. John the Baptist had born his testimony to Jesus. On that occasion he had cried out more fully: Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, within a very few verses, we have passed from the divine identity of Jesus as outlined in the Gospel’s Prologue, to the fullness of his mission, his mystery, as set forth in the rest of the Gospel; from the theology of the Incarnation to the theology of the Redemption; from Jesus as Word made flesh to Jesus as Lamb of God. And we read these words very appropriately today as we pass from Christmastide to the second Sunday in Ordinary time.

» Teresa av Jesus (Avila): Boken om mitt liv. Ny rev. uppl.

“Liksom Augustinus Bekännelser hör Teresa av Jesus Boken om mitt liv till den klassiska litterära genre där en människa öppnar sitt hjärta på vid gavel och öppenhjärtigt beskriver sin väg till Gud eller rättare sagt Guds väg till hennes hjärta, alltså hans sätt att ta henne allt mer i besittning. När Teresa talade om denna bok, kallade hon den därför också En bok om Herrens nådegärningar.

Bönen är för Teresa ett privilegierat uttryck för vänskapen mellan Gud och människan: “Inre bön är ingenting annat än gemenskap med en vän, som vi ofta är ensamma tillsammans med, bara för att vara hos honom som vi vet älskar oss.” Samtidigt som boken är en djupt personlig beskrivning av Teresas eget liv och utveckling är den också en slags allmängiltig avhandling om bönens praktik och teologi. Vi kan vara förvissade om att vi fått ett helt autentiskt uttryck för den kristna tron och mystiken i våra händer – och till på köpet förmedlat av en livslevande och högst medryckande skribent.” Anders kardinal Arborelius O.C.D.
» Beställ boken här