» Att leva med Maria

Av Wilfrid Stinissen ocd
Vi kan betrakta Maria som vår äldsta syster, som genom sitt liv konkret visar hur en kristen skall leva. Inom Karmel har vi alltifrån början i henne igenkänt en syster som inkarnerar Ordens ideal och sålunda stimulerar till efterföljelse, enbart genom att vara. Maria är ett perfekt föredöme för varje kristen. ”Man framställer den heliga Jungfrun som ouppnåelig”, klagar Thérèse av Jesusbarnet några månader före sin död, ”man borde i stället visa hur man kan efterlikna henne, hur hon i det fördolda övade dygderna; man borde påpeka att hon levde av tro precis som vi och bevisa det med texter ur evangeliet”…

» Tidskriften Karmel 2017:2

Saverio av Jesu Heliga Hjärta: Tacksägelse för karmelitbrödernas 50 år i Sverige
Wilfrid av Kristus Konungen: Vad du är skön!
Robert Sarah: Gud ensdam. Del 2
Frederick L. Miller: Maria, Vishetens säte
En karmelitnunna: Fatima 100 år