Karmeliterna i Sverige
19:e söndagen u.å. – 7 augusti 2016

Predikan av Clemens av Sankt Gabriel OCD
Under de senaste femton åren har antalet nunnor i de kontemplativa klostren i Kyrkan – världen över – sjunkit i antal från ungefär 50.000 till nu strax under 40.000. Det är en ganska stor minskning, på en relativt kort tid. Detta meddelades från den Heliga Stolen ganska så nyligen. Antalet, är naturligtvis inte allt som är av betydelse. Men varje tänkande katolik med hjärtat på rätt plats, ställer sig naturligtvis frågor: Innebär detta måhända också att den allmänna vakenheten och brinnande väntan på Herren, har avtagit i Kyrkan? Och, vad innebär det för Kyrkan, för prästernas och deras arbete, själarnas frälsning och fullkomnande, att antalet kvinnor som helt viger sina liv åt att i kontemplation söka Guds ansikte och med sina uppoffringar i det fördolda på detta sätt också bär upp världen, blir färre?
» Läs mer

Jungfru Maria – Den troende

Av Anders Arborelilus OCD
Andra Vatikankonciliet understryker med rätta att Jungfru Maria är en av oss. Liksom vi vandrade hon ”trons pilgrimsväg.” Liksom vi levde hon i tro, hopp och kärlek. Liksom vi tillbad hon den ende och trefaldige Guden. Därför kan hennes inre förhållande till Gud också bli ett exempel och en förebild för oss. I henne inkarneras den kristna tros- och livshållningen: människan-brudens totala överlåtelse till sin gudsmänsklige Brudgum. ”Salig hon som trodde” (Luk 1:45) har därför kristna upprepat i alla tider. ”Gudsmodern är, såsom redan den helige Ambrosius lärde, Kyrkans urtyp med avseende på tron.”
» Läs mer

Nytt nummer av tidskriften ute nu: Karmel 2016:3!

I barmhärtighetens skola. 2
Roeland Van Meerssche
Jesu vackraste liknelser talar om barmhärtigheten. I Lukasevangeliet är de centrala, de utgör hjärtat i det glada budskapet. Därför kallas också Lukas barmhärtighetens evangelist.I det femtonde kapitlet svarar Jesus på förebråelsen att han tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Han börjar med en liknelse. Det handlar om en man som har förlorat ett får och en kvinna som har förlorat en silverdrama…

Om Kristi underbara kärlek till Maria Magdalena
En engelsk mystiker
Ljuv var kärleken mellan Maria och Jesus. Vad hon älskade Honom! Hur mycket mer älskade Han inte henne! Ta inte för lätt på evangelieberättelsen som om det vore någon ytlig historia.Den skildrar deras relation fullständigt sant. Vem kan, när han läser det, undgå att se att hon älskade honom intensivt utan att hålla tillbaka något av sin kärlek och att hon vägrade all tröst från något mindre än hans kärlek i gengäld…

Att vara den treenige Gudens tjänare
Biskop Anders Arborelius, karmelit
Om vi verkligen tror på en treenig Gud måste det få prägla hela vårt liv. Allt det vi tror på och vill leva av och för får vi se i ljuset av Treenigheten. Allt skapat återspeglar och försöker ge oss en aning om Den som har skapat det. Också själva skapelsen kan så att säga evangelisera oss och leda oss fram till mötet med den treenige Guden. Uppenbarelsen leder oss stegvis fram till den fulla tron på Treenigheten…

Katekes om änglarna. 3
Johannes Paulus II
Vi fortsätter på de föregående katekesernas tema som handlade om trosartiklarna rörande änglarna, skapade av Gud. I dag skall vi börja utforska frihetens mysterium som vissa av dem har vänt mot Gud och hans frälsningsplan för mänskligheten. Som evangelisten Lukas vittnar om när lärjungarna återvänder till Mästaren fulla av glädje över frukterna av deras första försök att missionera, uttalar Jesus en mening som är mycket uttrycksfull…

Moder Maria Elisabeth Hesselblads kanonisering
Emmanuel Jakobsson
Den som någon gång befunnit sig på S:t Petersplatsen under en helgonförklaring vet att just då möts det världsomspännande katolska och det specifikt nationella på ett alldeles särskilt sätt. Ja, alla ditresta pilgrimer vet med sig att de befinner sig i hjärtat av den katolska världen, är medvetna om den samhörighet de alla delar genom den katolska bekännelsen, och samtidigt är man så stolt över sitt helgon som ju kommer från ens eget land, den egna orden eller kongregationer…

 

15 augusti – Jungfru Marias upptagning till himlen

Jungfru Marias upptagning till himlen


Den fattiges visdom Vad du är skön Maria
SOMMAR-REA!
Nu endast 30 kr. styck!
» Beställ i vår butik


Natten är mitt ljus
NY UPPLAGA!
I månadsskiftet juli/augusti utkommer en ny upplaga av Wilfrid Stinissens bok Natten är mitt ljus. Den är på 160 sidor och kostar 160 kr.
» Beställ här