Karmeliterna i Sverige
16:e söndagen u.å. 2016

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB
On Lk 10:38-42.Probably everyone knows the famous Trinity Icon of Rublev. It’s based on the story from Genesis we had in our first reading today. Andrei Rublev was a Russian monk who lived in the late 14th/early 15th c. His Icon shows the 3 Angels of Mamre sitting lovingly around a table. Because in the text the mysterious visitors of Abraham are described as now three, now only one, many of the Fathers of the Church took them to be an image or foreshadowing of the Persons of the Holy Trinity. You can’t possibly represent the Persons of the Trinity in a picture, but you can represent Angels, so Rublev did that, followed of course by many later imitators.
» Läs mer

Jungfru Maria – Den troende

Av Anders Arborelilus OCD
Andra Vatikankonciliet understryker med rätta att Jungfru Maria är en av oss. Liksom vi vandrade hon ”trons pilgrimsväg.” Liksom vi levde hon i tro, hopp och kärlek. Liksom vi tillbad hon den ende och trefaldige Guden. Därför kan hennes inre förhållande till Gud också bli ett exempel och en förebild för oss. I henne inkarneras den kristna tros- och livshållningen: människan-brudens totala överlåtelse till sin gudsmänsklige Brudgum. ”Salig hon som trodde” (Luk 1:45) har därför kristna upprepat i alla tider. ”Gudsmodern är, såsom redan den helige Ambrosius lärde, Kyrkans urtyp med avseende på tron.”
» Läs mer

Högtiden för Johannes döparens födelse

Predikan av/Homily by abbot Hugh Gilbert OSB, numera biskop av Aberdeen
Why keep the earthly birthday of John? Because everything in him: his conception, his leaping in Elizabeth’s womb when Mary visited with Jesus in hers, his birth, his time in the desert, his preaching and baptising, his death – everything is full of the Holy Spirit, alive with God, everything is a gift to us, everything is for the Church. A monk, centuries ago, said John’s voice is ‘an everlasting voice’. And Origen said that the spirit of John is always at work in the world. John, after Mary, is the closest to the risen Christ and therefore closest to us.
» Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 1

Efter H. Caffarel
”När en man har gift sig med en välvårdad, elegant kvinna, så får hon inte sluta upp med att vara sådan, under förevändning att öva fullkomlighet. Hon får inte, under förevändning att vara självförnekande, slarva med matlagningen, missköta sin klädsel eller underlåta att göra hemmet trivsamt . . .” Den som blir förvånad över att finna ett så jordnära och ”världsligt” råd i en andlig tidskrift kommer att bli ännu mer förvånad när han eller hon får veta att rådet kommer från en sann mystiker. Kanske trodde vi att mystik bara var något man kunde ägna sig åt i en klostercell, att mystiker egentligen inte alls var som vi ”vanliga” lekmän i dagens kyrka och värld.
» Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 2

Efter H. Caffarel
”Bön och bekvämlighet går inte ihop”, säger Teresa av Jesus. Allt sant kristet och mystiskt liv måste inkludera askes. När det gäller askes var Camille både i tanke och praxis före sin tid. Hennes djupa böneliv gav henne en klar och träffsäker blick för vad som var väsentligt, och mod att gå sin egen väg som i en del avseenden stod i kontrast till vad hennes kristna omgivning ansåg passande. För Camille var askes och botgöring aldrig något självändamål utan endast medel. ”Vad det gäller askes så ligger det väsentliga i att älska Gud. När man älskar så beundrar man. Man försöker efterlikna den älskade för att på så sätt behaga honom.
» Läs mer

 

 
 
Treenigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den fattiges visdom Vad du är skön Maria
SOMMAR-REA!
Nu endast 30 kr. styck!
» Beställ i vår butik

 


Natten är mitt ljus
NY UPPLAGA!
I månadsskiftet juli/augusti utkommer en ny upplaga av Wilfrid Stinissens bok Natten är mitt ljus. Den är på 160 sidor och kostar 160 kr.
» Beställ här

 


Mässtider - Karmel