» 7:e söndagen u.å. Årg. A.

Predikan av Wilfrid Stinissen, karmelit
Matt 5:38–48. När vi hör Jesus säga: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna… men jag säger er”, så ligger det nära till hands att tro att Jesus avvisar eller motsäger det gamla förbundets lag och kommer med en helt ny lära. Men så är det inte menat. Både lagen och evangeliet kommer från Gud. Gud kan inte bli sin egen motståndare. Det handlar inte om motsättning utan om utveckling. Gud uppenbarar sig allt klarare. Jesus avskaffar ingenting. I stället försäkrar han högtidligt: ”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå” (5:17–18).

» Nytt nummer av tidskriften: Karmel 2017:1

Fader Vår – en bön som lär oss att be
Martinus av Sankta Teresa av Jesusbarnet, karmelit
Det finns kristna som inte tycker om böner som man skall lära sig utantill. De upplever det som ett tvång, en brist på originalitet. Men faktum är att bönen Fader vår, den bön som de kristna har lärt sig utantill, kan bringa människor som inte var kristna till den kristna tron. Det hände till exempel med tre människor, tre kvinnor.

Gud ensam
Robert Sarah, karmelit
Hans Eminens Kardinal Robert Sarah föddes 15 juni 1945 i en fattig by på Guineas landsbygd. Han började sitt liv i ett enrumshem som utgjorde hans familjs enda egendom. Han fick kallelsen till präst genom de missionärer som verkade i hans by, och blev 1979 världens yngsta biskop vid bara 34 års ålder för ärkestiftet Conakry, och är nu prefekt för gudstjänst- och sakramentskongregationen.

Johannes av Korsets gudsbild. Del 2
Roland av Sankt Josef, karmelit
Gud är Fader, Son och Ande. Johannes av Korset lär oss att känna Gud som den helt annorlunda, men också som kärlekens Gud, Älskaren som samtidigt är den Älskade. När vi får tränga djupare in i Gud stöter vi också på Guds djupaste kärna, den treenige Guden. Men också det blir ett outgrundligt mysterium, såsom omgivet av icke-vetande. Bara den Helige Ande kan leda oss steg för steg ”in i hela sanningen” säger Jesus (Joh 13,16).

Ett underbart utbyte
Clemens av Sankt Gabriel, karmelit
Predikan vid en karmelitnunna avläggande av sina första för tre år tidsbundna klosterlöften, Glumslöv den 6 januari 2017

Epifaniahögtidens evangelium – denna löftesavläggelsesdag – proklamerar uppenbarandet av en gåva, Guds gåva, vår Herre Jesus Kristus. Från människans sida talar det om ett sökande, och finnande av ett underbart utbyte (Matt 2:1-12).