Karmelitorden i Sverige


2015: Det gudsvigda livetDet gudsvigda livets år – Vita Consecrata.
Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november 2014. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda* nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner. I Stockholms stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan. En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

500-årsjubileum av Teresa av Jesus (Teresa av Avila) födelse.

Teresa av Jesus 1515-2015”Vi känner till och inser i någon mån Guds överflödande frikostighet mot vår heliga moder – men förstår vi tillräckligt vad Teresa betydde för Jesus? Vad hon betydde för honom i fråga om kärlek, bön och trohet, vilken storsinthet, mod, heroism hon bevisade honom? Uppskattar vi hennes förtröstan i alla svåra mödor det föll på hennes lott att ta på sig i Guds tjänst? Fattar vi vidden av hennes självförsakelse, hennes fattigdom, hennes totala gåva av sig själv vilken gjorde henne till ”Teresa av Jesus”? Att tillhöra Jesus sammanfattar hela hennes liv. Det är i detta radikala bortdöende från henne själv, i hennes fullständiga förening med Jesus i varje omständighet som vi finner hemligheten med hennes storsinta dristighet, med hennes vidsynthet, med den glada frihet som ger henne den unika charm som lär oss mer än mycken undervisning.” (Mother Mary of Jesus ocd (1851-1942), priorinna I Notting Hill Carmel, London.)

TERESA AV ÁVILA – EN HANDLINGSKRAFTIG MYSTIKER
Av Fredrik Heiding, jesuit

Det är i dag, den 28 mars, 500 år sedan Teresa av Ávila (1515–1582) föddes. Jubileet har redan börjat firas högtidligt i Spanien och i andra länder; hennes liv och gärning uppmärksammas också här i Sverige där karmelitisk spiritualitet tilltalar många. Här i Sverige kan nämnas att biskop Anders Arborelius håller föredrag om den heliga Teresa i S:t Lars katolska församling i Uppsala torsdag den 23 april. En utställning är också planerad i församlingen i samband med jubileet.
» Läs mer

KORSVÄGSANDAKT

Från Jerusalem kommer seden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg, en s k korsvägsandakt. Den vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig. Den lämpar sig väl för gemensam andakt. Den är kort för att var och en skall kunna tänka och bedja vidare i tystnad. Det är därför lämpligt att förebedjaren här och var gör pauser för tyst bön eller eventuellt gör egna, kortare inlägg.
» Läs mer

25 MARS – HERRENS BEBÅDELSES DAG
Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Vårens återkomst är en synnerligen passande påminnelse nu, 9 månader före jul, om den ännu mer radikala förnyelse av skapelsen som ägde rum i och med inkarnationen. Ty med Kristi ankomst skedde en ny skapelse; “det gamla är förbi, se, något nytt har kommit!” (2 Kor 5:17) Vi firar i dag hela historiens mittpunkt och mest betydelsefulla ögonblick. Den nya skapelsen i Kristus är ett större mirakel, en större gåva, en viktigare händelse än till och med den första skapelsen.
» Läs mer

Påsken i Karmel

Påskens mässtider:

Skärtorsdagen: kvällsmässa kl 18.00
Långfredagen: gudstjänst kl 15.00
Påskafton: påskvaka kl 23.00 (Mässan börjar ute vid påskelden, vid den lilla trädgårdsporten. Men om det regnar har vi påskelden inne i entrén)
Påskdagen och annandagen: Mässa kl 9.30

Mässtider i Karmel

December - februari:
söndag och helgdag 09:30
måndag - lördag 09 00

Mars - november
söndag och helgdag 09:30
måndag - lördag 08 00

Den heliga mässan firas på latin första torsdagen i månaden

Predikningar