Karmelitorden i Sverige


 

Maria, den alltigenom vackra – Förebilden för det gudsvigda livet
Av sr M Regina van den Berg FSGM
Den gudsvigda kvinnan dras till att ge sig själv åt honom som är helt Vacker. Hon har hört Herren tala till henne: ”Hör dotter och ge akt och böj hit ditt öra; Glöm nu ditt folk och din faders hus; och må konungen få ha sin lust i din skönhet, ty han är din Herre och för honom skall du falla ned.” Ps 45:11 Med psalmisten utbrister hon till svar: ”Ett har jag begärt av Herren efter det strävar jag: att jag må få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att skåda Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.” Ps 27:4
» Läs mer

Teresa av Ávila – En handlingskraftig mystiker
Av Fredrik Heiding, jesuit
Det är i dag, den 28 mars, 500 år sedan Teresa av Ávila (1515–1582) föddes. Jubileet har redan börjat firas högtidligt i Spanien och i andra länder; hennes liv och gärning uppmärksammas också här i Sverige där karmelitisk spiritualitet tilltalar många. Här i Sverige kan nämnas att biskop Anders Arborelius håller föredrag om den heliga Teresa i S:t Lars katolska församling i Uppsala torsdag den 23 april. En utställning är också planerad i församlingen i samband med jubileet.
» Läs mer

Fastetid och påsk i Karmel
Av en karmelitnunna
Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom ordet ”påsk” mer att betyda utgång, befrielse, övergång från träldom till frihet, och slutligen övergång från detta livet till det eviga livet. I Karmel lever vi detta mysterium på ett intensivt och fullödigt sätt.
» Läs mer

 

 

Andliga redogörelser & Själens rop till GudNy bok!
Teresa av Jesus
(Teresa av Ávila)
Andliga redogörelser & Själens rop till Gud.
» Beställ här!

 
 

Predikningar