Karmeliterna i Sverige

Sommarrea!Nu endast 30 kr. styck!
» Beställ i vår butik


Ny upplaga!


Ny upplaga av Wilfrid Stinissens bok Natten är mitt ljus. Den är på 160 sidor och kostar 160 kr.
» Beställ i vår butik

 

» 23:e söndagen u.å. – 4 september 2016

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB
Anyone who does not carry his Cross and come after me cannot be my disciple.In today’s Gospel Jesus seems to do all he can to put people off from following him. No sane, reasonable person, he seems to say, would seriously consider becoming his disciple. A disciple of his must hate his family, and even his own life. At this point we rush to the learned footnotes, and we read, with relief, that “hate” here is a Semitic idiom. It refers not to negative emotion, but to preference. Nevertheless: the language Jesus uses is deliberately, provocatively strong, even violent. It would not be less shocking for a contemporary Jew than it is for us, because precisely their religion put enormous emphasis on love for one’s own family. Then Jesus says that any disciple of his must be ready to carry his Cross.

» 19:e söndagen u.å. – 7 augusti 2016

Predikan av Clemens av Sankt Gabriel OCD
Under de senaste femton åren har antalet nunnor i de kontemplativa klostren i Kyrkan – världen över – sjunkit i antal från ungefär 50.000 till nu strax under 40.000. Det är en ganska stor minskning, på en relativt kort tid. Detta meddelades från den Heliga Stolen ganska så nyligen. Antalet, är naturligtvis inte allt som är av betydelse. Men varje tänkande katolik med hjärtat på rätt plats, ställer sig naturligtvis frågor: Innebär detta måhända också att den allmänna vakenheten och brinnande väntan på Herren, har avtagit i Kyrkan? Och, vad innebär det för Kyrkan, för prästernas och deras arbete, själarnas frälsning och fullkomnande, att antalet kvinnor som helt viger sina liv åt att i kontemplation söka Guds ansikte och med sina uppoffringar i det fördolda på detta sätt också bär upp världen, blir färre?

» Nytt nummer av tidskriften:
Karmel 2016:3

Roeland Van Meerssche, I barmhärtighetens skola. 2
En engelsk mystiker, Om Kristi underbara kärlek till Maria Magdalena
Biskop Anders Arborelius, karmelit, Att vara den treenige Gudens tjänare
Johannes Paulus II, Katekes om änglarna. 3
Emmanuel Jakobsson, Moder Maria Elisabeth Hesselblads kanonisering