Kristus Konungens dag/The feast of Christ the King

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy, OSB
“Are you the King of the Jews?” Each of the four Gospels identically records this question of Pilate to Jesus. In each of the Gospels too, it’s the first thing Pilate says when Jesus is brought before him for trial and condemnation. In the original Greek, the emphasis apparently falls on the technically redundant first word, “you”. We might translate: “King of the Jews? You?!” The question is sarcastic and contemptuous, but surely also it expresses genuine puzzlement. Pilate expected to encounter just another fanatic, like Barabbas; to be confronted by eyes filled with hatred and defiance; or at least to see desperate and craven fear. But in this Man before him now he sees something that is entirely new to him. There is here such dignity, and also humility; and both with a depth Pilate would never have imagined possible. It’s obvious to Pilate, at a glance, that this Man can pose no real political threat. Yet also clearly he possesses an inner strength, an innate authority, which somehow fills Pilate with dread.
» Läs mer

Tiden är inne

Predikan av Wilfrid Stinissen vid hans 80-årsdag 7 januari
”Tiden är inne”, säger Jesus, ”Guds rike är nära. Omvänd er.” Dessa ord är alltid aktuella. Ändå har de en annan pregnans, ett annat allvar, när man fyller 80 än när man fyller 20. ”Tiden krymper”, skriver Paulus (1 Kor 7:29). När man är 80 år vet man att den sträcka som är kvar inte kan vara så lång längre. ”Guds rike är nära.” Jag sade vid ett tillfälle till P. Antoon, en medbroder som är 1 år äldre än jag: ”Ja, vi blir gamla.” Varpå P. Antoon nästan upprörd replikerade: ”Vi blir inte gamla, vi är gamla.” I bibeln räknas 80-åringarna till ”potentaterna”: ”et in potentatibus octoginta”, säger Vulgata (Ps 90:10: ”Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi”), vilket visar att 80 år betraktas som en hög ålder. Vår ordenskallelse omfattar hela vårt liv. I Karmel blir vi aldrig pensionärer. Vi är och förblir heltidskarmeliter så länge vi lever. Det är vi tacksamma för. Våra uppgifter ändras kanske, men vi är aldrig utan uppgifter, aldrig lediga. Jo, vi är kanske mer lediga för att kunna ”vacare Deo”, vara lediga för Gud, men detta är just karmelitens huvuduppgift. Man behöver alltså inte känna sig som en parasit när man är gammal i Karmel.
» Läs mer

 

Kristus Konungens dag
22 november

Kristus Konungen

 

citattecken
Vi behöver inga vingar för att fara och söka honom, vi behöver bara försätta oss i ensamhet och betrakta honom inom oss. Teresa av Jesus (1515-1582)