Karmelitorden i Sverige

 

Jungfru Maria

Maj – Marias månad

I många kulturer präglas maj månad av hopp inför sommartiden. Vintern med dess kyla och hårdhet är över och därför har man i årtusenden på olika sätt särskilt uppmärksammat denna ljusets och värmens seger över den kalla och mörka perioden. Maria har alltid personifierat Guds kärlek och värme för de kristna. Hon är inte bara bärare av dessa gudomliga andlliga gåvor, utan hon var och är denna seger över andens vinter! Som Förmedlare av all nåd tinar hon upp sina barns kalla hjärtan och upplyser de mest mörka vrårna i våra själar. Det är inte underligt att den efterlängtade månaden maj har kommit att symbolisera just Maria.
» Läs mer

Maria av den korsfäste Jesus helgonförklaras 17 maj 2015

Ur Wilfrid Stinissens förord till Mariam. Biografi om Maria av Den Korsfäste Jesus: ”Ingen människa liknar helt en annan. Skaparen plagierar aldrig sig själv, allt han gör är alltid originellt. Det är varje människas storhet att vara helt unik. Priset hon betalar för detta är att hon aldrig kan känna sig helt förstådd av en annan. Det finns en ensamhet som hör till vårt väsen som människor, och som endast Skaparen kan fylla, han som till varje människa säger: ”Du är min älskade, i dig har jag min glädje.”
» Läs mer

Saligförklaringen av Maria av den Korsfäste Jesus 13 november 1983

Predikan av br. Emmanuel OCD (1920–2007)
Det är inte bara de första kristna som måste gå sin väg genom stora vedermödor, förföljelser, världens hat och förakt. Dagens evangelietext kan på något sätt tillämpas på de kristna i alla tider och länder, och sammanfattas så här: Om ni följer mig och i den mån ni är förenade med mig, kommer ni att prövas hårt. Det är liksom en lag för det kristna livet: eftersom Jesus Kristus har frälst oss genom sitt lidande, är det oundvikligt att hans lärjungar, som är hans frälsnings instrument för sina medmänniskor, också måste gå lidandets väg.
» Läs mer

 

 

Kallad till karmelitnunna?

Karmeliter om sin kallelse

Andliga redogörelser & Själens rop till Gud