Karmeliterna i Sverige

 
 
Karmelitnunnor - KarmelSöndagen 17 april var det exakt 60 år sedan de första fyra karmelitnunnorna anlände till vårt land från Belgien. De hyrde två små lägenheter på Adelgatan i Lund men var från början inställda på att söka en egendom där ett riktigt kloster kunde komma till stånd – om bara myndigheterna gav tillstånd till det.

Den 17 september samma år (1956) kom de till Glumslöv där de inrättade sig provisoriskt i en vanlig villa tills klostret stod färdigt 1963. I år sammanföll 17 april med böndagen för andliga kallelser, och vi publicerar mässans predikan (se nedan) som också berör karmelitnunnornas kallelse i kyrkan.

4:e påsksöndagen

Predikan av en karmelitbroder
Som ni vet håller Kyrkan idag en särskild böndag för präst- och ordenskallelser. Det var påven Paulus VI som i ett radiomeddelande lördagen den 11 april 1964, precis vid inledningen av vigilian till den Gode Herdens söndag, uppmanade alla troende att just denna dag intensifiera bönen för kallelser till präst- och ordensliv. Och den helige Fadern inledde sitt anförande genom att påminna om vår Herres egna ord i Matteus-evangeliets nionde kapitel, ”Be skördens herre att han sänder ut arbetare…” (Matt 9:38) Varför skall vi be om detta? Varför är det viktigt att det finns de som är villiga att ta sig an den vackra men stundom även slitsamma uppgiften att på ett särskilt sätt arbeta för skördens Herre?
» Läs mer

Faderns porträtt

Av Wilfrid Stinissen, karmelit
Evangelisten Johannes berättar att Filippos sade till Jesus: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss” (14:8). Filippos ansåg tydligen att det var en blygsam bön, att han inte krävde för mycket: ”Det är nog för oss.” Fattas bara! Något högre än att se Fadern kan en människa inte längta efter, att se Fadern utgör hennes eviga lycksalighet. Jesus svarade att Fadern har blivit synlig i världen, att han själv är Faderns ansikte. Genom att se på Jesus upptäcker man Fadern.
» Läs mer

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag

Predikan av/Homily for the feast of the Annunciation, Glumslöv Carmel, Monday 4 April 2016
This year, by the inscrutable divine decree of Divine Providence, Good Friday fell on 25 March. And because of that we now celebrate the Annunciation in Eastertide, on the first free day after the Easter Octave. So this year, it seems to me, we are specially invited to read the Gospel of the Annunciation in the light of Good Friday, and then also in the light of Easter. The Angel went in and said to her: Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum. And Our Lady was deeply disturbed by these words.
» Läs mer

 

Maj – Marias månad

Maj - Marias månad

 

 

 

 

 

 

 
Bön om kallelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mässtider - Karmel