Karmeliterna i Sverige

15 oktober

– S:ta Teresa av Jesus (Avila) firningsdag

Teresa av Avila

16 oktober

– Helgonförklaringen av Elisabeth av Treenigheten

Elisabeth av Treenigheten

 

» Smaken från källan

Av Koen De Meester OCD
Med anledning av Elisabeth av Treenighetens helgonförklaring 16 oktober 2016

På dagen för Elisabeths saligförklaring sade Johannes Paulus II: ”Åt vår desorienterade mänsklighet – som inte längre vet hur den skall finna Gud eller som har vanställt hans ansikte, som försöker grunda sitt hopp på vilka ord som helst – vittnar Elisabeth om hur man på ett fullkomligt sätt öppnar sig för Guds Ord, som hon själv tagit till sig i så hög grad att det blev en sannskyldig näring för hennes reflektion och bön, ja, ända därhän att hon i detta fann hela meningen med sitt liv…”…

» Thérèse av Jesusbarnets syster Paulines anteckningar om 30 september 1897, helgonets dödsdag

Jag passade henne på morgonen under mässan. Hon sade inte ett enda ord till mig. Hon var uttröttad och flämtade, jag kunde ana att hennes lidande var helt obeskrivligt. I ett visst ögonblick knäppte hon händerna och tittade på statyn av Jungfru Maria.
– O jag har uppsänt brinnande böner till henne! Men detta är den rena oblandade dödskampen utan minsta spår av tröst.
Jag uttryckte mitt medlidande och min tillgivenhet för henne och tillade att hon hade uppbyggt mig mycket under sin sjukdom.
– Och vilken tröst har du inte gett mig: Ack ja, den har varit mycket stor!

» Judit – den paradoxala tron

Betraktele av en karmelitnunna
Tron, hoppet, kärleken: ”Mina tre dygder”, säger Gud, Herre över de tre dygderna, ”mina tre dygder är inte annorlunda än männen och kvinnorna i ett hem.” Med dessa ord inleder Charles Péguy ett av kapitlen i sin bok Portalen till hoppets mysterium. Orden, lagda i Guds mun, utgör en intressant infallsvinkel till en liten meditation över tron, hoppet och kärleken, dessa tre fundamentala attityder i vårt förhållande till Gud.”Mina tre dygder är inte annorlunda än kvinnorna i ett hem.” Låt oss glänta på dörren till Gamla testamentets skrifter och besöka tre kvinnor i deras hem. Tre kvinnor som var och en förkroppsligar de tre teologål dygderna: Judit tron, Ester hoppet och Rut kärleken.

» Senaste numret av tidskriften:
Karmel 2016:3

Roeland Van Meerssche, I barmhärtighetens skola. 2
En engelsk mystiker, Om Kristi underbara kärlek till Maria Magdalena
Biskop Anders Arborelius, karmelit, Att vara den treenige Gudens tjänare
Johannes Paulus II, Katekes om änglarna. 3
Emmanuel Jakobsson, Moder Maria Elisabeth Hesselblads kanonisering