Den kanaaneiska kvinnan

» 20:e söndagen under året

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD
I dagens evangelium finner vi hela det glada budskapet i ett nötskal. Matteus berättar att Jesus hade dragit sig undan till området kring Tyros och Sidon, det vill säga till ett område som låg utanför Israels territorium. Där mötte honom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter. Termen ”kanaaneisk” betyder hos Matteus samma sak som hednisk. Hon hörde inte till Israel. Denna hedniska kvinna kommer fram till Jesus och ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig.” Hon har tydligen hört om honom och vet att Israel betraktar honom som sin räddare, och att han gör under. ”Förbarma dig över mig!” ropar hon till Jesus, ”Min dotter plågas svårt av en demon.” Att säga till Jesus: ”Förbarma dig över mig”, är ett säkert sätt att dra till sig hans uppmärksamhet och väcka hans medlidande. Barmhärtighet är hans svaga sida, hans akilleshäl. Alla som har läst En rysk pilgrims berättelser och har lärt känna Jesusbönen gör precis som denna kanaaneiska kvinna. De ber: ”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig.”

» Kommer snart: Karmel 2017:3

Anders kardinal Arborelius, Där är din mor
P. Wilfrid Stinissen, Att leva som Fadrens barn. 1
P. Philippe av Jesus-Maria, Sankt Josefs böneskola – Tystnad
Lars Gerdmar, Ikonen till påven
Sr. Wendy Beckett, Heliga Thérèse av Li