Matteus 25:14-30

Fadern själv älskar er

Karmel 2017:4

» 33:e söndagen u.å. Årg A

Predikan av/Homily by Dom Benedikt Hardy OSB
On Mt 25:14-30.
With the 25th chapter of his Gospel, St. Matthew completes his account of Jesus’ public ministry. Jesus’ final extended discourse according to Matthew concludes with three parables, all of them about the end of time, the second coming and the last judgement. We heard the parable of the Wise and Foolish Virgins last week; today we have the parable of the Talents; next week we will hear of the King dividing the sheep on his right from the goats on his left.

The overall effect is rather like the tremendous finale of a great musical symphony. Jesus is presented here already as the majestic Lord, speaking with total authority. Already He is the Judge who will come again in power; the King in whose hands is the eternal destiny of each one of us. This man is the One we proclaim in the Creed: the only Son of God, who “will come again in glory, to judge the living and the dead, and His Kingdom will have no end.” And the servants of this Kingdom, to whom so many talents have been entrusted, are ourselves.
 

» Ny bok: Fadern själv älskar er

Av Wilfrid Stinissen OCD
Jesus bar i sitt inre på en passion: kärleken till sin himmelske Fader. Hela Johannesevangeliet vibrerar av denna passion, Jesu längtan efter att Fadern skall förhärligas och att alla skall älska Fadern som han. Jesu sändning var att leda hela mänskligheten tillbaka till Fadern, för att vi skall vara med honom där han själv är: i Faderns sköte. Wilfrid Stinissen (1927–2013) vill i denna bok låta oss få en inblick i vad detta liv innebär för oss redan här och nu.

Broder Wilfrid skrev texten år 1996 som en reträtt. Vi ger nu ut den postumt som bok. Den ger både en teologisk bakgrund till vem Fadern är i Treenighetens mysterium och visar vad det konkret betyder för oss att ha en Allsmäktig Fader som älskar var och en med en unik kärlek. Som Jesu sändning inte endast var att leda oss till Fadern utan även att uppenbara honom, så uppfyller Broder Wilfrid Jesu önskan att göra Fadern känd och älskad.
 
 
 
 
 
 

» Nytt nummer av tidskriften: Karmel 2017:4

H.E. Anders kardinal Arborelius, Att leva liturgiskt
Sr Wendy Becket, Advent
P. Philippe av Jesus-Maria, Sankt Josefs böteskola – Den rättfärdige
P. Wilfrid Stinissen, Att leva som Faderns barn. 2
F. Frederick L. Miller, Julens tre mässor