Karmelitorden

 
 
S:t Petrus och S:t Paulus

29 juni – S:t Petrus & S:t Paulus

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB
“I believe in One, Holy, Catholic and Apostolic Church.” First of all, the Church is One because she is a people united in the Father, the Son and the Holy Spirit. She is One also through the three-fold bonds of faith, Sacramental worship, and ordained governance. Then: the Church is Holy since she is a Body united with its head Jesus Christ, and also she is the beloved Bride chosen for himself by the Lord. The Church is Holy also because she rejoices always in the guarantee of Christ’s abiding presence, and in the guidance of his Holy Spirit. Then: the Church is Catholic because in principle she embraces all people of all times; not at all confined to any particular time or nation or party. She is Catholic also in that she possesses the fullness of faith, and the fullness of the means of salvation. Finally, the Church is Apostolic because she is founded on the Apostles. She faithfully keeps their teaching, and faithfully hands it on. She is Apostolic also because the successors of the Apostles continue to teach, sanctify and guide her, until Christ comes again in glory (cf. CCC 857).
» Läs mer

Eukaristin, den nya mänsklighetens lovsång. 2

Av Wilfrid Stinissen OCD
Just därför att den nya mänsklighetens lovsång är en tacksägelsesång, att den är ”eucharistía”, är den fylld av glädje. Vi tackar för att Jesus är med oss och ger oss sig själv till mat och dryck. Men det finns ännu ett skäl varför eukaristin är en glädjesång. Eukaristin är ju inte bara en måltid, den är en offermåltid. Den är ”offertorium”. Jesu stora offer, som han en gång för alla framburit på korset, är närvarande i varje eukaristi. Och genom att han låter sig ätas och drickas drar han oss med i denna väldiga offerrörelse. Han vill att kyrkan skall vara där han är och som han är, offrad. I katolska kyrkan tror vi att eukaristin inte bara innebär att Gud ger sig själv åt kyrkan, utan att även kyrkan får ge något åt Gud.
» Läs mer
 

 
 
Inbjudan till Vår fru av berget Karmel

Novena till Vår fru av berget Karmel