Karmeliterna i Sverige
Kristi kropps och blods högtid/The Feast of Corpus Christi

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB
All four Gospels narrate the miracle of the feeding of the 5,000 in the wilderness. Today we affirm our unhesitating faith that Jesus still feeds his hungry people in the wilderness of this life. Only in the Holy Eucharist the nourishment we receive is no ordinary bread, but something far more wonderful. Here Jesus gives us his own Body and Blood to be our food and drink. In this way he gives us all we need to be perfectly united with him and with one another in his one Body. With this food he gives us his own life; he strengthens us in grace, and prepares us for the life of heaven. So today the Church gives us this great feast in honour of the Holy Eucharist, with a particular focus on the real and enduring presence of Jesus in the Blessed Sacrament.
» Läs mer

Nytt nummer av tidskriften ute nu!
Karmel 2016:2

Roeland Van Meerssche, I barmhärtighetens skola
Det är inte så länge sedan ordet ”barmhärtighet” började spela en viktig roll i litteraturen och människans liv. Säkert har Thérèse av Lisieux haft stort inflytande. Ordet barmhärtighet hade dessförinnan knappast någon betydelse.

Iain Matthew, Bön som närvaro
”Försök nu under dessa dagar att med hela ert inre leva i längtan efter den Helige Andes ankomst och lev i hans ständiga närvaro, både under själva högtiden och efteråt”, skriver Johannes av Korset i brev till en karmelitsyster, pingsten antagligen 1589.

Nicolaus Cusanus, Offrande händer och bedjande hjärtan
Kardinal Nicolaus Cusanus (1401-1464), biskop av Brixen, var inte bara en stor kyrkopolitiker, ansedd påvlig legat och reformator av det andliga livet för 1400-talets präster och troende, utan också en man av tystnad och kontemplation.

Johannes Paulus II, Katekes om änglarna. 2
Enligt Bibeln framställs änglarna, i det att de är rent andliga varelser, för vår begrundan som ett speciellt förverkligande av ”Guds avbild”, den mest fullkomliga anden, som Jesus själv påminner den samariska kvinnan om med orden ”Gud är ande” (Joh 4:24).

 

29 maj
– Kristi kropps och blods högtid

Kristi kropps och blods högtid

Mässtider - Karmel