Undrens tid är inte förbi…

En intervju med Marie-Paul Stevens

Den 9 november 1906 avled den saliga Elisabeth av Treenigheten i Karmel i Dijon. Hon var en profet för Guds närvaro och blev saligförklarad 1984. I Karmel hade vi år 2003 en intervju med den belgiska sekularkarmeliten Marie-Paul Stevens där hon berättade om hur hon blivit helad till synes på Elisabeth av Treenighetens förbön. Detta har nu godkänts som det mirakel som möjliggjort Elisabeth av Treenighetens helgonförklaring 16 oktober 2016. Här följer nu på nytt den intervjun. – Marie-Paul, hur visade sig din sjukdom? – Mycket plötsligt! Sedan fjorton år var jag lärare i kristendom på en skolas tekniska linje, …

Läs mer

Jungfru Maria – Den troende

Av Anders Arborelius OCD

Andra Vatikankonciliet understryker med rätta att Jungfru Maria är en av oss. Liksom vi vandrade hon ”trons pilgrimsväg”(1). Liksom vi levde hon i tro, hopp och kärlek. Liksom vi tillbad hon den ende och trefaldige Guden. Därför kan hennes inre förhållande till Gud också bli ett exempel och en förebild för oss. I henne inkarneras den kristna tros- och livshållningen: människan-brudens totala överlåtelse till sin gudsmänsklige Brudgum. ”Salig hon som trodde” (Luk 1:45) har därför kristna upprepat i alla tider. ”Gudsmodern är, såsom redan den helige Ambrosius lärde, Kyrkans urtyp med avseende på tron.”(2) Att vara både Kyrkans urtyp och …

Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 2

En verklighetsförankrad askes ”Bön och bekvämlighet går inte ihop”, säger Teresa av Jesus. Allt sant kristet och mystiskt liv måste inkludera askes. När det gäller askes var Camille både i tanke och praxis före sin tid. Hennes djupa böneliv gav henne en klar och träffsäker blick för vad som var väsentligt, och mod att gå sin egen väg som i en del avseenden stod i kontrast till vad hennes kristna omgivning ansåg passande. För Camille var askes och botgöring aldrig något självändamål utan endast medel. ”Vad det gäller askes så ligger det väsentliga i att älska Gud. När man älskar …

Läs mer

När Gud lägger beslag på en människa. 1

Efter H. Caffarel

”När en man har gift sig med en välvårdad, elegant kvinna, så får hon inte sluta upp med att vara sådan, under förevändning att öva fullkomlighet. Hon får inte, under förevändning att vara självförnekande, slarva med matlagningen, missköta sin klädsel eller underlåta att göra hemmet trivsamt . . .” Den som blir förvånad över att finna ett så jordnära och ”världsligt” råd i en andlig tidskrift kommer att bli ännu mer förvånad när han eller hon får veta att rådet kommer från en sann mystiker. Kanske trodde vi att mystik bara var något man kunde ägna sig åt i en …

Läs mer

Kardinalens dröm

Nicholas kardinal av Cusa (1401-1464), Biskop av Brixen, var inte bara en stor kyrkopolitiker, ansedd påvlig legat och reformator av det andliga livet för 1400-talets präster och troende, utan också en man av tystnad och kontemplation. Han blev djupt rörd av en dröm där han fick se den andliga verklighet som har betydelse för präster och lekmän än i dag, kraften i självförsakelse, bön och offer hos andliga mödrar dolda i klostren. Offrande händer och hjärtan Nicholas och hans guide gick in i en liten, gammal kyrka, smyckad med mosaiker och fresker från de första århundradena, och där fick kardinalen …

Läs mer

Pingstbetraktelse

Av Wilfrid Stinissen OCD

Vi har nu firat påsk i flera veckor. Vi har firat att Jesus stått upp från de döda, att han besegrat dödens och mörkrets makter. Vi har firat att han återvänt till sin Fader och där lever i ständig förbön för oss. Är därmed inte allting sagt och gjort? Finns det något mer att fira? Är inte det sista ordet uttalat när Jesus har satt sig vid sin Faders högra sida? Är inte allting redan färdigt? Nej, utan den första pingstdagen, som varje år tack vare liturgins ihågkommelse blir aktuell verklighet igen, skulle allt som Jesus hade gjort varit förgäves. …

Läs mer

Faderns porträtt

Wilfrid Stinissen, karmelit

Evangelisten Johannes berättar att Filippos sade till Jesus: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss” (14:8). Filippos ansåg tydligen att det var en blygsam bön, att han inte krävde för mycket: ”Det är nog för oss.” Fattas bara! Något högre än att se Fadern kan en människa inte längta efter, att se Fadern utgör hennes eviga lycksalighet. Jesus svarade att Fadern har blivit synlig i världen, att han själv är Faderns ansikte. Genom att se på Jesus upptäcker man Fadern. Fadern är kärlek Allt i honom är kärlek eftersom allt i honom är Fader. Han uttömmer sitt väsen …

Läs mer

Vittnesbörd från en nydöpt

Av Emmanuelle

När började Gud söka mig? Jag vet inte. Det enda jag kan erinra mig är en präst, som då jag var helt liten sade till mig att Emmanuelle betydde ”Gud med oss”. Mina små grannar, som bad ”Hell dig Maria” vid vägkanten. Mer var det inte, nej inget annat än att jag som 18-åring spelade rollen som Violaine i Claudels pjäs ”Budskapet till Maria”. Jag förstod ingenting och ändå njöt jag av att spela denna roll. Sedan gick jag en gång i Rom nattetid in i kapellet hos de systrar där vi logerade, och vid tabernaklet, som upplystes av tre …

Läs mer

Maria från Magdala* på Uppståndelsens dag

Meditation av en karmelitnunna

Meditation av en karmelitnunna. På Uppståndelsemorgonen visar Jesus sig för Maria från Magdala som gråtande står framför den tomma graven. Det är först när han nämner hennes namn som hon känner igen honom. Spontant vill hon kasta sig ner för hans fötter och omfamna dem, men han säger ”Rör inte vid mig” – ”Noli me tangere” “Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min Fader.” “Rör inte vid mig. Håll mig inte kvar när jag nu går till min Fader och er Fader till min Gud och er Gud. Er förening med honom är nu återställd. …

Läs mer

Ur ”Korsets vetenskap” av den heliga Teresa Benedicta av Korset

Kristus tog på sig lagens ok när han fullkomligt iakttog den och dog för och genom lagen. Därmed har han befriat dem från lagen som av honom vill ta emot livet. Men de kan bara motta det om de prisger sitt eget liv. De som har döpts in i Kristus har nämligen döpts in i hans död (jfr Rom 6:3). De dyker ned i hans liv för att bli lemmar på hans kropp och lida och dö som sådana, men också för att stå upp med honom till det eviga gudomliga livet. För oss bryter detta liv i sin fullhet …

Läs mer