Det gudsvigda livets år

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november 2014. Året kall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda* nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner. I Stockholms stift firades inledningen till det …

Läs mer

Predikan på långfredagen

Wilfrid Stinissen OCD

Passionsberättelsen har vi läst och hört så ofta att den antagligen förlorat sin skakande kraft. Dessutom är vi så fastlåsta i oss själva att vi har svårt att leva oss in i Kristi lidande. Det kan därför vara klokt att ärligt acceptera att vi är så självcentrerade. Vi kan i vår meditation över Kristi lidande ta oss själva till utgångspunkt. Antag att du drabbats av en obotlig sjukdom. Du har varit aktiv, framgångsrik. Eftersom du är relativt ung hade du många planer för framtiden. Men plötsligt, oväntat har sjukdomens mörka skugga fallit över ditt liv. Du vet att du inte …

Läs mer

En liten betraktelse om skönheten

Flor Hofmans

Blommorna lyser upp naturen med sina klara färger. Därför att Gud har skapat blommorna vet vi att vi måste älska skönheten. Hedningarna tvivlade på detta, de motsade varandra. ”Vörda naturen: endast den är skön, endast den är sann”, sade romaren Juvenalis. Men Homeros, grekernas store skald, sade: ”Skogarna och fälten har ingenting att lära mig; det enda som är mig till nytta är att vara tillsammans med människor.” De kunde ännu inte se allt i dess rätta ljus. I jämförelse med en människa är blommor ingenting. Men människan själv är ingenting så länge hon inte lärt sig att det finns …

Läs mer

Vår öken

Madeleine Delbrêl (1904–1964)

När man älskar varandra, tycker man om att vara tillsammans och när man är tillsammans, tycker man om att tala med varandra. När man älskar varandra, är det tråkigt att alltid ha en massa folk omkring sig. När man älskar varandra, tycker man om att lyssna till den andre, i ensamhet, utan att bli störd av andra röster. Det är därför som de som älskar Gud, alltid har tyckt om öknen, och det är därför som Gud inte kan neka dem som älskar honom att få komma dit. Och jag är säker på att du älskar mig, min Gud, och …

Läs mer

Vad en föresats kan växa till

Ett anonymt vittnesbörd

En präst gav en gång i ett samtal detta råd: ”Gör varje timme två minuters uppehåll för att tänka på Gud. En läkare t.ex. kan göra det mellan två besök; en chaufför under sina omlastningar i bilen; en husmor mellan två ärenden… Dessa stilla ögonblick skall hjälpa dig att tillbringa dagen i Guds närvaro.” Jag blev tilltalad av idén och full av god vilja, där såväl illusioner som entusiasm spelade in, beslöt jag att omsätta detta förslag i praktiken, som om allt skulle gå av sig självt. Första kvällen: jag hade totalt glömt bort de två minuterna. Andra kvällen: min …

Läs mer

Människoblivandets mysterium

Edit Stein

Av den heliga Teresia Benedicta av Korset (Edith Stein, 1891-1942) När dagarna blir allt kortare och – under en normal vinter – de första snöflingorna börjar falla, smyger sig lätt de första tankarna på julen på oss. Blotta ordet ”jul” har en dragningskraft som är svår att motstå. Även oliktänkande och icke-troende, för vilka den gamla berättelsen om barnet i Betlehem ingenting betyder, rustar sig till fest och funderar över hur de här och var skall kunna sprida en smula glädje. Det går liksom en varm våg av kärlek över hela världen redan veckor och månader innan. En kärlekens och …

Läs mer

Om ikoner och ikonmålning

Ikonografin har sin grund i Guds människoblivande i Jesus Kristus. Guds Son kom till världen för att återge människan hennes ursprungliga värdighet som Guds avbild (grek: eikon – ikon). Ikonerna vill visa denna verklighet. Varje Kristus-ikon som andra gestalter är därför alltid genomstrålade av den himmelska härligheten, den återspeglas även i kläderna. Också byggnadernas och landskapens utformning pekar på att nyskapelsen i Kristus innefattar hela skapelsen. Ikonen är ett öppet fönster mot himlen som visar att himlen även är här mitt ibland oss. Därför är perspektivet i en ikon omvänd, det smalnar mot oss. Himlen ser på oss, kommer till …

Läs mer