Vittnesbörd från några karmelitnunnor

1. Hur visste du att du hade en klosterkallelse? 2. …Och varför just Karmel? 1. Först och främst genom att vara öppen för alternativet. Jag sökte vad Gud ville med mitt liv – vad Han har menat med mig eftersom det är bara det som skulle göra mig och Honom lyckliga – att följa det jag var ämnad till – tjäna Honom på det sätt Han tänkt och skapat mig för. Sedan genom att bli klar över vad jag djupast längtade efter och ville. Vad vill du? Frågade mig min far och genom att följa detta och våga pröva det …

Läs mer

Biskop Anders Arborlelius OCD svarar på frågor om sin kallelse

1. Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? Läsningen av lilla Thereses självbiografi gav mig en inre visshet, som sedan bestyrktes genom mitt besök (i karmelitbrödernas kloster) i Norraby under Kristi Himmelfärdshelgen 1971. 2. Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Främst var det en inre dragning som sedan fick näring genom samtal med br. Emmanuel (som då var prior i karmelitbrödernas kloster). 3. Vilka råd skulle du ge till den som känner en längtan efter ett kontemplativt (karmelitiskt) klosterliv? Be, besök ett kloster och lösgör Dig från allt som binder Dig! 4. Hur …

Läs mer

Den lidande tjänaren

James McCaffrey, karmelit

En utmaning för tron Många läsare känner till Mel Gibsons film om Jesu lidande(1) . Alla verkar vara överens om att han lyckades bra med att framställa intensiteten i lidandet; en del kanske tycker att han gjorde det bara alltför bra, när han skildrade en smärta som nästan går utöver vad en människa kan uthärda. Men i ljuset av Jesajas porträtt av den ”lidande tjänaren” verkar inte det som vi ser i filmen så övermåttan överdrivet. Tjänarens yttre var ”vanställt”, hans utseende var ”föga mänskligt”, ”inget ståtligt yttre, inget utseende som tilltalade oss”, ”föraktad och övergiven”, ”en plågad man” (Jes …

Läs mer

Maria, den alltigenom vackra – förebilden för det gudsvigda livet

Sr M Regina van den Berg FSGM

Den gudsvigda kvinnan dras till att ge sig själv åt honom som är helt Vacker. Hon har hört Herren tala till henne: ”Hör dotter och ge akt och böj hit ditt öra; Glöm nu ditt folk och din faders hus; och må konungen få ha sin lust i din skönhet, ty han är din Herre och för honom skall du falla ned.” Ps 45:11 Med psalmisten utbrister hon till svar: ”Ett har jag begärt av Herren efter det strävar jag: att jag må få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att skåda Herrens ljuvlighet och betrakta hans …

Läs mer

Till en karmelitnunnas högtidliga profession

Pater Martinus Martin OCD

Kära syster Elisabeth av Jesus, det är inget människoverk som du idag bär fram till Guds altare för att i karmelitorden på livstid bli konsekrerad till hans egendom. Det är hans eget verk som du återlämnar till honom, det djupaste, innersta, det mest äkta, som är du själv. Han har skapat dig till den du är för att du skall vara given åt honom. Från evighet har han väntat på att du av egen fri vilja skulle bekräfta det han skapat dig till. Detta som skall ske i djupet av varje människosjäl när hon återlämnar sitt liv till sin Skapare, …

Läs mer

Kallad till Karmel

Ett vittnesbörd

”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.” Sedan Herren gav mig nåden att längta efter Hans vilja, har jag börjat inse att min egen vilja är endast en börda och att all sann vila och glädje finns i Guds vilja. Därför längtar jag att inte längre söka mig själv i någonting, utan att överlåta mig till Gud min Fader iallt, då endast Han är GOD, endast Han är BARMHÄRTIG, Han är allt, och allt annat är ingenting utan Honom. Sedan min omvändelse för tre år sedan, då Herren förändrade mitt liv på …

Läs mer

Teresa av Jesus 1515-2015

Mother Mary of Jesus OCD (1851-1942), priorinna I Notting Hill Carmel, London

Teresa av Jesus 500-årsjubileum. Vi känner till och inser i någon mån Guds överflödande frikostighet mot vår heliga moder – men förstår vi tillräckligt vad Teresa betydde för Jesus? Vad hon betydde för honom i fråga om kärlek, bön och trohet, vilken storsinthet, mod, heroism hon bevisade honom? Uppskattar vi hennes förtröstan i alla svåra mödor det föll på hennes lott att ta på sig i Guds tjänst? Fattar vi vidden av hennes självförsakelse, hennes fattigdom, hennes totala gåva av sig själv vilken gjorde henne till ”Teresa av Jesus”? Att tillhöra Jesus sammanfattar hela hennes liv. Det är i detta …

Läs mer

Vårt ja eller nej till lidandet

En karmelitnunna

När Jesus tog på sig vårt lidande blev det hans eget lidande. Och detta lidande frälste världen. Vårt lidande som han gjorde till sitt lidande blev hans kärleksgåva både till Fadern och till hela mänskligheten. Till Fadern som ett bevis på hans kärlek som gick till det yttersta, och till mänskligheten som det medel som frälser oss. Vårt lidande är nu genomdränkt av hans kärlek och har fått samma frälsande värde som hans. Följden blir att vart och ett av våra lidanden har fått en mening. Lidandet har fått det allra högsta värde som finns. Det har blivit bärare av …

Läs mer

Det gudsvigda livets år

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november 2014. Året kall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda* nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner. I Stockholms stift firades inledningen till det …

Läs mer

Predikan på långfredagen

Wilfrid Stinissen OCD

Passionsberättelsen har vi läst och hört så ofta att den antagligen förlorat sin skakande kraft. Dessutom är vi så fastlåsta i oss själva att vi har svårt att leva oss in i Kristi lidande. Det kan därför vara klokt att ärligt acceptera att vi är så självcentrerade. Vi kan i vår meditation över Kristi lidande ta oss själva till utgångspunkt. Antag att du drabbats av en obotlig sjukdom. Du har varit aktiv, framgångsrik. Eftersom du är relativt ung hade du många planer för framtiden. Men plötsligt, oväntat har sjukdomens mörka skugga fallit över ditt liv. Du vet att du inte …

Läs mer