20:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

I dagens evangelium finner vi hela det glada budskapet i ett nötskal. Matteus berättar att Jesus hade dragit sig undan till området kring Tyros och Sidon, det vill säga till ett område som låg utanför Israels territorium. Där mötte honom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter. Termen ”kanaaneisk” betyder hos Matteus samma sak som hednisk. Hon hörde inte till Israel. Denna hedniska kvinna kommer fram till Jesus och ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig.” Hon har tydligen hört om honom och vet att Israel betraktar honom som sin räddare, och att han gör under. ”Förbarma dig över mig!” …

Läs mer

Jungfru Marias upptagning till himlen

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OCD

On Apoc 11:19-12:10. Who is she? Who is this woman? What is this great sign in heaven: a woman clothed with the sun, standing on the moon, with a crown of twelve stars on her head (Apoc 12:1)? She is beautiful, and she is also terrible. In the words of the Song of Songs: Who is she, arising like the dawn, fair as the moon, resplendent as the sun, terrible as an army in battle array (6:10)? Here as elsewhere, the language with which St. John describes his vision is obscure, allusive; clearly symbolic, but resisting easy interpretation. In attempting …

Läs mer

Kristi förklarings fest

Predikan av Anders Arborelius ocd

Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv, som är så viktiga att liturgin tar upp dem flera gånger under kyrkoårets lopp. Samtidigt måste vi kanske erkänna att Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv som vi har svårast att placera i vårt eget trosliv. Men just denna svårighet kan bli en inbjudan till ett djupare sökande, och därmed också till att upptäcka nya horisonter. Så är det ju alltid med det som vi upplever som svårt och jobbigt, både på troslivets och på det vanliga livets nivå: det leder oss vidare, ut ur självklarhetens och rutinens ekorrhjul, och …

Läs mer

16:e söndagen u.å. Årg. A

Minipredikan av Wilfrid Stinissen ocd

Matt 13:24–43. En av människans främsta dåliga egenskaper är att hon är otålig. Hon kan inte vänta. Det som kännetecknar Gud är att han har tålamod. I den liknelse som Jesus förklarar i dag hör vi den otåliga människan, nämligen tjänarna, som upptäcker att det finns ogräs på åkern. De vill gå och rensa bort ogräset. Men husbonden säger: ”Nej, låt båda växa tills det är dags att skörda.” Han vill att allt skall stå kvar. Kanske är detta ur lantbrukssynpunkt ett egendomligt förfarande. Men i liknelsen har detta en djup mening. Vi skulle rensa bort ogräset omedelbart, vi skulle …

Läs mer

14:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Matt 11:25–30. Ett ord i denna evangelietext är Kom. Vi hör detta ord hela tiden i adventsliturgin. Kom och befria oss – Kom, Herre Jesus. Det är vi som säger: Kom. I dagens evangelietext är det däremot Jesus som säger: Kom. Vi kallar honom och han kallar oss. Om vi, från var sitt håll, säger kom, är mötet ofrånkomligt. Till vem talar Jesus? Till alla som är tyngda av bördor. Finns det någon av oss som inte på ett eller annat sätt är tyngd av någon börda? Den tyngsta bördan är kanske vi själva, att vi bär oss själva i …

Läs mer

13:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 10:37ff. Anyone who prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers son or daughter to me is not worthy of me.” These words of Jesus sound shocking, extreme, exaggerated, excessive, inhuman. But they’re not. On the contrary. They are for us words of life, and of divine wisdom, and they’re spoken only for our benefit and consolation. No one who knows anything at all about Catholics could be in any doubt that we believe in families, and promote them, and defend them. Our Christian faith always tends to strengthen, not weaken natural …

Läs mer

Heliga Trefaldighets dag. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Today we celebrate the truth of our faith that the One infinite and eternal God is also Three equal Persons: Father, Son and Holy Spirit. This mystery, which is central to our Christian faith (cf. CCC 234), is notoriously hard to explain adequately. But to show how it can be meaningful and effective in our lives is actually not difficult at all. We could even say that the main concern of the whole New Testament is to set that forth for us. In their many different ways the New Testament writers all present the doctrine of the Holy Trinity as …

Läs mer

7:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Anders Arborelius ocd

Det är ofta först när vi får sakna något som vi lär oss att värdesätta det. Först när en människa är borta – eller har gått bort – upptäcker vi vilken pärla det var, även om skalet var lite ohyvlat. Och i den vackra maj-månaden händer det inte så sällan att varje bonde, ja, var och en som har minsta lilla jordplätt eller täppa, längtar efter regn. Samma sak gäller Kyrkan: hon längtar och ropar efter nådens regn, som den Helige Ande är och ger. Dessa nio dagar mellan Kristi himmelsfärd och pingst är en av kyrkans mest längtansfyllda tider …

Läs mer

6:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Joh 14:15-21. Vi närmar oss pingsten, och därför låter Kyrkan oss läsa och höra texter som påminner oss om att vi behöver den helige Ande, och som uppmanar oss att vänta på honom och längta efter honom. ”Jag skall be Fadern”, säger Jesus, ”och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande.” Det grekiska ordet som Johannes använder, nämligen ”paráklätos”, betyder både hjälpare och tröstare. Den helige Ande vill hjälpa och trösta oss. Vi behöver hjälp och tröst på vår färd genom livet. Livet är inte lätt. Det finns få saker som …

Läs mer

5:e påsksöndagen. Årg A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On John 14:1-12. Jesus said to his disciples: Do not let your hearts be troubled. We are at the Last Supper, according to the account of St. John. Jesus has washed his disciples’ feet. He has watched Judas go out on his mission of betrayal. He has declared his own imminent departure, given his new commandment, and predicted the three-fold denial by Peter. Now he bids farewell to his disciples. And the words he speaks now are the words of God: full of the Holy Spirit; of encouragement for us, and consolation. The passage we read today, so serene, so …

Läs mer