2:a söndagen i advent

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD

Adventsliturgin behärskas av två stora gestalter: Johannes döparen och Maria. Dagens evangelium talar om Johannes döparen. Han är förelöparen. Han går framför Herren för att bana vägen, för att göra stigarna jämna. Egentligen är detta en uppgift som vi alla har fått: vi måste hjälpa varandra att finna vägen, att finna en rak väg till Gud. Johannes döparen kan lära oss mycket. Det första som vi hör om honom i dagens evangelium är hans namn. Han kallas i Skriften ”rösten av en som ropar i öknen”. Han kallas inte ens profet. Han har så fullständigt identifierat sig med sitt budskap, …

Läs mer

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Predikan av/Homily by Hugh Gilbert OSB

Easter next year falls on 1 April, and the new liturgical year having begun we’re already on our way to it. We are in Advent, and so most immediately we’re on our way to Christmas. And on that way, on our way to Bethlehem, we pause at this feast, the solemnity of Mary’s Immaculate Conception. If we were actually on pilgrimage in the Holy Land, we could pause today at the church of St. Anne in Jerusalem, the traditional site of Mary’s family’s home, and then press on the short, but difficult, way to the church of the Nativity in …

Läs mer

1:a söndagen i advent. Årg. B

Predikan av Anders Arborelius OCD

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så ofta. Och i den till synes obetydliga lilla accentskillnaden ligger något helt avgörande, ja, en avgrund mellan två helt olika livsuppfattningar. Jesaja vänder sig direkt till Gud och säger du, medan den andra frågan egentligen är retorisk och inte vänder sig till någon, utom möjligen …

Läs mer

Kristus Konungens dag. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

The Feast of Christ the King marks the end, and crown of the liturgical Year. This is the last Sunday in this year of St. Matthew, and we take our leave of his Gospel with the great scene of Christ in majesty at the end of time: a King sitting on his throne of Judgement. Always, though, there is paradox. As Messiah Christ inherited his title of King from his birth; but he established his Kingdom by conquest, through the victory he won on the Cross. So in today’s parable he is revealed to us surrounded by his angels, with …

Läs mer

33:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Mt 25:14-30. With the 25th chapter of his Gospel, St. Matthew completes his account of Jesus’ public ministry. Jesus’ final extended discourse according to Matthew concludes with three parables, all of them about the end of time, the second coming and the last judgement. We heard the parable of the Wise and Foolish Virgins last week; today we have the parable of the Talents; next week we will hear of the King dividing the sheep on his right from the goats on his left. The overall effect is rather like the tremendous finale of a great musical symphony. Jesus …

Läs mer

32:a söndagen u.å. Årg A

Predikan av/Homiluy by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 25:1-13 Over the last three Sundays of the year we have the last three parables in St. Matthew’s Gospel, all given in Chapter 25. They are the parables of the Wise and Foolish Virgins, today, the parable of the Talents, then finally the great Last Judgment scene, which depicts the separation of the good from the wicked, as sheep are separated from goats. Each of these parables is about the Second Coming and the end of time. All three parables incidentally are reported by St. Matthew only. After them St. Matthew begins his Passion narrative. The symbolism of …

Läs mer

30:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 22:34-40 Master, which is the greatest commandment of the law? As over the past six Sundays, we find Jesus today in conflict with Jewish leaders who are out to destroy him. So today’s Gospel begins with yet another device, yet another trick question, yet another trap, designed to ensnare or incriminate Jesus. But on this occasion we hear from him no answering word of sharp rebuke or harsh condemnation. Instead we have just his luminous response, about the two-fold commandment of love. It’s spoken without any hesitation, and with total authority; so simple yet so profound; a distillation …

Läs mer

27:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Mt 21:33-43. ‘There was a man, a landowner who planted a vineyard. According to St. Matthew’s Gospel, Jesus gave this parable in Jerusalem, in the days following Palm Sunday, the days immediately before his Passion. He is in the Temple, teaching, and the tension in the air is very high indeed. While the Chief Priests and Pharisees are listening, he tells the story of the vineyard owner. No Jews listening could have failed to pick up the allusion to the passage in Isaiah we heard in our first reading. Clearly, in this parable, Jesus is speaking somehow about God …

Läs mer

25:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 20:1-16 The parable of the Labourers in the Vineyard, like several other of the parables of the Kingdom, is found in St. Matthew’s Gospel alone. In the verse immediately before it, at the end of Chapter 19, Jesus says to Peter: Many who are first will be last, and the last, first. At the end of our parable he says exactly the same thing, though in a different order: Thus the last will be first, and the first, last. This is one of the great themes of St. Matthew’s Gospel. We find it set out most clearly in …

Läs mer

24:e söndagen u.å. Årg. A

Minipredikan av Wilfrid Stinissen ocd

Det var ett diskussionsämne bland de skriftlärda hur ofta man borde kunna förlåta. Din hustru? Du får förlåta henne en gång. Din bror? Du skall förlåta honom fem gånger. Petrus tror att han är generös när han är villig att förlåta sju gånger. “Sju gånger?” svarar Jesus, “nej, sjuttio gånger sju”, det vill säga alltid. Aldrig får man bli trött på att förlåta. Varför inte? ”Lyssna”, säger Jesus. Och så berättar han den liknelse som upprör oss, med all rätt. Mycket i denna liknelse låter osannolikt. Det är knappast troligt att en vanlig tjänare skulle kunna ha en så enorm …

Läs mer