Guds heliga moder Marias högtid/The Solemnity of Mary Mother of God

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Gal 4:4-7 “Ubi venit plenitudo temporis…” When the fullness of time came, God sent his Son, born of a woman… These are the words of St. Paul’s Letter to the Galatians, Chapter 4, beginning verse 4. The passage is one of the most frequently quoted from all Paul’s writings and we had it also just now for our second reading. This text gives us the only direct reference to the Mother of God in St. Paul’s writings. He doesn’t name her here, but refers to her simply as “Woman”. St. John, in his Gospel and in the Apocalypse, does the …

Läs mer

2:a sönd. i advent/Advent Sunday 2A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 3:1–2 St. John the Baptist is a major figure in the history of Israel, obviously an authentic Prophet, ranking with the greatest Prophets of the past. He takes up the hopes of the other, earlier prophets, and says that they are all to be fulfilled in Jesus. John’s witness is an extremely important indication, confirmation, that Jesus really is who he says he is; really is from God; really is the Messiah whom the Prophets foretold. John’s baptism is also very important. It certainly wasn’t Christian baptism of course, but also certainly was a preparation for that. To …

Läs mer

Vittnen om Kristi helande kärlek – med anledning av Prästernas år

Av Anders Arborelius ocd

Predikan vid en oljevigningsmässa Varför behövs det präster? Chesterton konstaterar nyktert: först verkar det som om katter och präster är lika onödiga i tillvaron. Men efter närmare eftertanke kan vi förstå att både katterna och prästerna kan ha sin betydelse. För vissa är de ena viktigare än de andra. I kollektbönen för denna mässa hörde vi varför vi präster har vår betydelse: ”Låt oss som delar hans prästerliga uppdrag bli vittnen om hans helande kärlek.” Vi präster får dela Jesu uppdrag och förmedla hans helande kärlek. Det är svårare att föreställa sig något mer upphöjt. Hur kommer det sig då …

Läs mer

33:e söndagen u.å. Årg. C

Av Wilfrid Stinissen, karmelit

Luk 21:5-19 När man läser bibeln kan man lätt bli frestad att speciellt fästa sig vid vissa texter och försumma eller rentav hoppa över andra. Denna risk är särskilt stor när det gäller evangeliet. Vi vet alla att Jesus ofta tycks motsäga sig själv. Han är fredens och fridens konung. I det mest högtidliga ögonblicket av sitt liv säger han att han lämnar kvar sin frid åt sina lärjungar (Joh 14:27); efter uppståndelsen hälsar han dem gång på gång med orden: ”Frid åt er alla”. Men vid andra tillfällen hör man honom säga att han inte kommit med fred till …

Läs mer

31:a sönd. u.å. Årg. C

Predikan av Wilfrid Stinissen, karmelit

Luk 19:1–10. Detta är en gripande, en underbar episod i Lukasevangeliet. Vi vet att Lukas älskar att berätta episoder där Jesu godhet och barmhärtighet lyser fram. Det är Lukas som berättar om det förlorade fåret, det förlorade myntet, den förlorade sonen. Sackaios hör också till denna kategori. Han är tullindrivare, men inte en vanlig sådan, han är tulltiänstemännens chef, ”architelônäs”. Han är rik, säger Lukas. Vi vet hur dessa tulltiänstemän blev rika på den tiden: genom att bedra och suga ut folk. Det hela börjar med att Sackaios vill se Jesus. Vi i Karmel kan inte annat än tänka på …

Läs mer

23:e sönd. u.å. Årg C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Anyone who does not carry his Cross and come after me cannot be my disciple. In today’s Gospel Jesus seems to do all he can to put people off from following him. No sane, reasonable person, he seems to say, would seriously consider becoming his disciple. A disciple of his must hate his family, and even his own life. At this point we rush to the learned footnotes, and we read, with relief, that “hate” here is a Semitic idiom. It refers not to negative emotion, but to preference. Nevertheless: the language Jesus uses is deliberately, provocatively strong, even violent. …

Läs mer

19:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av Clemens av Sankt Gabriel OCD

Under de senaste femton åren har antalet nunnor i de kontemplativa klostren i Kyrkan – världen över – sjunkit i antal från ungefär 50.000 till nu strax under 40.000. Det är en ganska stor minskning, på en relativt kort tid. Detta meddelades från den Heliga Stolen ganska så nyligen. Antalet, är naturligtvis inte allt som är av betydelse. Men varje tänkande katolik med hjärtat på rätt plats, ställer sig naturligtvis frågor: Innebär detta måhända också att den allmänna vakenheten och brinnande väntan på Herren, har avtagit i Kyrkan? Och, vad innebär det för Kyrkan, för prästernas och deras arbete, själarnas …

Läs mer

16:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Lk 10:38-42. Probably everyone knows the famous Trinity Icon of Rublev. It’s based on the story from Genesis we had in our first reading today. Andrei Rublev was a Russian monk who lived in the late 14th/early 15th c. His Icon shows the 3 Angels of Mamre sitting lovingly around a table. Because in the text the mysterious visitors of Abraham are described as now three, now only one, many of the Fathers of the Church took them to be an image or foreshadowing of the Persons of the Holy Trinity. You can’t possibly represent the Persons of the Trinity …

Läs mer

15:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

In this Year of Mercy it’s impossible not to comment on the Parable of the Good Samaritan: one of the great parables of mercy. This point of this parable is not in the first place the mercy we receive from God, but the mercy we ourselves have to show to our neighbour: any neighbour at all who is in need. As a moral tale, the parable of the Good Samaritan applies to anyone at all, of any religion or none. There would seem to be no specific religious content in it. Yet its context is all-important. For it starts with …

Läs mer

Johannes döparens födelse 2016

Predikan av/Homily by abbot Hugh Gilbert OSB, numera biskop av Aberdeen

‘His name is John’. Today we keep the birthday of this John, John the Baptiser. After our Lord, the Church keeps the earthly birthdays only of Mary and of John. So here we are, six months and a day before the birth of our Lord, keeping the birthday of his cousin, the one who went before him, baptised him and died for him. Why do we keep the birthday, the earthly birthday, of John? We heard one answer in the first reading: ‘The Lord called me before I was born; from my mother’s womb he pronounced my name,’ Or from …

Läs mer