Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag 2016/The Feast of the Annunciation

Predikan av /Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Homily for the feast of the Annunciation, Glumslöv Carmel, Monday 4 April 2016. This year, by the inscrutable divine decree of Divine Providence, Good Friday fell on 25 March. And because of that we now celebrate the Annunciation in Eastertide, on the first free day after the Easter Octave. So this year, it seems to me, we are specially invited to read the Gospel of the Annunciation in the light of Good Friday, and then also in the light of Easter. The Angel went in and said to her: Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum. And Our Lady was deeply …

Läs mer

Påskdagen 2016

Predikan av Clemens Karlsson, karmelit

Herren är uppstånden från de döda, aposteln Johannes såg det och han trodde, ty han är sannerligen uppstånden. Vi har idag i början av denna mässa sjungit – under det att vi bestänktes med vigvattnen – Vidi aquam: ”Jag såg en ström av levande vatten välla fram på templets högra sida, halleluja, och det gav liv åt alla, halleluja, halleluja.” Att denna handling idag utgör mässans botakt är en högtidlig påminnelse om att det i första hand är utifrån Gud som vår gemenskap med honom kommit till stånd och består; genom Kristi uppståndelse från de döda. ”Jag såg en ström …

Läs mer

5:e sönd. i fastan 2016/5th Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Jn 8:1-11. It’s the last Sunday of lent before Holy Week begins, and in this year of St. Luke the Church offers us today the Gospel of the woman taken in adultery. All the commentators agree that the present position of this story in St. John’s Gospel is not original. Its most likely author was not St. John but St. Luke. Certainly for our purposes it follows on with perfect consistency from last week’s parable of the Prodigal Son. Like that story, this episode seems to capture, with wonderful simplicity, the essence of Jesus’ message and mission. It’s an …

Läs mer

4:e sönd. i fastan

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Det är märkligt hur en så enkel historia som liknelsen om den förlorade sonen förmår gripa oss varje gång vi hör den. Säkert är den den mest älskade av Jesu liknelser och den som bäst sammanfattar evangeliets budskap. Den har utlagts så många gånger och ändå tycks den aldrig bli förlegad. Om och om igen slås vi, som om det vore första gången, av någon särskild detalj, och varje gång tycker vi att den hjälper oss att tränga lite djupare in i vår tros centrala sanningar. I den här liknelsen avslöjar Jesus, Guds Son, hemligheten med sin Faders hjärta och …

Läs mer

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag/Missa Pontificalis in Annunciatione Beatae Virginis Mariea

Predikan av/Homily by Leo Kardinal Burke den 25 mars 2015

Epistola: Is 7, 10-15 Evangelium: Lc 1, 26-38 Today, we celebrate the beginning of our salvation at the virginal conception of God the Son in the womb of the Virgin Mary by the overshadowing of the Holy Spirit. The account of the event in the Gospel according to Saint Luke reveals the plan of God for our salvation from the moment of the sin of our First Parents. In accord with His plan, the Virgin Mary was to be the Mother of God, the Mother of the Divine Saviour. The first words of the Archangel Gabriel to Mary reveal how …

Läs mer

1:a sönd. i fastan/1st Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Lk 4:1-13 “Filled with the Holy Spirit, Jesus left the Jordan and was led by the Spirit through the wilderness, being tempted there by the devil for 40 days.” Each year we begin our lenten fast with the account of the temptation of Jesus in the wilderness. Jesus was hungry, as we are, or can become; he was tempted, as we are, but he did not sin. The scene as described by the Evangelists recalls another, from the very beginning of the Bible, when the devil tempted Adam. That temptation was successful, with the result that Adam and all …

Läs mer

3:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Evangelium Luk 1:1–4; 4:14–21. We begin today our year’s cycle of Sunday readings based on the Gospel of Luke. Alone of the Gospel writers, St. Luke was not a Jew, and not an eyewitness of the events he records. He is identified as the author also of the Acts of the Apostles, and the physician who was St. Paul’s faithful companion. His Gospel is obviously related to the Gospels of Matthew and Mark in various ways, but as he makes clear in his little preface, it is also very much his own work, and marked by his own style and …

Läs mer

Epifania – Herrens uppenbarelse 2016/The Epiphany

Predikan 2016 av/Homily 2016 by Dom Benedict Hardy OSB

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. The Greek word “Epiphany” means manifestation, shining out. So today we celebrate the manifestation of Christ, especially to the Gentiles. Actually a 3-fold event is celebrated today: the coming of the Magi, the Baptism in the Jordan, and the Miracle of the water and wine at Cana in Galilee. But traditionally, and because of today’s Gospel, we inevitably think mainly of the Magi and their star. These mysterious men from the East represent the gentile and pagan world, the world far from Israel in either politics or religion; yet they come to Christ, …

Läs mer

Den heliga familjen 2015/The Feast of the Holy Family

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB He then went down with them and came to Nazareth and lived under their authority (Lk 2:51). The life of Jesus with our Blessed Lady and St. Joseph at Nazareth is a mystery the Church wants us to ponder, enter into, learn from, wonder at. St. Luke draws a veil of silence over almost all the details of this life, but he and the other Evangelists actually tell us all we need to know about it. Once established in Nazareth, the life of this little family would have been apparently ordinary, commonplace, circumscribed; …

Läs mer

Juldagen 2015

Predikan av Emmanuel Jakobsson, karmelit

Predikan av Emmanuel Jakobsson, karmelit. Vi har samlats här denna Juldagsmorgon för att med glädje fira en av vår tros största hemligheter: Inkarnationens underbara mysterium. Detta att Gud visar sin oändliga kärlek till oss människor genom att – i sanning – bli en av oss. Hur Han som är Evig, Oändlig, Ofattbar, låter sig födas till jorden under den mest sårbara av gestalter: ett litet barn. Och hur Gud visar, en gång för alla, att det inte finns några gränser för vad Han är beredd att göra för att vi skall nå fram till en levande relation med Honom. Under …

Läs mer