7:e påsksönd.

Predikan av en karmelitbroder

Vi befinner oss fortfarande precis i början av pingstnovenan, närmare bestämt på dess tredje dag. Ja, under dessa nio dagar mellan Kristi himmelsfärd och pingst förenar vi oss med hela Kyrkan för att be om att på ett nytt sätt få ta emot den helige Ande i våra liv. Vi ber om hans utgjutande och om hans gåvor. De gåvor vi framför allt ber om är de sju gåvorna: vishet, förstånd, råd, styrka, insikt, gudsdyrkan och gudsfruktan (jfr Jes 11:1–2), och även om dessa förvisso är nödvändiga om vi önskar leva helgade liv så har den helige Ande mer att …

Läs mer

Kristi himmelsfärds dag 2016/The Ascension of the Lord

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Yesterday morning at Vigils we heard a passage from a Sermon on the Ascension by Blessed John Henry Newman. “Christ’s going to the Father”, says Newman, “is at once a source of sorrow because it involves his absence, and of joy because it involves his presence. And out of the doctrine of his Resurrection and Ascension spring those Christian paradoxes, often spoken of in Scripture, that we are sorrowing yet always rejoicing, as having nothing yet possessing all things. … We have lost Christ and we have found him; we see him not, yet we discern him. … We have …

Läs mer

5:e påsksönd./5th Sunday of Easter

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

‘Paul and Barnabas put fresh heart into the disciples, encouraging them to persevere in the faith(Acts 14:22).’ What Saints Paul and Barnabas did in the early days of the Church continues on in our day. Each Sunday we come to Mass to have fresh heart put into us, and to receive encouragement to persevere in the faith. Every celebration of the Holy Eucharist gives us cause for fresh heart. So in a special way do the 50 days of the Easter season. Today, in order to put fresh heart into us, and to encourage us to persevere in the faith, …

Läs mer

4:e påsksönd.

Av en karmelitbroder

Som ni vet håller Kyrkan idag en särskild böndag för präst- och ordenskallelser. Det var påven Paulus VI som i ett radiomeddelande lördagen den 11 april 1964, precis vid inledningen av vigilian till den Gode Herdens söndag, uppmanade alla troende att just denna dag intensifiera bönen för kallelser till präst- och ordensliv. Och den helige Fadern inledde sitt anförande genom att påminna om vår Herres egna ord i Matteus-evangeliets nionde kapitel, ”Be skördens herre att han sänder ut arbetare…” (Matt 9:38) Varför skall vi be om detta? Varför är det viktigt att det finns de som är villiga att ta …

Läs mer

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag 2016/The Feast of the Annunciation

Predikan av /Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Homily for the feast of the Annunciation, Glumslöv Carmel, Monday 4 April 2016. This year, by the inscrutable divine decree of Divine Providence, Good Friday fell on 25 March. And because of that we now celebrate the Annunciation in Eastertide, on the first free day after the Easter Octave. So this year, it seems to me, we are specially invited to read the Gospel of the Annunciation in the light of Good Friday, and then also in the light of Easter. The Angel went in and said to her: Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum. And Our Lady was deeply …

Läs mer

Påskdagen 2016

Predikan av Clemens Karlsson, karmelit

Herren är uppstånden från de döda, aposteln Johannes såg det och han trodde, ty han är sannerligen uppstånden. Vi har idag i början av denna mässa sjungit – under det att vi bestänktes med vigvattnen – Vidi aquam: ”Jag såg en ström av levande vatten välla fram på templets högra sida, halleluja, och det gav liv åt alla, halleluja, halleluja.” Att denna handling idag utgör mässans botakt är en högtidlig påminnelse om att det i första hand är utifrån Gud som vår gemenskap med honom kommit till stånd och består; genom Kristi uppståndelse från de döda. ”Jag såg en ström …

Läs mer

5:e sönd. i fastan 2016/5th Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Jn 8:1-11. It’s the last Sunday of lent before Holy Week begins, and in this year of St. Luke the Church offers us today the Gospel of the woman taken in adultery. All the commentators agree that the present position of this story in St. John’s Gospel is not original. Its most likely author was not St. John but St. Luke. Certainly for our purposes it follows on with perfect consistency from last week’s parable of the Prodigal Son. Like that story, this episode seems to capture, with wonderful simplicity, the essence of Jesus’ message and mission. It’s an …

Läs mer

4:e sönd. i fastan

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Det är märkligt hur en så enkel historia som liknelsen om den förlorade sonen förmår gripa oss varje gång vi hör den. Säkert är den den mest älskade av Jesu liknelser och den som bäst sammanfattar evangeliets budskap. Den har utlagts så många gånger och ändå tycks den aldrig bli förlegad. Om och om igen slås vi, som om det vore första gången, av någon särskild detalj, och varje gång tycker vi att den hjälper oss att tränga lite djupare in i vår tros centrala sanningar. I den här liknelsen avslöjar Jesus, Guds Son, hemligheten med sin Faders hjärta och …

Läs mer

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag/Missa Pontificalis in Annunciatione Beatae Virginis Mariea

Predikan av/Homily by Leo Kardinal Burke den 25 mars 2015

Epistola: Is 7, 10-15 Evangelium: Lc 1, 26-38 Today, we celebrate the beginning of our salvation at the virginal conception of God the Son in the womb of the Virgin Mary by the overshadowing of the Holy Spirit. The account of the event in the Gospel according to Saint Luke reveals the plan of God for our salvation from the moment of the sin of our First Parents. In accord with His plan, the Virgin Mary was to be the Mother of God, the Mother of the Divine Saviour. The first words of the Archangel Gabriel to Mary reveal how …

Läs mer

1:a sönd. i fastan/1st Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Lk 4:1-13 “Filled with the Holy Spirit, Jesus left the Jordan and was led by the Spirit through the wilderness, being tempted there by the devil for 40 days.” Each year we begin our lenten fast with the account of the temptation of Jesus in the wilderness. Jesus was hungry, as we are, or can become; he was tempted, as we are, but he did not sin. The scene as described by the Evangelists recalls another, from the very beginning of the Bible, when the devil tempted Adam. That temptation was successful, with the result that Adam and all …

Läs mer