6:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Joh 14:15-21. Vi närmar oss pingsten, och därför låter Kyrkan oss läsa och höra texter som påminner oss om att vi behöver den helige Ande, och som uppmanar oss att vänta på honom och längta efter honom. ”Jag skall be Fadern”, säger Jesus, ”och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande.” Det grekiska ordet som Johannes använder, nämligen ”paráklätos”, betyder både hjälpare och tröstare. Den helige Ande vill hjälpa och trösta oss. Vi behöver hjälp och tröst på vår färd genom livet. Livet är inte lätt. Det finns få saker som …

Läs mer

5:e påsksöndagen. Årg A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On John 14:1-12. Jesus said to his disciples: Do not let your hearts be troubled. We are at the Last Supper, according to the account of St. John. Jesus has washed his disciples’ feet. He has watched Judas go out on his mission of betrayal. He has declared his own imminent departure, given his new commandment, and predicted the three-fold denial by Peter. Now he bids farewell to his disciples. And the words he speaks now are the words of God: full of the Holy Spirit; of encouragement for us, and consolation. The passage we read today, so serene, so …

Läs mer

4:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

I dag är det den gode herdens söndag och därför också böndag för präst- och ordenskallelser. I dagens evangelium talar Jesus om en herde, om får, om en dörr, om bete. Detta innehåller något mycket djupt. Jesus ser inte på tingen så som vi ser på dem. Vi betraktar tingen med en kall, saklig blick. Vår ständigt återkommande fråga är: vad har det för nytta, vad tjänar det till? Ett får är för oss ett djur som ger ull och kött. En dörr sitter i ett hål i väggen och gör det möjligt att gå in och ut; den måste …

Läs mer

3:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Lk 24:13-35. St. Luke’s account of the Resurrection of Jesus is in many respects very like that of St. John. And both of them are distinctly odd, or at least very different from what we might have expected. Surely we might have expected something awe-inspiring, cosmic, apocalyptic: some blinding light; some earth-shattering explosion; crowds of astonished onlookers; crushed and cowering enemies. Or at least: something very theological, divine, mystical, abstruse. What we have instead are intimate little exchanges; snatches of conversation; centred on the most unlikely individuals: not particularly important characters, who precisely neither understand nor believe. And pretty …

Läs mer

2:a sönd. efter påsk/Low sunday

By Dom Benedict Hardy OSB

On John 20:24-29 At the end of the Prologue to his Gospel, St. John tells us: “No one has ever seen God. But the only begotten God, who is in the bosom of the Father, he has made him known” (1:18). We are rightly used to thinking of St. Thomas as the one who saw and believed. But when in that upper room, eight days after Easter, he cried out: “My Lord and my God!” he did not see God the Father standing before him. What he saw was the man Jesus. Now in today’s Gospel, on the eighth day …

Läs mer

Påskvakan

Predikan av/Homily by abbot Erik Varden OCSO

This night, the Church exults not only in the victory of Christ. It shows us how his victory crowns a long process of development. The rising of Jesus is an astonishing event, of course, but no surprise. The Lord has carefully prepared it. If our eyes see, our ears hear, we find it foretold ‘in Moses and the Prophets’. When Cleopas and his friend, dragging their feet towards Emmaus, met the Lord on Easter Day, what did Christ do? He told them ‘the things in all the scriptures concerning himself’. In this Vigil, he does the same for us. The …

Läs mer

Palmsöndagen/Palm Sunday

Predikan av/Homily by Abbot Erik Varden OCSO

Isaiah 50:4-7; Philippians 2:6-11; Matthew 26:14-27:66. St Benedict enjoins that a monk’s life should always savour of Lent. What does he mean? His reference is not so much to asceticism as to expectancy. The monk, he says, should look forward to Easter ‘with the joy of spiritual longing’. His life should unfold with constant reference to Christ’s Pasch. From what we know of Benedict’s life, he practised what he preached. The account of his early years in particular is charged with Easter symbolism. Benedict’s cave at Subiaco was an image of Christ’s tomb. There he was conformed to the death …

Läs mer

5:e sönd. i fastan

Predikan av Anders Arborelius OCD

Varje gång Jesus gör ett under, är det ett tecken på ett ännu större mysterium än det han gör. Han vill genom det visa oss vem han är och vem hans Fader är. Undergärningen vill föra oss fram till förundran över det ännu större under som Gud själv i hela sin treeniga verklighet är. Det som Jesus gör här på jorden visar oss vad han är nu och i all evighet. Och i dag säger han själv vem han är och vad han gör: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, …

Läs mer

3:e sönd. i fastan/3rd Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Jn 4. She could scarcely have been more of an outsider. For a start, just being a woman was enough to rule her out as someone a respectable rabbi like Jesus would be seen talking with. But more than that, she was a Samaritan woman. And worst of all, she was a sinful Samaritan woman, whose life-style would have put her on the margins even of her own people.And the circumstances could hardly have been less auspicious. Here she was, carrying out the monotonous drudgery of her daily routine. And then, she met Jesus. That is, she met the …

Läs mer

7:e sönd. u.å. Årg. A

Av Wilfrid Stinissen, karmelit

Matt 5:38–48 När vi hör Jesus säga: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna… men jag säger er”, så ligger det nära till hands att tro att Jesus avvisar eller motsäger det gamla förbundets lag och kommer med en helt ny lära. Men så är det inte menat. Både lagen och evangeliet kommer från Gud. Gud kan inte bli sin egen motståndare. Det handlar inte om motsättning utan om utveckling. Gud uppenbarar sig allt klarare. Jesus avskaffar ingenting. I stället försäkrar han högtidligt: ”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och …

Läs mer