19:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av Clemens av Sankt Gabriel OCD

Under de senaste femton åren har antalet nunnor i de kontemplativa klostren i Kyrkan – världen över – sjunkit i antal från ungefär 50.000 till nu strax under 40.000. Det är en ganska stor minskning, på en relativt kort tid. Detta meddelades från den Heliga Stolen ganska så nyligen. Antalet, är naturligtvis inte allt som är av betydelse. Men varje tänkande katolik med hjärtat på rätt plats, ställer sig naturligtvis frågor: Innebär detta måhända också att den allmänna vakenheten och brinnande väntan på Herren, har avtagit i Kyrkan? Och, vad innebär det för Kyrkan, för prästernas och deras arbete, själarnas …

Läs mer

16:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Lk 10:38-42. Probably everyone knows the famous Trinity Icon of Rublev. It’s based on the story from Genesis we had in our first reading today. Andrei Rublev was a Russian monk who lived in the late 14th/early 15th c. His Icon shows the 3 Angels of Mamre sitting lovingly around a table. Because in the text the mysterious visitors of Abraham are described as now three, now only one, many of the Fathers of the Church took them to be an image or foreshadowing of the Persons of the Holy Trinity. You can’t possibly represent the Persons of the Trinity …

Läs mer

15:e sönd. u.å. Årg. C

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

In this Year of Mercy it’s impossible not to comment on the Parable of the Good Samaritan: one of the great parables of mercy. This point of this parable is not in the first place the mercy we receive from God, but the mercy we ourselves have to show to our neighbour: any neighbour at all who is in need. As a moral tale, the parable of the Good Samaritan applies to anyone at all, of any religion or none. There would seem to be no specific religious content in it. Yet its context is all-important. For it starts with …

Läs mer

Johannes döparens födelse 2016

Predikan av/Homily by abbot Hugh Gilbert OSB, numera biskop av Aberdeen

‘His name is John’. Today we keep the birthday of this John, John the Baptiser. After our Lord, the Church keeps the earthly birthdays only of Mary and of John. So here we are, six months and a day before the birth of our Lord, keeping the birthday of his cousin, the one who went before him, baptised him and died for him. Why do we keep the birthday, the earthly birthday, of John? We heard one answer in the first reading: ‘The Lord called me before I was born; from my mother’s womb he pronounced my name,’ Or from …

Läs mer

Moder Maria Elisabeth Hesselblads kanonisering – Tacksägelsemässa 5 juni 2016

Predikan av en karmelitbroder

Så var det alltså dags igen. Efter 624 års väntan får Sverige ett nytt helgon, det andra som blir kanoniserat av en påve. Förra gången det skedde var 1391 då Bonifatius IX helgonförklarade Birgitta Birgersdotter, och i dag, den 5 juni 2016, är det så en av Birgittas andliga döttrar, Moder Maria Elisabeth Hesselblad, som i en ceremoni som strax påbörjas i Rom blir kanoniserad av den helige Fadern Franciskus. Många hundra svenskar är på plats, däribland vår egen biskop Anders, representanter från Sveriges regering och även släktingar till helgonet. Den som någon gång befunnit sig på S:t Petersplatsen under …

Läs mer

Kristi kropps och blods högtid 2016/The Feast of Corpus Christi

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

All four Gospels narrate the miracle of the feeding of the 5,000 in the wilderness. Today we affirm our unhesitating faith that Jesus still feeds his hungry people in the wilderness of this life. Only in the Holy Eucharist the nourishment we receive is no ordinary bread, but something far more wonderful. Here Jesus gives us his own Body and Blood to be our food and drink. In this way he gives us all we need to be perfectly united with him and with one another in his one Body. With this food he gives us his own life; he …

Läs mer

7:e påsksönd.

Predikan av en karmelitbroder

Vi befinner oss fortfarande precis i början av pingstnovenan, närmare bestämt på dess tredje dag. Ja, under dessa nio dagar mellan Kristi himmelsfärd och pingst förenar vi oss med hela Kyrkan för att be om att på ett nytt sätt få ta emot den helige Ande i våra liv. Vi ber om hans utgjutande och om hans gåvor. De gåvor vi framför allt ber om är de sju gåvorna: vishet, förstånd, råd, styrka, insikt, gudsdyrkan och gudsfruktan (jfr Jes 11:1–2), och även om dessa förvisso är nödvändiga om vi önskar leva helgade liv så har den helige Ande mer att …

Läs mer

Kristi himmelsfärds dag 2016/The Ascension of the Lord

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Yesterday morning at Vigils we heard a passage from a Sermon on the Ascension by Blessed John Henry Newman. “Christ’s going to the Father”, says Newman, “is at once a source of sorrow because it involves his absence, and of joy because it involves his presence. And out of the doctrine of his Resurrection and Ascension spring those Christian paradoxes, often spoken of in Scripture, that we are sorrowing yet always rejoicing, as having nothing yet possessing all things. … We have lost Christ and we have found him; we see him not, yet we discern him. … We have …

Läs mer

5:e påsksönd./5th Sunday of Easter

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

‘Paul and Barnabas put fresh heart into the disciples, encouraging them to persevere in the faith(Acts 14:22).’ What Saints Paul and Barnabas did in the early days of the Church continues on in our day. Each Sunday we come to Mass to have fresh heart put into us, and to receive encouragement to persevere in the faith. Every celebration of the Holy Eucharist gives us cause for fresh heart. So in a special way do the 50 days of the Easter season. Today, in order to put fresh heart into us, and to encourage us to persevere in the faith, …

Läs mer

4:e påsksönd.

Av en karmelitbroder

Som ni vet håller Kyrkan idag en särskild böndag för präst- och ordenskallelser. Det var påven Paulus VI som i ett radiomeddelande lördagen den 11 april 1964, precis vid inledningen av vigilian till den Gode Herdens söndag, uppmanade alla troende att just denna dag intensifiera bönen för kallelser till präst- och ordensliv. Och den helige Fadern inledde sitt anförande genom att påminna om vår Herres egna ord i Matteus-evangeliets nionde kapitel, ”Be skördens herre att han sänder ut arbetare…” (Matt 9:38) Varför skall vi be om detta? Varför är det viktigt att det finns de som är villiga att ta …

Läs mer