Den heliga familjen 2015/The Feast of the Holy Family

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB He then went down with them and came to Nazareth and lived under their authority (Lk 2:51). The life of Jesus with our Blessed Lady and St. Joseph at Nazareth is a mystery the Church wants us to ponder, enter into, learn from, wonder at. St. Luke draws a veil of silence over almost all the details of this life, but he and the other Evangelists actually tell us all we need to know about it. Once established in Nazareth, the life of this little family would have been apparently ordinary, commonplace, circumscribed; …

Läs mer

Juldagen 2015

Predikan av Emmanuel Jakobsson, karmelit

Predikan av Emmanuel Jakobsson, karmelit. Vi har samlats här denna Juldagsmorgon för att med glädje fira en av vår tros största hemligheter: Inkarnationens underbara mysterium. Detta att Gud visar sin oändliga kärlek till oss människor genom att – i sanning – bli en av oss. Hur Han som är Evig, Oändlig, Ofattbar, låter sig födas till jorden under den mest sårbara av gestalter: ett litet barn. Och hur Gud visar, en gång för alla, att det inte finns några gränser för vad Han är beredd att göra för att vi skall nå fram till en levande relation med Honom. Under …

Läs mer

4:e sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

Predikan av Anders Arborelius OCD. Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som i sin egen kropp fick bära världens Frälsare förkroppsligar det hopp och den förväntan som advent talar om. Ja, Maria förkroppsligar själva trons grundhållning gentemot Gud: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” I Maria ser vi vad det …

Läs mer

3:e sönd. i advent /3th Sunday of Advent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. On Luke 3:10-18. The last word of the Hebrew Bible, coming at the end of the Prophecy of Malachi, is the word “curse” – “lest I come and strike the land with a curse”. To avoid the Bible ending in this way, the Jewish Rabbis adopted the custom of repeating the previous verse. “Behold” it says, “I shall send you Elijah the Prophet, before the great and terrible Day of the Lord comes.” For the Rabbis, the Day of the Lord is the day of the Messiah, so their Bible ended with a …

Läs mer

Kristus Konungens dag 2015/The feast of Christ the King

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB “Are you the King of the Jews?” Each of the four Gospels identically records this question of Pilate to Jesus. In each of the Gospels too, it’s the first thing Pilate says when Jesus is brought before him for trial and condemnation. In the original Greek, the emphasis apparently falls on the technically redundant first word, “you”. We might translate: “King of the Jews? You?!” The question is sarcastic and contemptuous, but surely also it expresses genuine puzzlement. Pilate expected to encounter just another fanatic, like Barabbas; to be confronted by eyes filled …

Läs mer

Tiden är inne

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD vid hans 80-årsdag i januari 2007. “Tiden är inne”, säger Jesus, ”Guds rike är nära. Omvänd er.” Dessa ord är alltid aktuella. Ändå har de en annan pregnans, ett annat allvar, när man fyller 80 än när man fyller 20. ”Tiden krymper”, skriver Paulus (1 Kor 7:29). När man är 80 år vet man att den sträcka som är kvar inte kan vara så lång längre. ”Guds rike är nära.” Jag sade vid ett tillfälle till P. Antoon, en medbroder som är 1 år äldre än jag: ”Ja, vi blir gamla.” Varpå P. Antoon nästan …

Läs mer

28:e sönd. u.å. Årg. B

Meditation av Anders Arborelius OCD

Vi har lämnat allt. Mark 10:28–31. Denna text kommer omedelbart efter episoden om den unge mannen som ägde mycket och som inte var beredd att lämna allt för att följa Jesus. Markus skriver att Jesus såg på honom med kärlek. Det var säkert en besvikelse för Jesus att denne man gick sin väg. Lärjungarna har sett Jesu besvikelse och vill trösta honom. Petrus säger i allas namn: “Vi har ju lämnat allt och följt dig.” Underförstått: vi är ju tolv, och denne unge man är bara en person, var inte ledsen. Vi brukar tro att lärjungarna bara tänker på egen …

Läs mer

25:e sönd. u.å. Årg. B

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. On Mk 9:30-37. Three times, in the Gospels of Matthew, Mark and Luke, Jesus prophesies his coming Passion, Death and Resurrection. In St. Mark’s Gospel these prophecies follow one another quite closely, in Chapters 8, 9 and 10. Like a recurring theme tune in a film, they punctuate the journey Jesus makes with his disciples, from gentile territory North of Galilee, down through Galilee itself, and finally on to Jerusalem. Jesus, and the Evangelist with him, insists on this point, because it’s the heart of our faith. Reading the Gospels, we learn many …

Läs mer

19:e sönd. u.å. Årg. B

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Over five consecutive Sundays in this Year “B”, we read the Sixth Chapter of St. John’s Gospel. The Chapter begins with the miracle of the feeding of the 5,000. The episode of the walking on the sea is omitted in our Sunday cycle, which then continues on with the great “Bread of Life” discourse. Today we hear the 3rd reading in this whole sequence: the central one. There’s something entirely special about John Chapter 6, which is incidentally the longest in the whole Gospel. Somehow we find here the condensed heart of this Gospel – just as in the Holy …

Läs mer

Den sköna kärlekens moder

Predikan av Clemens Karlsson OCD, Glumslöv den 16 juli 2014. Jungfru Maria är inte som andra helgon. Att det är så framgår mycket tydligt av evangeliet som vi just har hört – det är inte utan anledning att Kyrkan låter karmelitorden få läsa upp och förkunna just detta evangelium idag på dess stora högtidsdag (Joh 19:25-27). Det är en stor förmån att i denna heliga mässa få stanna till och förbli stående inför det stycke av Johannesevangeliet som berör Guds allra mest avgörande handlande för allas vår salighet och glädje, och som just därför också säger något stort och väsentligt …

Läs mer