Kristus Konungens dag 2015/The feast of Christ the King

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB “Are you the King of the Jews?” Each of the four Gospels identically records this question of Pilate to Jesus. In each of the Gospels too, it’s the first thing Pilate says when Jesus is brought before him for trial and condemnation. In the original Greek, the emphasis apparently falls on the technically redundant first word, “you”. We might translate: “King of the Jews? You?!” The question is sarcastic and contemptuous, but surely also it expresses genuine puzzlement. Pilate expected to encounter just another fanatic, like Barabbas; to be confronted by eyes filled …

Läs mer

Tiden är inne

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD vid hans 80-årsdag i januari 2007. “Tiden är inne”, säger Jesus, ”Guds rike är nära. Omvänd er.” Dessa ord är alltid aktuella. Ändå har de en annan pregnans, ett annat allvar, när man fyller 80 än när man fyller 20. ”Tiden krymper”, skriver Paulus (1 Kor 7:29). När man är 80 år vet man att den sträcka som är kvar inte kan vara så lång längre. ”Guds rike är nära.” Jag sade vid ett tillfälle till P. Antoon, en medbroder som är 1 år äldre än jag: ”Ja, vi blir gamla.” Varpå P. Antoon nästan …

Läs mer

28:e sönd. u.å. Årg. B

Meditation av Anders Arborelius OCD

Vi har lämnat allt. Mark 10:28–31. Denna text kommer omedelbart efter episoden om den unge mannen som ägde mycket och som inte var beredd att lämna allt för att följa Jesus. Markus skriver att Jesus såg på honom med kärlek. Det var säkert en besvikelse för Jesus att denne man gick sin väg. Lärjungarna har sett Jesu besvikelse och vill trösta honom. Petrus säger i allas namn: “Vi har ju lämnat allt och följt dig.” Underförstått: vi är ju tolv, och denne unge man är bara en person, var inte ledsen. Vi brukar tro att lärjungarna bara tänker på egen …

Läs mer

25:e sönd. u.å. Årg. B

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. On Mk 9:30-37. Three times, in the Gospels of Matthew, Mark and Luke, Jesus prophesies his coming Passion, Death and Resurrection. In St. Mark’s Gospel these prophecies follow one another quite closely, in Chapters 8, 9 and 10. Like a recurring theme tune in a film, they punctuate the journey Jesus makes with his disciples, from gentile territory North of Galilee, down through Galilee itself, and finally on to Jerusalem. Jesus, and the Evangelist with him, insists on this point, because it’s the heart of our faith. Reading the Gospels, we learn many …

Läs mer

19:e sönd. u.å. Årg. B

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Over five consecutive Sundays in this Year “B”, we read the Sixth Chapter of St. John’s Gospel. The Chapter begins with the miracle of the feeding of the 5,000. The episode of the walking on the sea is omitted in our Sunday cycle, which then continues on with the great “Bread of Life” discourse. Today we hear the 3rd reading in this whole sequence: the central one. There’s something entirely special about John Chapter 6, which is incidentally the longest in the whole Gospel. Somehow we find here the condensed heart of this Gospel – just as in the Holy …

Läs mer

Den sköna kärlekens moder

Predikan av Clemens Karlsson OCD, Glumslöv den 16 juli 2014. Jungfru Maria är inte som andra helgon. Att det är så framgår mycket tydligt av evangeliet som vi just har hört – det är inte utan anledning att Kyrkan låter karmelitorden få läsa upp och förkunna just detta evangelium idag på dess stora högtidsdag (Joh 19:25-27). Det är en stor förmån att i denna heliga mässa få stanna till och förbli stående inför det stycke av Johannesevangeliet som berör Guds allra mest avgörande handlande för allas vår salighet och glädje, och som just därför också säger något stort och väsentligt …

Läs mer

S:t Petrus och S:t Paulus 2015

S:t Petrus och S:t Paulus

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB “I believe in One, Holy, Catholic and Apostolic Church.” First of all, the Church is One because she is a people united in the Father, the Son and the Holy Spirit. She is One also through the three-fold bonds of faith, Sacramental worship, and ordained governance. Then: the Church is Holy since she is a Body united with its head Jesus Christ, and also she is the beloved Bride chosen for himself by the Lord. The Church is Holy also because she rejoices always in the guarantee of Christ’s abiding presence, and in …

Läs mer

Jesu hjärtas dag 2015

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. All this happened to fulfil the words of scripture: They will look on the one whom they have pierced. It was final act of dishonour: to make quite sure that all those torments, inflicted with such cruelty, had at last achieved their final end; that he was really dead. The lance that pierced the Heart of Jesus represented, summed up, symbolised all the sins of the whole world. That thrust completed and consummated sinful humanity’s rejection of God. And its result, both immediate and lasting, was the definitive triumph of love: the outpouring …

Läs mer

Pingst – Den Helige Andes dynamik

Anders Arborelius OCD

Läran om den Helige Ande brukar kallas pneumatologi (av grek. pneuma: ande) och läran om vårt liv i Anden spiritualitet (av lat. spiritus: ande). Andligt liv är ju alltid att leva i den Helige Ande. En andlig människa är någon som blivit genomskinlig för den Helige Ande. Tron på Anden får alltid konsekvenser i vårt liv. Det är bara genom honom vi lever ett andligt liv, ja, vi lever både genom Anden och efter Anden: “Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg” (Gal 5:25). Anden som lever inom oss genom nåden vill också förändra vårt …

Läs mer

Kristi Himmelfärds dag 2015/The Solemnity of the Ascension

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. According to the Blessed Abbot Columba Marmion, the Ascension is in a certain sense the greatest of all the feasts of the Lord, for in it we celebrate the supreme glorification of Christ Jesus (Christ in his Mysteries). Glorify me, Father, Jesus prayed at the Last Supper, with the Glory I had with you before the world was made (Jn 17:5) At the Ascension, the man Jesus took possession forever of this glory, the glory that belongs to the eternal Son of God. He possesses this glory by right of inheritance, for as …

Läs mer