Palmsöndagen/Palm Sunday 2015

Dom Erik Varden OCSO, Mount Saint Bernard Abbey, England

Isaiah 50:4-7: Each morning he wakes me to hear, to listen like a disciple. Philippians 2:6-11: Christ Jesus emptied himself and became as men are. Mark 14:1-15:47: Crucify him! Crucify him! The range of experience we are asked to embrace on Palm Sunday is tremendous: it literally make us tremble. We may feel we need to stand back just a little, for fear our hearts would burst. For before us is our Beloved betrayed, traduced, put to death. Seeing Holy Week in chronological terms, we may find the reading of the Passion out of place. Should it not wait until …

Läs mer

1:a sönd. i fastan

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Den traditionella gregorianska mässmusiken för första söndagen i fastan är unik i så måtto att texten till varje stycke – introitus, graduale, tractus, offertorium och kommunionantifon – är hämtad från samma psalm, psalm 91. Anledningen till att just den psalmen valts ut för i dag är att under Jesu fyrtio dagar långa fasta citerade djävulen en vers ur den enligt evangelisterna Matteus och Lukas. Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Markus ger ingen detaljerad beskrivning av frestelserna i ödemarken, men vi kan finna allusioner …

Läs mer

4:e sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som i sin egen kropp fick bära världens Frälsare förkroppsligar det hopp och den förväntan som advent talar om. Ja, Maria förkroppsligar själva trons grundhållning gentemot Gud: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” I Maria ser vi vad det är att leva i tro, …

Läs mer

Herrens dop/The feast of the baptism of the Lord

Dom Benedict Hardy OSB

Oh come to the water, all you who are thirsty! (Is 55:1) Water is such a commonplace element! It falls abundantly out of the sky; it rises up from the ground; it surrounds us in the sea; it fills our rivers and lakes; just now it clothes our landscape with a coverlet of snow: and all free of charge! Yet a rich man who is truly thirsty will willingly hand over a sackful of diamonds in return for a single cup of water. Nothing can live without water. Thirst is tormenting agony. Lack of water means the desert, sterility, death. …

Läs mer

Guds heliga moder Marias högtid 2015/Solemnity of Mary, mother of God

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

As for Mary, she treasured all these things and pondered them in her heart. What Mary did, treasuring and pondering the mysteries of Christ, as twice reported by St. Luke, is what the Church ever does; what the liturgy does; what theologians do, what monks do, what all Christians who pray do. Today is the eighth day specially given to us to ponder, with Mary, the mystery of Christ’s birth. It’s the Octave day of Christmas, the day on which Jesus was circumcised and named, and the first day of our New Year. Today’s Solemnity proclaims, once again, that the …

Läs mer

S:t Johannes av Korsets festdag

Dom Benedict Hardy OSB

”Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten. Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser. Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer” (Jes 41:18–19). Många människor, många av helgonen, skulle gärna beskriva sina egna, inre liv med ord som törst, ödemark, öken, kala höjder och torrt, ofruktbart land. De behöver få höra vad Herren säger dem genom profeten Jesaja: att just där, på de platser där han tycks vara mest frånvarande, skall Gud frambringa liv och fruktbarhet i överflöd. …

Läs mer

1:a sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre?”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” Men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så ofta. Och i den till synes obetydliga lilla accentskillnaden ligger något helt avgörande, ja, en avgrund mellan två helt olika livsuppfattningar. Jesaja vänder sig direkt till Gud och säger du, medan den andra frågan egentligen är retorisk och inte vänder sig till någon, utom möjligen …

Läs mer

Advent

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit

”Guds ankomst till jorden är en så väldig händelse att Gud ville förbereda den i århundraden”, säger Katolska Kyrkans Katekes (1). Strax efter syndafallet ger Gud ett löfte till Adam och Eva om att ormen, det onda,en gång skall besegras. Hela Gamla Testamentet är en fortsättning av detta det första ”glädjens budskap”,”protoevangeliet”, som blev givet åt människorna som näring för deras hopp och förtröstan. Sedan dess har Gud, i sin stora kärlek till människan, nedlagt i våra hjärtan, i vårt allra innersta, en längtan efter Honom, en väntan på Honom, en önskan om att söka Honom och att söka lära …

Läs mer

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Predikan av Abbot Hugh Gilbert OSB, Plusgarden Abbey (numera biskop av Aberdeen)

Kyrkan är idag full av glädje över Marias obefläckade avlelse. Det är inte bara Maria som säger Gaudens gaudebo in Domino (Med glädje skall jag glädjas i Herren, Jes 61:10, högtidens introitus), det gör vi alla. Vi vet vad det är vi firar: inte, som många tror, hur Jesus blev till i Maria, utan avlelsen av Maria själv. Och denna betraktad inte utifrån hennes föräldrars synvinkel, som om det skulle vara något ovanligt med den (vilket det inte var), utan utifrån hennes egen. Vi firar helt enkelt henne. Vi firar den gåva hon fick alltifrån det ögonblick hon blev till. …

Läs mer