Sverige
90 SEK/år.
Bankgiro: 5018-8952.

Danmark
120 SEK/år.
Nordea-konto: 2276-3491 154 984.

Norge
120 SEK/år.
Karmeliternas bankkonto: 12034593017.

Utanför Norden
120 SEK/år.
IBAN SE4793000000006250204465
BIC/SWFT: NDEASESS Sparbanken Öresund AB, Box 466, 201 24 Malmö.

Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.