4:e påsksöndagen B

En predikan för fjärde påsksöndagen (Joh 10:11–18) av Anders Arborelius ocd   Den fjärde påsksöndagen, som brukar kallas den gode Herdens söndag, är en böndag för präst- och ordenskallelser. Kyrkan behöver herdar som i Jesu efterföljd ger sina liv för fåren och offrar sin tid och bekvämlighet för deras andliga välfärd. För dem gäller parollen självutgivelse i stället för självförverkligande. Som vi vet är denna kallelse något som går stick i stäv med tidsandan och därför är det i många länder så få kallelser. Ändå får vi i tacksamhet och glädje notera att antalet kallelser växer i våra nordiska länder, …

Läs mer

3:e söndagen i påsktiden

En predikan för tredje påsksöndagen –  B (Luk 24: 35–48) av Emmanuel Martens, karmelit (1920–2007) ”Ni skall vittna om allt detta”, nämligen min uppståndelse, så lyder en av Herrens sista befallningar på jorden. Och verkligen blev det mest påfallande i apostlarnas förkunnelse ett ständigt upprepat vittnesbörd om Jesu uppståndelse. Så hörde vi i dagens första läsning Petrus förkunna för folket: ”Vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.” Jesu seger över döden, den Korsfäste som i sanning lever och gör oss delaktiga av sitt nya, eviga liv: detta var den …

Läs mer

2:a påsksöndagen/Bebådelsen

Homily for Low Sunday: Easter 2B by Dom Benedict Hardy OSB Today is the Octave day of Easter –the eighth day –the day when Jesus appeared in the Upper Room to the eleven, including Thomas. It’s the last day of the full Easter celebration, before we settle into the rest of the 50 days of Eastertide. Today’s Gospel according to St. John tells us of two appearances of Jesus to the disciples: on Easter Day itself and then again on the eighth Day. Today we hear St. John insisting on the physical reality of the risen Body of Jesus. Jesus …

Läs mer

Påskdagen B

En predikan för påskdagen av Martinus Martin, karmelit Dagens evangelium berättar om Maria från Magdala och om två lärjungar vid Jesu grav. Det är något överraskande att det bara är evangelisten Johannes som talar om denna händelse. De övriga evangelisterna nämner inte med ett enda ord denna episod. Men vid närmare eftertanke är det inte så förunderligt att det just är Johannes som återger denna skildring från påskdagsmorgonen. Vi vet ju att Johannes evangelium är som en meditation över allt det som har skett med Jesus, hans älskade Mästare. Han berättar färre konkreta fakta än de andra evangelisterna, men mer …

Läs mer

Stilla veckan

En predikan för skärtorsdagen (Joh 13:1–15) av Anders Arborelius ocd   Skärtorsdagens kvällsmässa inleder det heliga triduum, som är kyrkoårets höjdpunkt, de heliga tre påskdagarna, som låter de tre gudomliga Personerna, den heliga Treenigheten, komma oss så nära. Påskmysteriet är trots de djupa kasten mellan lidande och glädje, mellan död och liv, ett enda till sitt väsen. Treenighetsmysteriet är trots Personernas trefald ett enda. Gud är en och densamme. Och påskdagarna vill alla hjälpa oss att komma denne Gud närmare, redan nu, den treenige Guden vi är skapade av och för. Bakom och bortom de dramatiska händelser som läsningarna, liturgin …

Läs mer

Palmsöndagen årg B

A homily for Palm Sunday on Mark 14:1-15:47 by Abbot Erik Varden OCSO   The range of experience we are asked to embrace on Palm Sunday is tremendous: it literally make us tremble. We may feel we need to stand back just a little, for fear our hearts would burst. For before us is our Beloved betrayed, traduced, put to death. Seeing Holy Week in chronological terms, we may find the reading of the Passion out of place. Should it not wait until Good Friday? Could we not linger, today, on the joyful return of the Lord to Jerusalem, a …

Läs mer

5:e söndagen i fastan B

Homily for Sunday Lent 5B on Jn 12:20-30 by Dom Benedict Hardy OSB  Sir, we should like to see Jesus (Jn 12:21). “Of course we don’t mean we want to see him merely as one of the crowd; merely externally. What we should like, with your help, is to contemplate him, as he truly is; to behold something of his inner beauty, his relationship with his Father, his divine dignity.   Sir, we understand that Jesus wants us to behold him as lifted up, exalted. So we should like you to help us understand something of what this means for …

Läs mer

4:e söndagen i fastan

En predikan för 4:e söndagen i fastan Av Martinus Martens OCD   Bröder och systrar Hela mänsklighetens historia skulle man kunna sammanfatta i två ord: synd och frälsning. Människan syndar och Gud frälser. Redan i fjärde Moseboken (4 Mosebok, 21:4-9) har denna realitet uttrycks i en symbol: i en orm. Ormen symboliserade ondskan som genomgår hela Bibeln. Det är i ormens skepnad som Satan uppträder för att fresta människan till synd, till uppror mot Gud. Men människans syndafall framkallar på samma gång Guds löfte: att hans Messias skall krossa djävulens makt. Han skall trampa på hans huvud, som det står …

Läs mer

2:a söndagen i fastan B

En predikan (homily) för andra söndagen I fastan (B)   av Dom Benedict Hardy OSB   At the Baptism of Jesus, the Father’s voice testified to his identity. This is my beloved Son. On that occasion Jesus went down in humility. Now we see him raised up in glory: the same Son of God, Jesus Christ our Saviour. We who accept that divine testimony to him are invited to share with him in his humility, in his suffering and death, in order that we may share also in his glory. That is the Gospel, we preach once again today. St. …

Läs mer

1:a söndagen i fastan

En predikan av Wilfrid Stinissen OCD (Mk 1:12-15)   För att helt förstå det som Markus berättar, måste vi läsa de två eller tre verser som står före dagens text. Där sägs det att Jesus blir döpt av Johannes, att Anden sänker sig ner över honom och att en röst från himlen säger: ” ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” Omedelbart därefter, med detsamma, driver Anden Jesus ut i öknen. Markus använder ett ännu kraftigare ord: ekballô, kasta ut. Längre fram i sitt evangelium kommer han att använda samma verb för att berätta hur Jesus ”driver ut” …

Läs mer