Söndag 10B

Minipredikan 10 söndagen under året (B)  Mk 3:31–35 av Wilfrid Stinissen ocd   Denna lilla episod är fylld av smärta och samtidigt fylld av ljus och glädje. För Maria är denna händelse en del av hennes dunkla natt. Det kan inte vara annat än smärtsamt för en mor som vill tala med sin son att höra honom säga: “Vem är min moder?” Maria har säkert lidit av detta svar. Jesus hade kunnat svara: “Jag kommer snart.” Eller: “Jag har ingen möjlighet just nu.  Kan du vänta lite?” Det hade varit mindre farligt. Det hade alla, och även hon, kunnat förstå. …

Läs mer

Heliga Trefaldighet

En predikan för heliga Trefaldighets dag av Wilfrid Stinissen ocd   Vi firar i dag den heliga Treenighetens mysterium. Traditionellt betraktas  Treenigheten som kristendomens djupsinnigaste och svårbegripligaste mysterium. Det gör att många kristna känner en viss leda och reagerar med motvilja så snart det är tal om Treenigheten. ”Det är för högt för mig”, säger man, ”varför behöver jag fördjupa mig i Guds inre väsen som jag ändå inte kan fatta? Det räcker att jag har goda relationer till honom.” Men det är ju så att våra relationer till Gud förändras totalt när vi vet att Gud är Fader, Son …

Läs mer

Pingstdagen årg B

En predikan för pingstdagen, årg. B av Wilfrid Stinissen ocd   I den apostoliska trosbekännelsen säger vi i ett enda andetag: ”Jag tror på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund.” Anden och kyrkan hör ihop. Det är ju den helige Ande som grundar kyrkan. Utan honom finns det ingen helig, katolsk kyrka. Pingstberättelsen, som vi hörde i den första läsningen, visar det på ett övertydligt sätt. Den yttre ramen för kyrkan fanns redan före pingst. Det fanns en stor skara lärjungar som hade följt Jesus och som trodde på honom. Jesus hade instiftat sakramenten, apostlarna hade blivit prästvigda, och det hela …

Läs mer

7:e påsksöndagen B

Homily for the 7thSunday of Easter, B  (Jn 17:11-19)  by Dom Benedict Hardy OSB   We have celebrated the feast of the Ascension, 40 days after Easter. Now with the whole Church we wait in a novena of prayer for the culmination and climax of the whole Easter mystery, the feast of Pentecost, which we will celebrate next Sunday. To help us celebrate the coming of the Holy Spirit, the Church offers for our nourishment the long farewell discourse of Jesus, given on the eve of his departure from this world, as recorded by St. John. Over the past two …

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag

En predikan för Kristi himmelsfärds högtid B (Apg 1: 1–11; Ef 4: 1–13;  Mark 16: 15–20) av Wilfrid Stinissen ocd   ”I dag stiger vår Herre Jesus Kristus upp till himlen; må vårt hjärta stiga upp tillsammans med honom”, säger Augustinus i en predikan om dagens fest. De första lärjungarna behövde inte en sådan uppmaning. När Jesus lyftes upp i höjden, följde deras hjärtan med. De såg oavvänt upp mot himlen. De stod där så länge med upplyfta ansikten och sökande ögon att två män i vita kläder, tydligen sändebud från himlen, måste få dem att komma ned på jorden …

Läs mer

6:e påsksöndagen B

En predikan för sjätte påsksöndagen (B) – 1 Joh 4:7–10; Joh 15: 9–17 av Wilfrid Stinissen ocd   Dagens andra och tredje läsning bildar en enhet. De handlar båda om kärlek. I den andra läsningen säger Johannes: ”Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.” Kärlek kommer alltså ovanifrån. Alltsedan den helige Augustinus är det en gammal tvistefråga i Kyrkan om människan egentligen är kapabel till kärlek. Enligt Augustinus kan människan inte älska. Om hon ändå älskar är det Gud som älskar i henne. Kärlek är inte något man kan producera, menar han, …

Läs mer

5:e påsksöndagen B

Homily for Sunday Lent 5B on Jn 12:20-30 by Dom Benedict Hardy OSB  Sir, we should like to see Jesus (Jn 12:21). “Of course we don’t mean we want to see him merely as one of the crowd; merely externally. What we should like, with your help, is to contemplate him, as he truly is; to behold something of his inner beauty, his relationship with his Father, his divine dignity. Sir, we understand that Jesus wants us to behold him as lifted up, exalted. So we should like you to help us understand something of what this means for us, …

Läs mer

4:e påsksöndagen B

En predikan för fjärde påsksöndagen (Joh 10:11–18) av Anders Arborelius ocd   Den fjärde påsksöndagen, som brukar kallas den gode Herdens söndag, är en böndag för präst- och ordenskallelser. Kyrkan behöver herdar som i Jesu efterföljd ger sina liv för fåren och offrar sin tid och bekvämlighet för deras andliga välfärd. För dem gäller parollen självutgivelse i stället för självförverkligande. Som vi vet är denna kallelse något som går stick i stäv med tidsandan och därför är det i många länder så få kallelser. Ändå får vi i tacksamhet och glädje notera att antalet kallelser växer i våra nordiska länder, …

Läs mer

3:e söndagen i påsktiden

En predikan för tredje påsksöndagen –  B (Luk 24: 35–48) av Emmanuel Martens, karmelit (1920–2007) ”Ni skall vittna om allt detta”, nämligen min uppståndelse, så lyder en av Herrens sista befallningar på jorden. Och verkligen blev det mest påfallande i apostlarnas förkunnelse ett ständigt upprepat vittnesbörd om Jesu uppståndelse. Så hörde vi i dagens första läsning Petrus förkunna för folket: ”Vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.” Jesu seger över döden, den Korsfäste som i sanning lever och gör oss delaktiga av sitt nya, eviga liv: detta var den …

Läs mer

2:a påsksöndagen/Bebådelsen

Homily for Low Sunday: Easter 2B by Dom Benedict Hardy OSB Today is the Octave day of Easter –the eighth day –the day when Jesus appeared in the Upper Room to the eleven, including Thomas. It’s the last day of the full Easter celebration, before we settle into the rest of the 50 days of Eastertide. Today’s Gospel according to St. John tells us of two appearances of Jesus to the disciples: on Easter Day itself and then again on the eighth Day. Today we hear St. John insisting on the physical reality of the risen Body of Jesus. Jesus …

Läs mer