Aktuellt

Kallesehelg hos karmelitnunnorna i Glumslöv

27-30 januari 2022

Är du ung, katolsk kvinna (eller på väg att bli katolik)?
Har du tankar på en kallelse till ett kontemplativt klosterliv?

Denna helg vill ge dig inblick i vad kallelsen till Karmel innebär.
Det blir tillfälle att leva med i nunnornas bönerytm (fast utanför klausuren); möjlighet till samtal med en präst; tillfälle till bikt; möjlighet till enskilda samtal med en syster; några föredrag om klosterkallelsen och Karmels spiritualitet mm.

Ålder ca 18-35 år

Reträttledare: f Joakim Breding.

Det finns möjlighet till övernattning; antal deltagare max 5 personer.
Helgen kostar ingenting; men om man vill bidra till kostanden för maten och prästens arvode är det välkommet.

För mer information skriv till: info@karmel.se
Skriv och berätta lite om dig själv och varför du önskar delta under denna helg.

Med varma hälsningar från Karmelitnunnorna


Renovering av Vårt Kloster

Vårt kloster behöver renoveras och gåvor tas tacksamt emot!

Bankgiro 5018-8952 eller Swish 123 676 10 27
(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör vi av oss!)
Nederst på sidan finner du en liten berättelse om hur renoveringen går.
Stort och varmt tack för alla som ger gåvor!

If you would like to make a donation to the monastery, you can do so through PayPal:
PayPal account email: klostret@karmel.se
PayPal account name: Samfundet Karmelitsystrarna OCD

Om ni vill skänka en gåva till klostret kan ni göra det via Swish eller Bankgiro:
Swish: 123 676 10 27
Bankgiro: 5018-8952
(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör vi av oss!)


Nästa projekt: sanering och renovering av fasaden

Den fortsatta projekteringen är nu i gång! Det som är det mest akuta är förstås sanering av det giftiga ämnet i fasadens fogar. Det blir ett omfattande arbete men vi hoppas kunna komma igång med det så fort som möjligt – kanske redan i höst! Mycket beror på vilken lösning vi sedan väljer för själva fasaden. Betongen spricker pga fel i konstruktionen och något mer radikalt måste genomföras. Så vi söker  en mer hållbar lösning. Det kräver mycket planering och många böner!


Den Helige Josefs år

Den Helige Fadern, Påve Franciskus, har utropat ett år till den Helige Josefs ära.

Josefsåret inleddes den 8 december 2020 och pågår till den 8 december 2021. Det är hundra år sedan den Salige Pius IX utnämnde den Helige Josef officiellt till Katolska Kyrkans Skyddspatron.

Detta år hedrar vi särskilt Josef från Nasaret, Jungfru Marias kyske brudgum och Jesu fosterfar och Kyrkans Skyddspatron.

Ett helgon som älskade och vördade S:t Josef på ett särskilt sätt är S:ta Teresa av Avila, en av våra kyrkolärare. I sin självbiografi berättar S:ta Teresa om hur hon blev helad från en allvarlig sjukdom genom S:t Josefs förbön. Hennes mirakulösa tillfrisknande ledde henne till att med stor iver sprida devotionen till S:t Josef. Hon var så övertygad om makten och effektiviteten i S:t Josefs förbön att hon uppmanade andra att pröva devotionen till S:t Josef. S:ta Teresa var en rättfram och modig kvinna. Detta är vad hon skriver i sin självbiografi:

”Till herre och förespråkare tog jag den ärorike Sankt Josef och anbefallde mig enträget åt honom. Jag insåg klart att det var han, min fader och herre, som i denna min nöd och i än större prövningar, där min ära och min själs frälsning stod på spel, räddade mig på bättre sätt än jag skulle ha kunnat be om. Ända till denna dag kan jag inte påminna mig att jag någonsin har riktat en enda bön till honom som han inte har uppfyllt. Det är förunderligt vilka stora nådegåvor Gud har gett mig genom detta välsignade helgons förmedling, och från vilka faror till kropp och själ som han befriat mig. Åt andra helgon tycks Herren ha gett nåden att vara till hjälp i något särskilt behov, men erfarenheten har lärt mig att detta ärorika helgon hjälper oss i alla behov. Herren har velat låta oss veta att liksom han på jorden var underordnad den helige Josef – som bar namn av fader och i gemenskap av Herrens uppfostrare ägde makt att befalla Barnet – så gör Gud i himlen vad denne än ber om.
Att så var fallet fick också andra erfarenhet av när de på min inrådan anbefallde sig åt honom. Många är de som förnyat sin vördnad för honom sedan de fått erfara hur sant detta är.
Jag försökte fira hans fest med all tänkbar vördnad. (…) Helst skulle jag vilja övertala alla att vörda detta ärorika helgon, så stor erfarenhet har jag av hur mycket gott han uppnår hos Gud. Jag har ännu inte lärt känna någon som i sanning har vördat honom och gjort honom kärlekstjänster, hos vilken jag inte märkt stora framsteg i dygden.”
-Citerat ur Consecration to st. Joseph av Donald H. Calloway, MIC