Ett liv i helgad kyskhet – ett tecken för vår tid

En medlem av Karmels andliga familj

För en ung människa som umgås med tanken på en klosterkallelse så är inte sällan kyskhetslöftet det som uppfattas som den största stötestenen. Fattigdom och lydnad kan väl kanske gå an, men att frivilligt avstå från allt det underbara som ett liv i äktenskap och familj medför, kan för många tyckas fullständigt otänkbart och rentav omöjligt. Och det är det egentligen också, mänskligt sett. Vi människor är ju från början skapade till man och kvinna, och det var inte förrän efter det att Gud hade gett Adam sin hustru Eva och befallt dem att föröka sig och uppfylla jorden som …

Läs mer

Ett liv i bön och offer för själarnas frälsning. Del 2

En medlem av Karmels andliga familj

Missionärernas uppgift Så om det är uppenbart att det är missionärernas uppgift att utbreda Kristi rike konkret i världen genom att föra ut evangeliet till nya folk, så är det lika sant att de kontemplativa ordnarnas bön leder till att Kristi rike utbreds andligen genom att människor blir bättre disponerade för att faktiskt ta emot Ordet i sina hjärtan. Att det förhåller sig på detta sätt har Kyrkan tydligt klargjort genom att vid sidan av den helige Francisco Xavier utse den heliga Thérèse av Jesusbarnet till skyddshelgon för missionen, hon som kom till Karmel ”för att rädda själar, och särskilt …

Läs mer

Ett liv i bön och offer för själarnas frälsning. Del 1

En medlem av Karmels andliga familj

Att förkunna evangeliet Innan Jesus återvände till Fadern gav han sina apostlar missionsbefallningen: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.” (Mark 16:15-16). Frälsningen är ingen självklarhet, utan beror på vår goda vilja att genom en levande tro ta emot Guds heliggörande nåd som skänks oss i dopet. Genom missionsbefallningen har Jesus också anförtrott oss det mycket ansvarsfulla uppdraget att bidra till att förmedla frälsningen till andra människor, ja till alla människor på hela jorden. Guds medarbetare i återlösningsverket I Andliga …

Läs mer

Vad har Fullkomlighetens väg betytt för mig?

En karmelitnunna

Vittnesbörd om vad Teresa av Avilas bok Fullkomlighetens väg har betytt för henne. Fullkomlighetens Väg var den första boken av Moder Teresa jag läste. Den har verkligen varit ”Boken i mitt liv.”! Jag hade först som 18 åring läst en biografi om henne av Marcelle Auclair och genom den fick jag min kallelse. Sen läste jag FV och där lärde jag känna Jesus och fick ett personligt förhållande till Honom. Jag älskar kapitel 26 där hon talar om att se på Jesus och att Han ser på oss. Det sammanfattar för mig hela bönen och livet i ”Guds närvaro”. Han …

Läs mer

Maria i Karmel

En karmelitnunna

Maria är vår moder, vi är hennes barn. Det ger en särskild atmosfär åt Karmels klosterliv. En moder älskar alla sina barn lika mycket. Hon älskar dem inte för att de är duktiga, snälla, söta, intelligenta eller fromma. Hon älskar dem helt enkelt för att de är hennes barn och hon ser var och en på djupet och bekräftar vår sanna identitet, den vi är och inte vad vi gör. Maria är också vår syster. En äldre syster som är förenad med Gud i stor enkelhet; genomskinlig för den Gud som bor inom henne låter hon Honom stråla fram. Föreningen …

Läs mer

Jungfru Maria i Karmel

1. Alltid har man i Kyrkan vetat att Maria intar en hedersplats i det kontemplativa livet. Att vara kontemplativ är ju att bli överskuggad av Anden och bli havande med Ordet. För alla som vill leva kontemplativt är Maria en ledstjärna. Många av de vackra namn som Kyrkan i den lauretanska litanian ger åt Maria uttrycker precis det som kontemplativa människor längtar efter och vill vara: rättfärdighetens spegel, Vishetens säte, Andens kalk, elfenbenstorn, gyllene hus, förbundets ark. Den heliga Jungfruns dygder är just de dygder som blommar eller borde blomma i det kontemplativa livet. 2. Som karmelit tillhör du en …

Läs mer

I love Carmel/Jag älskar Karmel

En karmelitnunna, Karmel i Quidenham, England

  I love Carmel I love Carmel: The truth of her, the rawness of her, and the gentleness. To those who love her she is not harsh or hard. Even the tears have meaning. I have loved Carmel since before those first footsteps into a sunlit cell and great peace. The sun passed, the peace faded, but that first love lasts. I love Carmel for its brown-ness earth brown common brown, burnt-to-nothing-brown, brown earth trampled down and blazing burning with fire for the holocaust. Carmel is to me everything and nothing: deep cradle of faith; sight without seeing, voice without …

Läs mer

Hur urskiljer man en ordenskallelse?

Emmanuel-Marie av den Helige Ande, karmelit

Att urskilja Guds kallelse i sitt liv är den stora frågan för var och en. Om Gud är min Fader och min skapare har han velat något med mitt liv. Man kommer aldrig till världen av en slump. Och att inte ta sig, eller att inte ha tagit sig, tid för att allvarligt överväga denna fråga, det är att löpa risken att man inte verkligen lever, eller att man inte utnyttjar sin kapacitet maximalt, eller att man väntar med att leva. Det är ett svårt ämne att behandla, för även om det finns vissa allmänna kriterier är varje kallelse unik. …

Läs mer

Maj – Marias månad

I många kulturer präglas maj månad av hopp inför sommartiden. Vintern med dess kyla och hårdhet är över och därför har man i årtusenden på olika sätt särskilt uppmärksammat denna ljusets och värmens seger över den kalla och mörka perioden. Maria har alltid personifierat Guds kärlek och värme för de kristna. Hon är inte bara bärare av dessa gudomliga andlliga gåvor, utan hon var och är denna seger över andens vinter! Som Förmedlare av all nåd tinar hon upp sina barns kalla hjärtan och upplyser de mest mörka vrårna i våra själar. Det är inte underligt att den efterlängtade månaden …

Läs mer

Att leva Eukaristin med Jungfru Maria

Ett tal av Priorinnan på Skärtorsdagen. Karmelitklostret, Glumslöv

Mina kära systrar. Nu står vi åter inför firandet av det heliga Triduum och i år tänkte jag låta Johannes Paulus II, vars saligförklaring vi snart med glädje skall fira, få leda vår lilla meditation. I sin encyklika om eukaristin, ”Ecclesia de Eucharistia”, som vi alla har läst men som det finns alla anledning att läsa igen, skriver han: ”Att betrakta Kristi anlete och betrakta det tillsammans med Maria är det ”program” jag har anvisat Kyrkan i gryningen av det tredje årtusendet… Att betrakta Kristus innebär att kunna känna igen honom var han än visar sig, i de mångfaldiga formerna …

Läs mer