Att vara kallad

En karmelit

Lilla Thérèse skrev i sin prolog till sina självbiografiska skrifter: ”Så öppnade jag Evangeliet, och min blick föll på dessa ord: ”Jesus gick upp på berget och kallade till sig några som det behagade honom – dessa två sista ord är understrukna – att kalla, och de kom till honom. Texten är hämtad ur Markus evangelium (3:13). ”Här” skriver hon vidare, är just hemligheten med min kallelse, med hela mitt liv och i synnerhet med Jesu ynnestbevis till min själ… han kallar inte dem som är värdiga utan dem som det behagar honom – verbet är understruket – att kalla. …

Läs mer

En karmelitnunna svarar på frågor om sin kallelse

1. Beskriv den inre och yttre miljön i klostret. Atmosfären i klostret är präglad av enkelhet och soberhet både vad gäller arkitekturen och dagordningen. Allt överflödigt och onödigt är avskalat så att man kan inrikta sig på det viktiga; så att ingenting leder bort vår uppmärksamhet från Gud. Klosterbyggnaden är ordnad så att den främjar bönen och vår strävan att leva i ständig bön. Dagen är inramad med fasta bönestunder och fasta tider för varje moment under dagen. Allt ska präglas av ett klimat av bön, stillhet och tystnad. 2. Kan du nämna något som har hjälpt dig att finna …

Läs mer

Broder Clemens Karlsson svarar på frågor om sin klosterkallelse

1. Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? För mig låg det i förlängningen av min kristna tro. På något sätt ville jag besvara Guds kärlek i Jesus Kristus. Frågan var bara hur. När jag upptäckt den katolska trosgemenskapen och dess vardagsnära öppenhet för den helige Andes närvaro anade jag att ett gudsvigt liv i ett kontemplativt kloster nog var min plats i Kyrkan. Det avgörande var emellertid läsningen av Lilla Thérèses självbiografiska skrifter samt ett besök i Norraby. Efter det visste jag lika enkelt som säkert: hit kommer jag att komma, här är platsen där jag …

Läs mer

En karmelitbroder svarar på frågor om kallelsen

1. Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Sedan länge hade jag en längtan att få tillhöra Gud. Vid 17 års ålder var jag redan och snokade hos en viss orden, men sen kom Karmelitnunnornas CD ”In laudem Gloriae” i mina händer, sången ”Jesusbarn” gjorde ett djup intryck på mig. En tid senare var jag på ett bibliotek och kom av en slump framför boken ”Den inre Bönens väg” av P Wilfrid Stinissen. Genom denna bok fann jag det jag längtade efter, ett liv i bön… Och om Karmel var den plats var jag helt kunde leva …

Läs mer

Pater Wilfrid Stinissen svarar på frågor om kallelsen

1. Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? Efter en lång och svår tid av inre osäkerhet fick jag plötsligt, under en stund av tillbedjan inför det utställda Sakramentet, en säkerhet att Gud ville ha mig i Karmel. Denna säkerhet var total och har aldrig lämnat mig. 2. Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Jag gick i karmeliternas klosterskola, så tanken på Karmel var inte främmande. Det som hjälpt mig mest var nog läsningen av andliga böcker, särskilt Lilla Thereses självbiografi. 3. Vilka råd skulle du ge till den som känner en längtan …

Läs mer

Vittnesbörd från några karmelitnunnor

1. Hur visste du att du hade en klosterkallelse? 2. …Och varför just Karmel? 1. Först och främst genom att vara öppen för alternativet. Jag sökte vad Gud ville med mitt liv – vad Han har menat med mig eftersom det är bara det som skulle göra mig och Honom lyckliga – att följa det jag var ämnad till – tjäna Honom på det sätt Han tänkt och skapat mig för. Sedan genom att bli klar över vad jag djupast längtade efter och ville. Vad vill du? Frågade mig min far och genom att följa detta och våga pröva det …

Läs mer

Biskop Anders Arborlelius OCD svarar på frågor om sin kallelse

1. Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? Läsningen av lilla Thereses självbiografi gav mig en inre visshet, som sedan bestyrktes genom mitt besök (i karmelitbrödernas kloster) i Norraby under Kristi Himmelfärdshelgen 1971. 2. Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Främst var det en inre dragning som sedan fick näring genom samtal med br. Emmanuel (som då var prior i karmelitbrödernas kloster). 3. Vilka råd skulle du ge till den som känner en längtan efter ett kontemplativt (karmelitiskt) klosterliv? Be, besök ett kloster och lösgör Dig från allt som binder Dig! 4. Hur …

Läs mer

Den lidande tjänaren

James McCaffrey, karmelit

En utmaning för tron Många läsare känner till Mel Gibsons film om Jesu lidande(1) . Alla verkar vara överens om att han lyckades bra med att framställa intensiteten i lidandet; en del kanske tycker att han gjorde det bara alltför bra, när han skildrade en smärta som nästan går utöver vad en människa kan uthärda. Men i ljuset av Jesajas porträtt av den ”lidande tjänaren” verkar inte det som vi ser i filmen så övermåttan överdrivet. Tjänarens yttre var ”vanställt”, hans utseende var ”föga mänskligt”, ”inget ståtligt yttre, inget utseende som tilltalade oss”, ”föraktad och övergiven”, ”en plågad man” (Jes …

Läs mer

Maria, den alltigenom vackra – förebilden för det gudsvigda livet

Sr M Regina van den Berg FSGM

Den gudsvigda kvinnan dras till att ge sig själv åt honom som är helt Vacker. Hon har hört Herren tala till henne: ”Hör dotter och ge akt och böj hit ditt öra; Glöm nu ditt folk och din faders hus; och må konungen få ha sin lust i din skönhet, ty han är din Herre och för honom skall du falla ned.” Ps 45:11 Med psalmisten utbrister hon till svar: ”Ett har jag begärt av Herren efter det strävar jag: att jag må få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att skåda Herrens ljuvlighet och betrakta hans …

Läs mer

Till en karmelitnunnas högtidliga profession

Pater Martinus Martin OCD

Kära syster Elisabeth av Jesus, det är inget människoverk som du idag bär fram till Guds altare för att i karmelitorden på livstid bli konsekrerad till hans egendom. Det är hans eget verk som du återlämnar till honom, det djupaste, innersta, det mest äkta, som är du själv. Han har skapat dig till den du är för att du skall vara given åt honom. Från evighet har han väntat på att du av egen fri vilja skulle bekräfta det han skapat dig till. Detta som skall ske i djupet av varje människosjäl när hon återlämnar sitt liv till sin Skapare, …

Läs mer