1:a sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre?”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” Men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så ofta. Och i den till synes obetydliga lilla accentskillnaden ligger något helt avgörande, ja, en avgrund mellan två helt olika livsuppfattningar. Jesaja vänder sig direkt till Gud och säger du, medan den andra frågan egentligen är retorisk och inte vänder sig till någon, utom möjligen …

Läs mer

Advent

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit

”Guds ankomst till jorden är en så väldig händelse att Gud ville förbereda den i århundraden”, säger Katolska Kyrkans Katekes (1). Strax efter syndafallet ger Gud ett löfte till Adam och Eva om att ormen, det onda,en gång skall besegras. Hela Gamla Testamentet är en fortsättning av detta det första ”glädjens budskap”,”protoevangeliet”, som blev givet åt människorna som näring för deras hopp och förtröstan. Sedan dess har Gud, i sin stora kärlek till människan, nedlagt i våra hjärtan, i vårt allra innersta, en längtan efter Honom, en väntan på Honom, en önskan om att söka Honom och att söka lära …

Läs mer

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Predikan av Abbot Hugh Gilbert OSB, Plusgarden Abbey (numera biskop av Aberdeen)

Kyrkan är idag full av glädje över Marias obefläckade avlelse. Det är inte bara Maria som säger Gaudens gaudebo in Domino (Med glädje skall jag glädjas i Herren, Jes 61:10, högtidens introitus), det gör vi alla. Vi vet vad det är vi firar: inte, som många tror, hur Jesus blev till i Maria, utan avlelsen av Maria själv. Och denna betraktad inte utifrån hennes föräldrars synvinkel, som om det skulle vara något ovanligt med den (vilket det inte var), utan utifrån hennes egen. Vi firar helt enkelt henne. Vi firar den gåva hon fick alltifrån det ögonblick hon blev till. …

Läs mer

1:a sönd. i advent

Emmanuel Martens (1920–2007), karmelit

Dagens evangelium uppmanar oss att ”stå upprätta inför Människosonen”, nämligen ”när han kommer med makt och stor härlighet”. Så börjar det nya kyrkoåret på denna första söndag i Advent med en blick på Jesu Kristi återkomst vid tidens slut. Det gör även dagens andra läsning, där Paulus vill att vi skall kunna ”stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga”, alltså i härlighet. Det förvånar oss kanske lite, för vi brukar betrakta adventstiden som förberedelsen till julhögtiden. Det är naturligtvis riktigt men bara en aspekt av denna tid. Kyrkan har …

Läs mer

Söndagen Gaudete – Herren är nära, så är det bara

Predikan av biskop Anders Arborelius OCD

Herren är nära. Herren kommer. Kom, Herre, och dröj inte. Advent talar om Herrens ankomst, men också om hans återkomst. Vår Gud är en Gud som kommer till oss. Det är inte vi som kommer honom till mötes utan tvärtom. Ja, han har redan kommit, en gång för alla. Vi behöver bara ta emot honom. När Guds enfödde Son blir människa och föds i Betlehem, har Gud kommit oss så nära som det bara går. Herren är nära. Alltsedan dess är Guds närhet och närvaro ett obestridligt faktum som ingenting kan ändra på. Det är bara så. Antingen vi tror …

Läs mer

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD

Varje människa är viktig för Jesus. Han går och söker efter det hundrade fåret för att ingen av dem som Fadern gett honom skall gå förlorad. I Johannesevangeliets fjärde kapitel ser vi hur han brottas och gör allt vad han kan för att vinna en enda kvinna för tron. En kvinna som dessutom hör till ett fientligt inställt folk. Efter den babyloniska fångenskapen hade Samarien brutit med judarna och byggt sig ett eget tempel på berget Gerissim. Men Jesus låter sig inte låsas in inom gränser som människor utstakat. Han bryr sig om alla tillsammans och var och en för …

Läs mer

Påsk

Påskevangeliets berättelse börjar i nattens mörker: ”Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven”. Johannes framhäver att det var natt, inte för att ange ett klockslag, utan för att det är karakteristiskt för honom att i evangeliet och breven skriva om ljus och mörker. Han tycker om dessa symboler. Nattens mörker: det är situationen i världen. Nattens mörker är vår egen situation. Visserligen kommer också i våra liv dagar som är sprängfyllda av lycka, ögonblick vi gärna skulle vilja hålla kvar men som bara rinner bort. Men där finns också mörkret, mörkret som kommer från synden, mörkret …

Läs mer

Saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus

Predikan av Br. Emmanuel OCD (1920–2007)

Predikan 33:e söndagen under året, 13 november 1983, med anledning av saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus. Hennes helgonförklaring skall äga rum 17 maj 2015. Det är inte bara de första kristna som måste gå sin väg genom stora vedermödor, förföljelser, världens hat och förakt. Dagens evangelietext kan på något sätt tillämpas på de kristna i alla tider och länder, och sammanfattas så här: Om ni följer mig och i den mån ni är förenade med mig, kommer ni att prövas hårt. Det är liksom en lag för det kristna livet: eftersom Jesus Kristus har frälst oss genom sitt …

Läs mer