Palmsöndagen/Palm Sunday

Predikan av/Homily by Abbot Erik Varden OCSO

Isaiah 50:4-7; Philippians 2:6-11; Matthew 26:14-27:66. St Benedict enjoins that a monk’s life should always savour of Lent. What does he mean? His reference is not so much to asceticism as to expectancy. The monk, he says, should look forward to Easter ‘with the joy of spiritual longing’. His life should unfold with constant reference to Christ’s Pasch. From what we know of Benedict’s life, he practised what he preached. The account of his early years in particular is charged with Easter symbolism. Benedict’s cave at Subiaco was an image of Christ’s tomb. There he was conformed to the death …

Läs mer

5:e sönd. i fastan

Predikan av Anders Arborelius OCD

Varje gång Jesus gör ett under, är det ett tecken på ett ännu större mysterium än det han gör. Han vill genom det visa oss vem han är och vem hans Fader är. Undergärningen vill föra oss fram till förundran över det ännu större under som Gud själv i hela sin treeniga verklighet är. Det som Jesus gör här på jorden visar oss vad han är nu och i all evighet. Och i dag säger han själv vem han är och vad han gör: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, …

Läs mer

3:e sönd. i fastan/3rd Sunday of Lent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Jn 4. She could scarcely have been more of an outsider. For a start, just being a woman was enough to rule her out as someone a respectable rabbi like Jesus would be seen talking with. But more than that, she was a Samaritan woman. And worst of all, she was a sinful Samaritan woman, whose life-style would have put her on the margins even of her own people.And the circumstances could hardly have been less auspicious. Here she was, carrying out the monotonous drudgery of her daily routine. And then, she met Jesus. That is, she met the …

Läs mer

7:e sönd. u.å. Årg. A

Av Wilfrid Stinissen, karmelit

Matt 5:38–48 När vi hör Jesus säga: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna… men jag säger er”, så ligger det nära till hands att tro att Jesus avvisar eller motsäger det gamla förbundets lag och kommer med en helt ny lära. Men så är det inte menat. Både lagen och evangeliet kommer från Gud. Gud kan inte bli sin egen motståndare. Det handlar inte om motsättning utan om utveckling. Gud uppenbarar sig allt klarare. Jesus avskaffar ingenting. I stället försäkrar han högtidligt: ”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och …

Läs mer

6:e sönd. u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Homily for Sunday 6A, on Mt 5:17-37. Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to fulfil them. Throughout St. Matthew’s Gospel, we find a strong emphasis on the perfect accordance of Jesus with the Holy Scriptures of the Old Testament. Matthew was a Jewish Christian, who wrote especially for Jewish Christians. His whole object would have been defeated had he admitted any sort of opposition between Jesus and the Torah, Israel’s Sacred Law. So his Gospel starts by establishing the identity of Jesus as legal inheritor …

Läs mer

Trettondedag jul – Epifania

Predikan av Anders Arborelius ocd

Gud vill inte bara uppenbara sig för oss. Han vill också uppenbara sig med hela sin härlighet, ja, han vill ge oss del av den. Dagens högtid, epifania, Herrens uppenbarelse, tillhör de liturgiska fester då vi får en liten glimt av det som är Guds innersta hemlighet, hans egen härlighet och skönhet. ”Herrens härlighet går upp över dig”, säger profeten Jesaja. Och i mässans gloria, som just betyder härlighet, sjunger vi: ”vi tackar dig för din stora härlighet.” glädjen och tacksamheten över Guds härlighet som uppenbaras över oss är kärnan i vår tillbedjan. Vi får glädja oss över att Gud …

Läs mer

Guds heliga moder Marias högtid/The Solemnity of Mary Mother of God

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Gal 4:4-7 “Ubi venit plenitudo temporis…” When the fullness of time came, God sent his Son, born of a woman… These are the words of St. Paul’s Letter to the Galatians, Chapter 4, beginning verse 4. The passage is one of the most frequently quoted from all Paul’s writings and we had it also just now for our second reading. This text gives us the only direct reference to the Mother of God in St. Paul’s writings. He doesn’t name her here, but refers to her simply as “Woman”. St. John, in his Gospel and in the Apocalypse, does the …

Läs mer

2:a sönd. i advent/Advent Sunday 2A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 3:1–2 St. John the Baptist is a major figure in the history of Israel, obviously an authentic Prophet, ranking with the greatest Prophets of the past. He takes up the hopes of the other, earlier prophets, and says that they are all to be fulfilled in Jesus. John’s witness is an extremely important indication, confirmation, that Jesus really is who he says he is; really is from God; really is the Messiah whom the Prophets foretold. John’s baptism is also very important. It certainly wasn’t Christian baptism of course, but also certainly was a preparation for that. To …

Läs mer

Vittnen om Kristi helande kärlek – med anledning av Prästernas år

Av Anders Arborelius ocd

Predikan vid en oljevigningsmässa Varför behövs det präster? Chesterton konstaterar nyktert: först verkar det som om katter och präster är lika onödiga i tillvaron. Men efter närmare eftertanke kan vi förstå att både katterna och prästerna kan ha sin betydelse. För vissa är de ena viktigare än de andra. I kollektbönen för denna mässa hörde vi varför vi präster har vår betydelse: ”Låt oss som delar hans prästerliga uppdrag bli vittnen om hans helande kärlek.” Vi präster får dela Jesu uppdrag och förmedla hans helande kärlek. Det är svårare att föreställa sig något mer upphöjt. Hur kommer det sig då …

Läs mer

33:e söndagen u.å. Årg. C

Av Wilfrid Stinissen, karmelit

Luk 21:5-19 När man läser bibeln kan man lätt bli frestad att speciellt fästa sig vid vissa texter och försumma eller rentav hoppa över andra. Denna risk är särskilt stor när det gäller evangeliet. Vi vet alla att Jesus ofta tycks motsäga sig själv. Han är fredens och fridens konung. I det mest högtidliga ögonblicket av sitt liv säger han att han lämnar kvar sin frid åt sina lärjungar (Joh 14:27); efter uppståndelsen hälsar han dem gång på gång med orden: ”Frid åt er alla”. Men vid andra tillfällen hör man honom säga att han inte kommit med fred till …

Läs mer