S:t Petrus och S:t Paulus 2015

S:t Petrus och S:t Paulus

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB “I believe in One, Holy, Catholic and Apostolic Church.” First of all, the Church is One because she is a people united in the Father, the Son and the Holy Spirit. She is One also through the three-fold bonds of faith, Sacramental worship, and ordained governance. Then: the Church is Holy since she is a Body united with its head Jesus Christ, and also she is the beloved Bride chosen for himself by the Lord. The Church is Holy also because she rejoices always in the guarantee of Christ’s abiding presence, and in …

Läs mer

Jesu hjärtas dag 2015

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. All this happened to fulfil the words of scripture: They will look on the one whom they have pierced. It was final act of dishonour: to make quite sure that all those torments, inflicted with such cruelty, had at last achieved their final end; that he was really dead. The lance that pierced the Heart of Jesus represented, summed up, symbolised all the sins of the whole world. That thrust completed and consummated sinful humanity’s rejection of God. And its result, both immediate and lasting, was the definitive triumph of love: the outpouring …

Läs mer

Pingst – Den Helige Andes dynamik

Anders Arborelius OCD

Läran om den Helige Ande brukar kallas pneumatologi (av grek. pneuma: ande) och läran om vårt liv i Anden spiritualitet (av lat. spiritus: ande). Andligt liv är ju alltid att leva i den Helige Ande. En andlig människa är någon som blivit genomskinlig för den Helige Ande. Tron på Anden får alltid konsekvenser i vårt liv. Det är bara genom honom vi lever ett andligt liv, ja, vi lever både genom Anden och efter Anden: “Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg” (Gal 5:25). Anden som lever inom oss genom nåden vill också förändra vårt …

Läs mer

Kristi Himmelfärds dag 2015/The Solemnity of the Ascension

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. According to the Blessed Abbot Columba Marmion, the Ascension is in a certain sense the greatest of all the feasts of the Lord, for in it we celebrate the supreme glorification of Christ Jesus (Christ in his Mysteries). Glorify me, Father, Jesus prayed at the Last Supper, with the Glory I had with you before the world was made (Jn 17:5) At the Ascension, the man Jesus took possession forever of this glory, the glory that belongs to the eternal Son of God. He possesses this glory by right of inheritance, for as …

Läs mer

Till en karmelitnunnas iklädning

Predikan av biskop Anders Arborelius OCD

Predikan av Anders Arborelius OCD. Kära systrar! En iklädning är alltid en kyrkans högtid, något som åskådliggör och förtydligar det som Gud vill göra med oss i sin kyrka. Jag tänkte att vi i all korthet skulle se på tre aspekter av det gudsvigda livet idag. Ordenslivet är en del av en större helhet – det gudsvigda liv som kan anta flera olika skepnader, men som har det gemensamt att de uttrycker denna totala vigning och helgelse till Guds ära. En själ helt vigd åt Gud Vi har alla hört meningar och ord i vårt liv som har etsat sig …

Läs mer

5:e påsksönd./Easter 5

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

“I am the true vine”. Several times in the Old Testament the image of the vine is used of Israel, God’s own people, the people of the Covenant (cf. e.g. Is 5:1, 27:2-6; Jer 2:21, 11:4; Ezk 19:10-14; Ps 80:18-19.) And several times, too, the Prophets of the Old Testament denounce this vine that is Israel as corrupt, degenerate, unfruitful, unprofitable. Now at the centre point of the Last Supper discourse according to St. John, we hear Jesus calling himself the true vine. That is, all the hopes and expectations of Israel are fulfilled at last in himself. He himself …

Läs mer

4:e påsksönd. Årg. B

Predikan av en karmelit

Den gode Herdens söndag Apg 4:8-12; Ps 118:1,8-9, 21-23, 26, 28-29 (R. 22); 1 Joh 3:1-12; Joh 10:11-18 Bröder och systrar! Den Fjärde Påsksöndagen är traditionellt en dag då Kyrkan ber för präst- och ordenskallelser. Oavsett vilken årgång av läsningar vi följer så återger Evangeliet denna dag liknelsen om fåren och den Gode Herden. Att det är just denna starka text ur Johannesevangeliet som återkommer denna söndag har naturligtvis sin grund i att vår Herre, just där, ger den klaraste undervisning om det ideal varje person som är kallad till en särskild tjänst i Kyrkan måste eftersträva. Då Jesus talar …

Läs mer

3:e påsksönd.

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD

Om den uppståndne Herren bara en gång hade visat sig för sina lärjungar skulle de haft svårt att bli riktigt övertygade om att han uppstått från de döda. Trots att Jesus varje gång han under sitt liv har talat om sin död och sitt lidande har tillagt: “Och på tredje dagen skall jag uppstå…” är deras första reaktion när han visar sig: “Det kan inte vara sant.” De är “tröga till att tro”, som Jesus själv säger till dem (Luk 24:25). Deras tro på uppståndelsen växer långsamt, mycket långsamt. De behöver upprepade bevis för att övervinna sina ständigt återkommande tvivel. …

Läs mer

Påskdagen 2015

Martinus Martin, karmelit

I påskdagens evangelium enligt evangelisten Johannes framträder tre människor på ett alldeles särskilt sätt. Först möter vi Maria från Magdala. Hon hade varit en av de kvinnor som stod vid Jesu kors. Om en människa har upplevt det som Maria hade upplevt på långfredagen kan hon inte längre vara densamma som förut. Hon var med Jesus på Golgota och blev i sitt hjärta korsfäst med honom. Därför tror hon på ett hemlighets fullt sätt att detta inte kan vara Guds sista ord om han är kärlek. Detta är också skälet till att Marias kärlek till Jesus driver henne till hans …

Läs mer

Påskvakan/Easter vigil

Genesis 1:1-2:2: God saw all he had made, and indeed it was very good. Romans 6:3-11: Consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Matthew 28:1-10: There is no need for you to be afraid. This night, the Church exults not only in the victory of Christ. It shows us how his victory crowns a long process of development. The rising of Jesus is an astonishing event, of course, but no surprise. The Lord has carefully prepared it. If our eyes see, our ears hear, we find it foretold ‘in Moses and the Prophets’. …

Läs mer