Långfredagen/Good Friday

Isaiah 52:13-53:12: Yet ours were the sufferings he bore. Hebrews 4:14-16, 5:7-9: We must never let go of the faith we have professed. John 18:1-19:42: Mine is not a kingdom of this world. The King sleeps. At this point on Good Friday, peace descends. An overwhelming tension ceases. From the sixth hour, darkness has covered the land like the lid on a pot that is seething. The crowds have jeered, the elders mocked. At the foot of the cross, while our Saviour hangs in awesome solitude, soldiers have cast lots, scurried back and forth with vinegar and sponges, kept languid …

Läs mer

Skärtorsdagen/Maundy Thursday

Exodus 12:1-8, 11-14: This day is to be a day of remembrance for you. 1 Corinthians 11:23-26: Every time you eat this bread, you proclaim his death. John 13:1-15: Now he showed how perfect his love was. Anyone who has tried to render a phrase from one language into another knows that translators must make choices. Rarely is it possible to reproduce the flavour of a statement with its range of associations and ambiguities. A phrase that in the source language is suggestively open may have to be nailed down in the language of translation. A clearer, more memorable message …

Läs mer

Stilla veckan/Holy week

Dom Erik Varden OCSO, Mount Saint Bernard Abbey, England

Monday During the last ferial days of Lent, the liturgy gives us three prophe6c sketches from Isaiah, vigne;es of Christ’s salvific work. From the sixth century BC, Israel revered these Servant Songs, wondering what their fulfilment might be. The early Church was astonished to see how precisely they foreshadowed the des6ny of Jesus. They give access, as it were, to the mind, the heart, behind his mission. Put before us today is the Lord’s supreme discre6on. ‘He will not cry or liK up his voice, or make it heard in the street.’ God specialises in slipping in unno6ced. He is …

Läs mer

Palmsöndagen/Palm Sunday 2015

Dom Erik Varden OCSO, Mount Saint Bernard Abbey, England

Isaiah 50:4-7: Each morning he wakes me to hear, to listen like a disciple. Philippians 2:6-11: Christ Jesus emptied himself and became as men are. Mark 14:1-15:47: Crucify him! Crucify him! The range of experience we are asked to embrace on Palm Sunday is tremendous: it literally make us tremble. We may feel we need to stand back just a little, for fear our hearts would burst. For before us is our Beloved betrayed, traduced, put to death. Seeing Holy Week in chronological terms, we may find the reading of the Passion out of place. Should it not wait until …

Läs mer

1:a sönd. i fastan

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Den traditionella gregorianska mässmusiken för första söndagen i fastan är unik i så måtto att texten till varje stycke – introitus, graduale, tractus, offertorium och kommunionantifon – är hämtad från samma psalm, psalm 91. Anledningen till att just den psalmen valts ut för i dag är att under Jesu fyrtio dagar långa fasta citerade djävulen en vers ur den enligt evangelisterna Matteus och Lukas. Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Markus ger ingen detaljerad beskrivning av frestelserna i ödemarken, men vi kan finna allusioner …

Läs mer

4:e sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som i sin egen kropp fick bära världens Frälsare förkroppsligar det hopp och den förväntan som advent talar om. Ja, Maria förkroppsligar själva trons grundhållning gentemot Gud: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” I Maria ser vi vad det är att leva i tro, …

Läs mer

Herrens dop/The feast of the baptism of the Lord

Dom Benedict Hardy OSB

Oh come to the water, all you who are thirsty! (Is 55:1) Water is such a commonplace element! It falls abundantly out of the sky; it rises up from the ground; it surrounds us in the sea; it fills our rivers and lakes; just now it clothes our landscape with a coverlet of snow: and all free of charge! Yet a rich man who is truly thirsty will willingly hand over a sackful of diamonds in return for a single cup of water. Nothing can live without water. Thirst is tormenting agony. Lack of water means the desert, sterility, death. …

Läs mer

Guds heliga moder Marias högtid 2015/Solemnity of Mary, mother of God

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

As for Mary, she treasured all these things and pondered them in her heart. What Mary did, treasuring and pondering the mysteries of Christ, as twice reported by St. Luke, is what the Church ever does; what the liturgy does; what theologians do, what monks do, what all Christians who pray do. Today is the eighth day specially given to us to ponder, with Mary, the mystery of Christ’s birth. It’s the Octave day of Christmas, the day on which Jesus was circumcised and named, and the first day of our New Year. Today’s Solemnity proclaims, once again, that the …

Läs mer

S:t Johannes av Korsets festdag

Dom Benedict Hardy OSB

”Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten. Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser. Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer” (Jes 41:18–19). Många människor, många av helgonen, skulle gärna beskriva sina egna, inre liv med ord som törst, ödemark, öken, kala höjder och torrt, ofruktbart land. De behöver få höra vad Herren säger dem genom profeten Jesaja: att just där, på de platser där han tycks vara mest frånvarande, skall Gud frambringa liv och fruktbarhet i överflöd. …

Läs mer