Har lilla Thérèse blivit stor?

Har lilla Thérèse blivit stor? av Wilfrid Stinissen ocd  Stora och små själar Thérèse har alltid betraktat sig själv som en svag liten fågel, skrattretande liten jämfört med de stora själarna, helgonen, ”örnarna som svingar sig upp i höjderna”, som hon säger. Det paradoxala är att hon, särskilt sedan hon utnämnts till kyrkolärare, själv nu […]

Program för relikernas besök i Glumslöv

Måndag 1 oktober 12.00-12.30 – Relikerna ankommer till Karmelitklostret ca och tas emot med en välkomstandakt. Kl 14.30 – Pontifikalmässa med Kardinal Anders Arborelius OCD. Efter mässan finns tillfälla att vörda relikerna i stillhet. Det kommer även att ges tillfälle till bikt. Kl 18.00 – Högtidlig vesper med Kardinal Arborelius. Därefter finns ännu tillfälle för […]

Novena september

Novena för september månad Tema: Kärlek ”Då jag betraktade Kyrkans mystiska lekamen hade jag inte känt igen mig i någon av de lemmar som Paulus beskriver, eller snarare, jag ville känna igen mig i alla… Kärleken gav mig nyckeln till min kallelse. Jag förstod att om Kyrkan har en kropp som består av olika lemmar, […]

Lilla Therese om bönen

Thérèse av Lisieux’ enkla bön av Dominique Sterckx, karmelit Vad menas med denna enkelhet? Beror den på det faktum att extraordinära uppenbarelser nästan helt lyser med sin frånvaro i denna stora kontemplativa bedjares bön? Vari består den precis? Låt oss lyssna till Thérèse själv:   För mig är bönen en enkel blick mot himlen ”Å, […]

Påve Franciskus om Marias Upptagning

ANGELUS: On the Feast of the Assumption ‘Let us pray to Mary that she may help us to live our daily journey in the active hope of being able one day to reach her, with all the Saints and our dear ones — all in Paradise’ Dear Brothers and Sisters, good morning! In today’s Solemnity of […]

Novena augusti

Augusti – Frid och överlåtelse Text När jag började tillverka och sälja Alençon-spets drev jag mig själv så hårt att jag nära nog blev sjuk; nu är jag mycket förnuftigare, jag oroar mig mycket mindre över alltsammans och finner mig i allt det tröttsamma som inträffar eller kan tänkas hända. Jag påminner mig själv om […]

Karmels bruna skapular

Skapularets brödraskap Det började med de första karmeliterna på Berget Karmel i Israel på 1200-talet. De levde i förtrolig närhet till Jungfru Maria och ville efterlikna henne, och de bar hennes namn: ”Vår Fru av Berget Karmels Bröder”. Skapularet är en del av Karmels dräkt och ett symboliskt tecken på att man står under Marias […]

Novenabön för juli

Juli Självbehärskning Text Kärleken närs av offer, ju mer en människa nekar sig naturlig tillfredsställelse, desto starkare och mer oegennyttig blir hennes ömhet. Jag minns att jag som postulant ibland var så starkt frestad att gå in till er för att få några droppar glädje, att jag måste rusa förbi ert kontor och klänga mig […]

Program för relikfärden

Program för besök av S:ta Teresa av Jesusbarnets och hennes föräldrars, Louis och Zélie Martins, reliker i Norden  2018‐09‐28 – 2018‐11‐11 Exakta tider när relikerna är utställda och när Mässor och andra gudstjänster och andakter firas meddelas senare. Överallt där relikerna kommer att finnas utställda kommer det att finnas möjlighet att visa sin vördnad för de i relikskrin förvarade relikerna.   Fredagen den 28 september  Kl 17 mottagning av relikerna med kardinalen i S:t Eriks katolska domkyrka, Stockholm.   Lördagen den 29 september – S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar Relikerna är utställda i S:t Eriks katolska domkyrka.   Söndagen den 30 september – 26 söndagen ”under året”  På morgonen transporteras relikerna till Jönköping för utställning i S:t Franciskus katolska kyrka.   Måndagen den 1 oktober – S:ta Teresa av Jesusbarnet  På morgonen transporteras relikerna till Glumslöv för utställning hos karmelitnunnorna.   Tisdagen den 2 oktober – De Heliga Skyddsänglarna  På morgonen transporteras relikerna till Helsingborg för utställning i S:t Clemens katolska kyrka.   Onsdagen den 3 oktober   På morgonen transporteras relikerna till Göteborg för utställning i Kristus konungens katolska kyrka.   Torsdagen den 4 oktober – S:t Franciscus av Assisi  Relikerna är utställda i Kristus konungens katolska kyrka.   Fredagen den 5 oktober  På morgonen transporteras relikerna till Vadstena för utställning i Birgittasystrarnas kyrka.   Lördagen den 6 oktober – Familjedag i Vadstena  På morgonen flyttas relikerna till Vadstena klosterkyrka (”Blåkyrkan”) Kl. 10 Mässa i Vadstena klosterkyrka. Huvudcelebrant kardinal Anders Arborelius OCD. Katolske biskopen av Köpenhamn, Czeslaw Kozon viger de nordiska länderna till den heliga Familjen. Efter mässan flyttas relikerna till Vadstena slott för utställningoch föredrag. På eftermiddagen transporteras relikerna till Norge.   6‐14 oktober  Relikerna befinner sig på olika platser i södra och mellersta Norge.   Söndagen den 14 oktober – 28 söndagen ”under året”  Relikerna anländer till Falun på kvällen för utställning i den Gode Herdens katolska kyrka.   Måndagen den 15 oktober – S:ta Teresa av Jesus   Relikerna är utställda i den Gode Herdens katolska kyrka.   […]

Novena juni

Novena för juni Trofasthet Text Mitt känsliga och älskande hjärta skulle lätt ha gett sig åt någon, om det hade funnit ett hjärta som kunde förstå det. Jag sökte bli förtrolig med några flickor i min egen ålder, särskilt två. Jag höll mycket av dem, och de å sin sida höll så mycket av mig […]