Sverige
100 SEK/år.
Bankgiro: 5018-8952.

Danmark
130 SEK/år.
Nordea-konto: 2276-3491 154 984.

Norge
130 SEK/år.

Utanför Norden
130 SEK/år.

IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648
BIC/SWFT: SWEDSESS.   SWEDBANK, Box 16073 250, 16 Råå.

Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.