Kallad?

I våra dagar då det finns ett oändligt utbud av möjligheter och inriktningar, och då tempot alltmer ökar, är det viktigt att våga stanna upp och bli stilla; för att inte rusa förbi sig själv är det nödvändigt att fråga sig själv: Vad vill jag med mitt liv? Vad är det jag djupast sett längtar efter? Vad är det som ger mig den djupa och bestående glädjen? Om man inte vågar möta sig själv och ställa sig dessa frågor finns det stor risk för att man fattar beslut som man sedan ångrar eller att man aldrig finner ro och frid, utan flackar hit och dit utan något mål för sitt liv. Sedan kommer utmaningen att våga välja, att våga besluta sig för det man inser är ens uppgift och kallelse. För många människor nuförtiden är tanken att binda sig för hela livet något skrämmande och också orealistiskt. Men det ligger faktiskt i människans värdighet och kapacitet att med Guds nåd kunna ge ett löfte och vara det trogen. Trohet och uthållighet är något oerhört vackert och endast det ger bestående frid och glädje.

Ge dig själv tid för stillhet och eftertanke, så att Gud kan göra något mycket, mycket vackert av ditt liv! Denna hemsida vill hjälpa dig med det…

»Karmels liv

»Karmeliter berättar

»Ny artikel