Korsvägsandakt


Från Jerusalem kommer seden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Denna korvägsandakt - det finns många andra - vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig. Den lämpar sig väl för gemensam andakt. Den är kort för att var och en skall kunna tänka och bedja vidare i tystnad. Det är därför lämpligt att förebedjaren här och var gör pauser för tyst bön eller eventuellt gör egna, kortare inlägg.Förberedelsebön

Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du korset på dig för att gå den tunga vägen från Pilatus domstol upp till Kalvarieberget. Du var ljuset som hade kommit i världen, men människorna hatade ljuset, och därför måste du dö.

Du drog dig inte undan. Så uppenbarade du Guds kärlek till oss. Min Herre Jesus Kristus, också jag hör till dem som ofta har valt mörkret framför ljuset. Förlåt mig alla mina synder och se i nåd till dem som lever i synd. Överge mig inte, väck mig till liv.

Herre Jesus Kristus, jag vill följa dig. Jag vill inte överge dig, vad det än må kosta mig. Låt mig få vara din lärjunge och hjälp mig att bära ditt kors. Och låt mig nu i anden följa dig p ditt lidandes väg på rätt sätt så att jag blir stärkt i tron och kärleken och alltmera villig att offra mig närhelst du kallar mig. Amen.» Station I