Karmel 2020 nr 3

Karmel 2020 nr 3 Tron, hoppet och kärleken (4) H. E. Anders Kardinal Arborelius OCD, biskop av Stockholm Johannes av Korset vill hjälpa oss att förstå, att vi redan nu är delaktiga av det treeniga livets verklighet. Genom vårt dop är vi bebodda. Vi är inte tomma och ihåliga utan den treenige Guden lever i oss. Vi har del av detta liv genom den heliggörande nåden. Johannes vågar till och med säga, att vi blir Guds jämlikar och följeslagare. Vi förblir skapade varelser, men genom Guds kärlek lyfts vi upp och kan leva i en äkta relation med honom. Vi blir …

Läs mer

Karmel 2020 nr 2

Thérèse: den gudomliga kärlekens kyrkolärare F. Frederick L. Miller, präst. I sin självbiografi och andra skrifter visar Thérèse av Lisieux en djup insikt i Kristi lidande som den yttersta uppenbarelsen av Guds kärlek. Med sin oefterhärmerliga stil framställde hon människans frälsnings-mysterium som varje kristens personliga möte med den korsfäste Gu-den, som drar människor till sig själv och in i sin kärlek till alla som är skilda från honom genom synden…. Tron, hoppet och kärleken (3) Kardinal Anders Arborelius, karmelit och biskop av Stockholm. Vi skall nu se hur Johannes av Korset liksom hela den kristna mystiken utgår från dopets nåd. …

Läs mer

Karmel 2020 nr 1

Tron, hoppet och kärleken (2) Kardinal Anders Arborelius, karmelit Vi börjar med Paulus ord ur Första Korinthierbrevet. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13). Hela Johannes av Korsets budskap är en slags kommentar till Paulus ord, för det är genom tron, hoppet och kärleken som vi tar emot Gud och besvarar hans tilltal i Kristus, och som vi förenas med Gud och med vår nästa. Det är det innersta i människan som väcks till liv, som får henne att fungera, som får henne att leva här på jorden och en …

Läs mer

Karmel 2019:4

Innehåll november 2019/4, årg 54 Tron, hoppet och kärleken (1)Reträtt predikad hos Birgittasystrarna på Djursholm, februari 2019 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning Kardinal Anders Arborelius, karmelit Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader (1 Thess 1: 2-3). I dessa rader ur Första Thessalonikerbrevet sätter Paulus tron, hoppet och kärleken i centrum för vårt liv. Det gör även Johannes av Korset (1542-1591) i …

Läs mer

Karmelitnunnans liv

Karmelitnunnans liv Karmelitnunnans liv är ett liv helt vigt åt bönen och det fördolda livet, i det totala offret av sig själv till Guds Barmhärtiga Kärlek. Man kan jämföra detta liv med den lilla lampan som brinner och förtärs inför tabernaklet. Denna livsform som ofta möter mycket oförståelse, eftersom det kan förefalla onyttigt, är dock en absolut nödvändighet för Kyrkan. Den heliga Thérèse av Jesusbarnet sammanfattade allt när hon sa: ”I min Moder Kyrkans hjärta ska jag vara kärleken, och så blir jag allt”. En sak är säker: det som utmärker karmelitnunnornas liv, är ett sökande efter det absoluta i …

Läs mer

Nattens ljus, del 3

Biskop Anders Biskop Anders Arborelius “Nattens ljus” del 3 av 5 Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning Föredrag III Vi lyssnar på Johannes av Korsets ord, en annan strof ur Själens dunkla natt. Och i en natt så dold av lycka, att ingen ser mig och frågar och andra ljus ej smyckar. De blindas steg jag vågar. Det är de som styr mig och i hjärtat vågar. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Det är egentligen samma sak som Johannes av Korset säger hela tiden. Han använder ibland …

Läs mer

Nattens ljus, del 2

Biskop Anders Arborelius Kardinal Anders Arborelius “Nattens ljus” Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning. Del 2 av 5. Föredrag II Mina är himlarna och min är jorden. Mina är folken. De rättfärdiga är mina, och mina är syndarna. Änglarna är mina, och Guds Moder och alla skapade ting är mina. Gud själv är min, han tillhör mig, därför att Kristus är min. Han tillhör mig helt och hållet. Vad ber du då om och söker efter min själ? Ditt är allt detta. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. …

Läs mer

Nattens ljus

Biskop Anders Arborelius OCD “Nattens ljus” (Del 1 av 5 Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003. Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag I. Inledningsföredrag Vi ber om den Helige Andes ljus i vårt mörker i, i vår natt Herre Jesus, sänd ut din Ande, så att vi mitt i det som tycks mörkt och ogenomträngligt ser din närvaro som frälser och befriar oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Alla människor vet vad natt är. Allt skapat vet, att det finns något, som är mörkt, som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Det är …

Läs mer

Reflections on the vocation to contemplative life

REFLECTIONS ON THE VOCATION TO THE CONTEMPLATIVE LIFE BY A CARMELITE NUN November 1, 2018   This letter from an enclosed Carmelite nun was addressed to the young women at the Voice of the Family conference Created for heaven: the mission of Catholic young adults in today’s world, Rome, 20 October 2018. We are very happy to make it available to all!   Dear young people, In the world in which we live, which seems to have completely forgotten the supernatural order, and therefore the existence of God, it is natural to wonder what the contemplative life is, why it exists and whether …

Läs mer

Karmel 2018:4

INNEHÅLL november 2018/4, årg. 53 Thérèse och hennes förläldrar besöker Norden H. E. Anders kardinal Arborelius  Den 28 september i St Eriks domkyrka i Stockholm började rundresan i de nordiska länderna för relikerna av den heliga Thérese av Jesusbarnet och hennes föräldrar, de heliga Louis och Zelie Martin. Den 1-2 oktober var det karmelitklostret i Glumslövs tur. Efter ett högtidligt mottagande lett av P. Clemens, och tillfälle till bön vid relikskrinen, firades en högtidlig mässa i ett mer än fullsatt kapell, med Biskop Anders Arborelius som huvudcelebrant. Här följer predikan nedskriven efter bandinspelning… Kalla mig lilla Thérèse P. Roeland Van …

Läs mer