Har lilla Thérèse blivit stor?

Har lilla Thérèse blivit stor? av Wilfrid Stinissen ocd  Stora och små själar Thérèse har alltid betraktat sig själv som en svag liten fågel, skrattretande liten jämfört med de stora själarna, helgonen, ”örnarna som svingar sig upp i höjderna”, som hon säger. Det paradoxala är att hon, särskilt sedan hon utnämnts till kyrkolärare, själv nu är en örn. Hon sitter jämsides med Leo den store, med Augustinus, med Thomas av Aquino. Har hon inte lurat oss en smula, lämnar hon oss nu inte i sticket? Hur kan hon, som nu är bland de ”stora själarna”, ha ett budskap till de …

Läs mer

Program för relikernas besök i Glumslöv

Måndag 1 oktober 12.00-12.30 – Relikerna ankommer till Karmelitklostret ca och tas emot med en välkomstandakt. Kl 14.30 – Pontifikalmässa med Kardinal Anders Arborelius OCD. Efter mässan finns tillfälla att vörda relikerna i stillhet. Det kommer även att ges tillfälle till bikt. Kl 18.00 – Högtidlig vesper med Kardinal Arborelius. Därefter finns ännu tillfälle för allmänheten att vörda relikerna, innan de flyttas in i systrarnas kor. Tisdag 2 oktober Relikerna stannar kvar i systrarnas kor. Kl 8.00 – Votivmässa om de heliga makarna Louis och Zélie Martin. (Skyddsänglarnas åminnelse flyttas till 3 oktober) Kl 16.30 – Avskedsceremoni innan relikerna transporteras …

Läs mer

Novena september

Novena för september månad Tema: Kärlek “Då jag betraktade Kyrkans mystiska lekamen hade jag inte känt igen mig i någon av de lemmar som Paulus beskriver, eller snarare, jag ville känna igen mig i alla… Kärleken gav mig nyckeln till min kallelse. Jag förstod att om Kyrkan har en kropp som består av olika lemmar, så kan inte den ädlaste och nödvändigaste fattas henne. Jag förstod att Kyrkan har ett hjärta och att detta hjärta BRINNER av KÄRLEK. Jag förstod att endast kärleken får Kyrkans lemmar att handla, att om kärleken slocknade skulle apostlarna inte längre förkunna evangelium och martyrerna …

Läs mer

Lilla Therese om bönen

Thérèse av Lisieux’ enkla bön av Dominique Sterckx, karmelit Vad menas med denna enkelhet? Beror den på det faktum att extraordinära uppenbarelser nästan helt lyser med sin frånvaro i denna stora kontemplativa bedjares bön? Vari består den precis? Låt oss lyssna till Thérèse själv:   För mig är bönen en enkel blick mot himlen ”Å, vad bönensmakt är stor! Den är som en drottning som i varje ögonblick har fritt tillträde hos konungen och som kan uppnå allt vad hon önskar. För att bli bönhörd behöver man inte nödvändigtvis läsa en vackert formulerad bön i en bok; om så vore …

Läs mer

Påve Franciskus om Marias Upptagning

ANGELUS: On the Feast of the Assumption ‘Let us pray to Mary that she may help us to live our daily journey in the active hope of being able one day to reach her, with all the Saints and our dear ones — all in Paradise’ Dear Brothers and Sisters, good morning! In today’s Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the holy faithful people of God express with joy their veneration of the Virgin Mother. They do so in the common liturgy and also in a thousand different ways of piety; and thus, the prophecy of Mary herself comes true: …

Läs mer

Novena augusti

Augusti – Frid och överlåtelse Text När jag började tillverka och sälja Alençon-spets drev jag mig själv så hårt att jag nära nog blev sjuk; nu är jag mycket förnuftigare, jag oroar mig mycket mindre över alltsammans och finner mig i allt det tröttsamma som inträffar eller kan tänkas hända. Jag påminner mig själv om att Gud tillåter att det blir på detta sätt, och så tänker jag inte mer på den saken. Alla har vi våra problem; och de lyckligaste är inte nödvändigtvis de som minst drabbas av prövningar. Det klokaste och rakaste man kan göra är att foga …

Läs mer

Karmels bruna skapular

Skapularets brödraskap Det började med de första karmeliterna på Berget Karmel i Israel på 1200-talet. De levde i förtrolig närhet till Jungfru Maria och ville efterlikna henne, och de bar hennes namn: ”Vår Fru av Berget Karmels Bröder”. Skapularet är en del av Karmels dräkt och ett symboliskt tecken på att man står under Marias beskydd och strävar efter att bli lik henne. Karmelitorden har velat göra det möjligt för katoliker som önskar tillhöra Karmels stora familj att göra detta genom att motta och bära Ordens Skapular i karmeliternas anda. Den salige Påven Johannes Paulus II sade den 18 juni …

Läs mer

Novenabön för juli

Juli Självbehärskning Text Kärleken närs av offer, ju mer en människa nekar sig naturlig tillfredsställelse, desto starkare och mer oegennyttig blir hennes ömhet. Jag minns att jag som postulant ibland var så starkt frestad att gå in till er för att få några droppar glädje, att jag måste rusa förbi ert kontor och klänga mig fast vi trappräcket. Jag kom på en massa saker att ansöka om och fann tusen skäl att ge efter för min natur . . . Vad lycklig jag nu är för att jag redan i början av mitt klosterliv lärde mig att försaka! Jag njuter …

Läs mer

Program för relikfärden

Program för besök av S:ta Teresa av Jesusbarnets och hennes föräldrars, Louis och Zélie Martins, reliker i Norden  2018‐09‐28 – 2018‐11‐11 Exakta tider när relikerna är utställda och när Mässor och andra gudstjänster och andakter firas meddelas senare. Överallt där relikerna kommer att finnas utställda kommer det att finnas möjlighet att visa sin vördnad för de i relikskrin förvarade relikerna.   Fredagen den 28 september  Kl 17 mottagning av relikerna med kardinalen i S:t Eriks katolska domkyrka, Stockholm.   Lördagen den 29 september – S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar Relikerna är utställda i S:t Eriks katolska domkyrka.   Söndagen den 30 september – 26 söndagen ”under året”  På morgonen transporteras relikerna till Jönköping för utställning i S:t Franciskus katolska kyrka.   Måndagen den 1 oktober – S:ta Teresa av Jesusbarnet  På morgonen transporteras relikerna till Glumslöv för utställning hos karmelitnunnorna.   Tisdagen den 2 oktober – De Heliga Skyddsänglarna  På morgonen transporteras relikerna till Helsingborg för utställning i S:t Clemens katolska kyrka.   Onsdagen den 3 oktober   På morgonen transporteras relikerna till Göteborg för utställning i Kristus konungens katolska kyrka.   Torsdagen den 4 oktober – S:t Franciscus av Assisi  Relikerna är utställda i Kristus konungens katolska kyrka.   Fredagen den 5 oktober  På morgonen transporteras relikerna till Vadstena för utställning i Birgittasystrarnas kyrka.   Lördagen den 6 oktober – Familjedag i Vadstena  På morgonen flyttas relikerna till Vadstena klosterkyrka (”Blåkyrkan”) Kl. 10 Mässa i Vadstena klosterkyrka. Huvudcelebrant kardinal Anders Arborelius OCD. Katolske biskopen av Köpenhamn, Czeslaw Kozon viger de nordiska länderna till den heliga Familjen. Efter mässan flyttas relikerna till Vadstena slott för utställningoch föredrag. På eftermiddagen transporteras relikerna till Norge.   6‐14 oktober  Relikerna befinner sig på olika platser i södra och mellersta Norge.   Söndagen den 14 oktober – 28 söndagen ”under året”  Relikerna anländer till Falun på kvällen för utställning i den Gode Herdens katolska kyrka.   Måndagen den 15 oktober – S:ta Teresa av Jesus   Relikerna är utställda i den Gode Herdens katolska kyrka.   Tisdagen den 16 oktober   På morgonen transporteras relikerna till Umeå för utställning i Kristi Moders katolska kyrka.   Tisdagen den 17 oktober – S:t Ignatius av Antiochia  På morgonen transporteras relikerna till Luleå för utställning i S:t Josef arbetarens katolska kyrka.   Onsdagen den 18 oktober – S:t Lukas, evangelist   På morgonen transporteras relikerna till Lannavaara för utställning i S:t Josefs kloster hos ordensgemenskapen Marias Lamm.   Torsdagen den 19 oktober  På morgonen transporteras relikerna till Norge.   19 – 25 oktober  Relikerna befinner sig på olika platser i norra Norge.   25 – 29 oktober  Relikerna befinner sig på olika platser i Finland.   29‐30 oktober  Relikerna transporteras med färja från Helsingfors till Stockholm.   30 oktober   På morgonen transporteras relikerna till Södertälje för utställning i Jungfru Maria kyrka.   31 oktober  På morgonen transporteras relikerna till Uppsala för utställning i S:t Lars kyrka.   1 november  Relikerna transporteras med flyg från Arlanda till Keflavik.   1 – 5 november  Relikerna befinner sig på olika platser på Island.   5 november  transporteras relikerna med flyg från Keflavik till Kastrup.   5 – 11 november  …

Läs mer

Novena juni

Novena för juni Trofasthet Text Mitt känsliga och älskande hjärta skulle lätt ha gett sig åt någon, om det hade funnit ett hjärta som kunde förstå det. Jag sökte bli förtrolig med några flickor i min egen ålder, särskilt två. Jag höll mycket av dem, och de å sin sida höll så mycket av mig som de förmådde. Men ack, vad människors hjärtan är trånga och flyktiga… Jag insåg snart att man inte förstod min kärlek. En av mina vänner måste fara hem till sin familj och återkom några månader senare; under hennes frånvaro hade jag tänkt på henne och …

Läs mer