Vårt ja eller vårt nej till lidandet

Av en karmelitnunna. När Jesus tog på sig vårt lidande blev det hans eget lidande. Och detta lidande frälste världen. Vårt lidande som han gjorde till sitt lidande blev hans kärleksgåva både till Fadern och till hela mänskligheten. Till Fadern som ett bevis på hans kärlek som gick till det yttersta, och till mänskligheten som det medel som frälser oss. Vårt lidande är nu genomdränkt av hans kärlek och har fått samma frälsande värde som hans. Följden blir att vart och ett av våra lidanden har fått en mening. Lidandet har fått det allra högsta värde som finns. Det har …

Läs mer

5:e sönd. i fastan. Årg. C

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit

I evangelietexten idag går Jesus längre än vad man den gången kunde tro var möjligt: han förlåter en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. I denna kvinna kan vi känna igen Israel, som profeterna många gånger anklagade för att ha gjort sig skyldig till äktenskapsbrott när folket vände sig bort från Herren deras Gud och tillbad avgudarna (1). Men Gud har gång på gång förlåtit sitt otrogna folk, det utvalda folket som är hans brud. Och igen och igen har han sagt till henne: ”Synda inte mer.” Om denna kvinna symboliserar Israel, Herrens brud, symboliserar hon också Kyrkan, alltså oss alla. …

Läs mer

Teresa av Jesus

Spansk mystiker, karmelitnunna, ordensreformator och kyrkolärare. I hennes skrifter konfronteras vi med en “smittande” mystik och en gedigen andlig erfarenhet förmedlad av en mycket mänsklig, varm och humoristisk kvinna med båda fötterna på jorden. Teresa är en ypperlig läromästare på bönens väg, en stor auktoritet genom tiderna.

Läs mer

Johannes av Korset

Spansk mystiker, karmelit, ordensreformator, poet och kyrkolärare. I hans böcker ges en beskrivning av det andliga livets utveckling: vad vi kan göra och vad Gud kan göra om han får fria händer. Som den borne poet Johannes är uttrycker han sig helst i diktens form och känner, enligt sina egna ord, “en viss motvilja mot att förklara stroferna”. Generationer av kristna är honom tacksamma för att han övervann sin motvilja och därmed gav oss den mest sublima handledning om det stora äventyret: gemenskapen med Gud.

Läs mer

Elisabeth av Treenigheten

Född 18 juli 1880 i Avord Air Base, Frankrike Död 9 november 1906 i Dijon, Frankrike Saligförklarad Helgonförklarad Helgedom Helgondag Attribut Skyddshelgon för Andliga skrifter. Av Elisabeth av Treenigheten.

Läs mer

Påskdagen

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit. Petrus, ”klippan” och Johannes, ”han som Herren älskade”, är de två första männen vid graven, tidigt om morgonen, den första dagen i veckan. Men det är en kvinna, Maria från Magdala, som varit där först och som därefter underrättat dem om det som hon har sett. Petrus är den förste som går in. Han har ju fått förstaplatsen bland lärjungarna, och Johannes bekräftar hans företräde. Men Petrus förstår inte betydelsen av det som han ser. Det är så som Lukas säger det i sitt evangelium: ”När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga …

Läs mer

Påskpredikan

Predikan. Påskevangeliets berättelse börjar i nattens mörker: ”Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven”. Johannes framhäver att det var natt, inte för att ange ett klockslag, utan för att det är karakteristiskt för honom att i evangeliet och breven skriva om ljus och mörker. Han tycker om dessa symboler. Nattens mörker: det är situationen i världen. Nattens mörker är vår egen situation. Visserligen kommer också i våra liv dagar som är sprängfyllda av lycka, ögonblick vi gärna skulle vilja hålla kvar men som bara rinner bort. Men där finns också mörkret, mörkret som kommer från synden, …

Läs mer

Herrens bebådelses högtid

Predikan av Dom Benedict Hardy OSB

Vårens återkomst är en synnerligen passande påminnelse nu, 9 månader före jul, om den ännu mer radikala förnyelse av skapelsen som ägde rum i och med inkarnationen. Ty med Kristi ankomst skedde en ny skapelse; “det gamla är förbi, se, något nytt har kommit!” (2 Kor 5:17) Vi firar i dag hela historiens mittpunkt och mest betydelsefulla ögonblick. Den nya skapelsen i Kristus är ett större mirakel, en större gåva, en viktigare händelse än till och med den första skapelsen. När all historia tog sin början frambringade Gud allt som existerar ur intet. Det var verkligen en händelse av vikt. …

Läs mer