Vår öken

Madeleine Delbrêl (1904–1964)

När man älskar varandra, tycker man om att vara tillsammans och när man är tillsammans, tycker man om att tala med varandra. När man älskar varandra, är det tråkigt att alltid ha en massa folk omkring sig. När man älskar varandra, tycker man om att lyssna till den andre, i ensamhet, utan att bli störd av andra röster. Det är därför som de som älskar Gud, alltid har tyckt om öknen, och det är därför som Gud inte kan neka dem som älskar honom att få komma dit. Och jag är säker på att du älskar mig, min Gud, och …

Läs mer

Vad en föresats kan växa till

Ett anonymt vittnesbörd

En präst gav en gång i ett samtal detta råd: ”Gör varje timme två minuters uppehåll för att tänka på Gud. En läkare t.ex. kan göra det mellan två besök; en chaufför under sina omlastningar i bilen; en husmor mellan två ärenden… Dessa stilla ögonblick skall hjälpa dig att tillbringa dagen i Guds närvaro.” Jag blev tilltalad av idén och full av god vilja, där såväl illusioner som entusiasm spelade in, beslöt jag att omsätta detta förslag i praktiken, som om allt skulle gå av sig självt. Första kvällen: jag hade totalt glömt bort de två minuterna. Andra kvällen: min …

Läs mer

Människoblivandets mysterium

Edit Stein

Av den heliga Teresia Benedicta av Korset (Edith Stein, 1891-1942) När dagarna blir allt kortare och – under en normal vinter – de första snöflingorna börjar falla, smyger sig lätt de första tankarna på julen på oss. Blotta ordet ”jul” har en dragningskraft som är svår att motstå. Även oliktänkande och icke-troende, för vilka den gamla berättelsen om barnet i Betlehem ingenting betyder, rustar sig till fest och funderar över hur de här och var skall kunna sprida en smula glädje. Det går liksom en varm våg av kärlek över hela världen redan veckor och månader innan. En kärlekens och …

Läs mer

Herrens dop/The feast of the baptism of the Lord

Dom Benedict Hardy OSB

Oh come to the water, all you who are thirsty! (Is 55:1) Water is such a commonplace element! It falls abundantly out of the sky; it rises up from the ground; it surrounds us in the sea; it fills our rivers and lakes; just now it clothes our landscape with a coverlet of snow: and all free of charge! Yet a rich man who is truly thirsty will willingly hand over a sackful of diamonds in return for a single cup of water. Nothing can live without water. Thirst is tormenting agony. Lack of water means the desert, sterility, death. …

Läs mer

Guds heliga moder Marias högtid 2015/Solemnity of Mary, mother of God

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

As for Mary, she treasured all these things and pondered them in her heart. What Mary did, treasuring and pondering the mysteries of Christ, as twice reported by St. Luke, is what the Church ever does; what the liturgy does; what theologians do, what monks do, what all Christians who pray do. Today is the eighth day specially given to us to ponder, with Mary, the mystery of Christ’s birth. It’s the Octave day of Christmas, the day on which Jesus was circumcised and named, and the first day of our New Year. Today’s Solemnity proclaims, once again, that the …

Läs mer

1:a sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre?”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” Men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så ofta. Och i den till synes obetydliga lilla accentskillnaden ligger något helt avgörande, ja, en avgrund mellan två helt olika livsuppfattningar. Jesaja vänder sig direkt till Gud och säger du, medan den andra frågan egentligen är retorisk och inte vänder sig till någon, utom möjligen …

Läs mer

S:t Johannes av Korsets festdag

Dom Benedict Hardy OSB

”Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten. Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser. Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer” (Jes 41:18–19). Många människor, många av helgonen, skulle gärna beskriva sina egna, inre liv med ord som törst, ödemark, öken, kala höjder och torrt, ofruktbart land. De behöver få höra vad Herren säger dem genom profeten Jesaja: att just där, på de platser där han tycks vara mest frånvarande, skall Gud frambringa liv och fruktbarhet i överflöd. …

Läs mer

Advent

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit

”Guds ankomst till jorden är en så väldig händelse att Gud ville förbereda den i århundraden”, säger Katolska Kyrkans Katekes (1). Strax efter syndafallet ger Gud ett löfte till Adam och Eva om att ormen, det onda,en gång skall besegras. Hela Gamla Testamentet är en fortsättning av detta det första ”glädjens budskap”,”protoevangeliet”, som blev givet åt människorna som näring för deras hopp och förtröstan. Sedan dess har Gud, i sin stora kärlek till människan, nedlagt i våra hjärtan, i vårt allra innersta, en längtan efter Honom, en väntan på Honom, en önskan om att söka Honom och att söka lära …

Läs mer

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Predikan av Abbot Hugh Gilbert OSB, Plusgarden Abbey (numera biskop av Aberdeen)

Kyrkan är idag full av glädje över Marias obefläckade avlelse. Det är inte bara Maria som säger Gaudens gaudebo in Domino (Med glädje skall jag glädjas i Herren, Jes 61:10, högtidens introitus), det gör vi alla. Vi vet vad det är vi firar: inte, som många tror, hur Jesus blev till i Maria, utan avlelsen av Maria själv. Och denna betraktad inte utifrån hennes föräldrars synvinkel, som om det skulle vara något ovanligt med den (vilket det inte var), utan utifrån hennes egen. Vi firar helt enkelt henne. Vi firar den gåva hon fick alltifrån det ögonblick hon blev till. …

Läs mer

1:a sönd. i advent

Emmanuel Martens (1920–2007), karmelit

Dagens evangelium uppmanar oss att ”stå upprätta inför Människosonen”, nämligen ”när han kommer med makt och stor härlighet”. Så börjar det nya kyrkoåret på denna första söndag i Advent med en blick på Jesu Kristi återkomst vid tidens slut. Det gör även dagens andra läsning, där Paulus vill att vi skall kunna ”stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga”, alltså i härlighet. Det förvånar oss kanske lite, för vi brukar betrakta adventstiden som förberedelsen till julhögtiden. Det är naturligtvis riktigt men bara en aspekt av denna tid. Kyrkan har …

Läs mer