Söndagen Gaudete – Herren är nära, så är det bara

Predikan av biskop Anders Arborelius OCD

Herren är nära. Herren kommer. Kom, Herre, och dröj inte. Advent talar om Herrens ankomst, men också om hans återkomst. Vår Gud är en Gud som kommer till oss. Det är inte vi som kommer honom till mötes utan tvärtom. Ja, han har redan kommit, en gång för alla. Vi behöver bara ta emot honom. När Guds enfödde Son blir människa och föds i Betlehem, har Gud kommit oss så nära som det bara går. Herren är nära. Alltsedan dess är Guds närhet och närvaro ett obestridligt faktum som ingenting kan ändra på. Det är bara så. Antingen vi tror …

Läs mer

Om ikoner och ikonmålning

Ikonografin har sin grund i Guds människoblivande i Jesus Kristus. Guds Son kom till världen för att återge människan hennes ursprungliga värdighet som Guds avbild (grek: eikon – ikon). Ikonerna vill visa denna verklighet. Varje Kristus-ikon som andra gestalter är därför alltid genomstrålade av den himmelska härligheten, den återspeglas även i kläderna. Också byggnadernas och landskapens utformning pekar på att nyskapelsen i Kristus innefattar hela skapelsen. Ikonen är ett öppet fönster mot himlen som visar att himlen även är här mitt ibland oss. Därför är perspektivet i en ikon omvänd, det smalnar mot oss. Himlen ser på oss, kommer till …

Läs mer

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD

Varje människa är viktig för Jesus. Han går och söker efter det hundrade fåret för att ingen av dem som Fadern gett honom skall gå förlorad. I Johannesevangeliets fjärde kapitel ser vi hur han brottas och gör allt vad han kan för att vinna en enda kvinna för tron. En kvinna som dessutom hör till ett fientligt inställt folk. Efter den babyloniska fångenskapen hade Samarien brutit med judarna och byggt sig ett eget tempel på berget Gerissim. Men Jesus låter sig inte låsas in inom gränser som människor utstakat. Han bryr sig om alla tillsammans och var och en för …

Läs mer

Påsk

Påskevangeliets berättelse börjar i nattens mörker: ”Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven”. Johannes framhäver att det var natt, inte för att ange ett klockslag, utan för att det är karakteristiskt för honom att i evangeliet och breven skriva om ljus och mörker. Han tycker om dessa symboler. Nattens mörker: det är situationen i världen. Nattens mörker är vår egen situation. Visserligen kommer också i våra liv dagar som är sprängfyllda av lycka, ögonblick vi gärna skulle vilja hålla kvar men som bara rinner bort. Men där finns också mörkret, mörkret som kommer från synden, mörkret …

Läs mer

Saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus

Predikan av Br. Emmanuel OCD (1920–2007)

Predikan 33:e söndagen under året, 13 november 1983, med anledning av saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus. Hennes helgonförklaring skall äga rum 17 maj 2015. Det är inte bara de första kristna som måste gå sin väg genom stora vedermödor, förföljelser, världens hat och förakt. Dagens evangelietext kan på något sätt tillämpas på de kristna i alla tider och länder, och sammanfattas så här: Om ni följer mig och i den mån ni är förenade med mig, kommer ni att prövas hårt. Det är liksom en lag för det kristna livet: eftersom Jesus Kristus har frälst oss genom sitt …

Läs mer