Karmel 2 2018

Offerakten till Guds barmhärtiga kärlek Daniel Chowning, karmelit Abbé Combes, en av de första berömda Thérèse-kännarna, ansåg atthennes offerakt till Guds barmhärtiga kärlek var ”en av de mestgripande och största omvälvningar som den Helige Ande har påbörjat i mänsklighetens utveckling.” Thérèses offerakt till den barmhärtiga kärleken är inte bara en from bön av övergående andliga känslor. Offerakten till kärleken är snarare en frukt av Guds nåd. Gud ledde Thérèse in i mysteriet med Guds kärlek som böjer sig ned och flödar över. Den är en syntes av hennes ”lilla väg” och omfattar en hel livsstil. Vi kan förstå den i ljuset av det latinska ordspråket …

Läs mer

Novenabön maj

Maj – Godhet och barmhärtighet Text ”Mme Martin återger här en incident som Pauline blev vittne till:        “Vi hade varit ute på en lång promenad genom fälten. På vägen tillbaka träffade vi en fattig gammal man med vänligt utseende. Jag skickade Thérèse för att ge honom lite pengar. Han verkade så rörd och tackade oss så varmt att jag förstod att han befann sig i en riktigt svår belägenhet. Jag bad honom följa med oss hem, och sa att jag ville ge honom ett par stövlar. Det gjorde han. Och jag bjöd honom på en god middag, …

Läs mer

3:e söndagen i fastan

En predikan för tredje söndagen i fastan, B (Joh 2:13–25)   av Emmanuel Martens OCD (1920–2007) Jesu uppträdande i templet kunde inte annat än förvåna, t.o.m. förarga de flesta av dem som såg honom. Det betraktades ju som självklart att man kunde köpa offerdjur i templets förgårdar. Endast i Jerusalem fick judarna frambära offer åt sin Gud, och det var en föreskrift att besöka templet tre gånger om året. För betalning av tempelskatten måste också de gängse romerska mynten med kejsarens bild växlas till giltig tempelvaluta. Så det var praktiskt med köpmän och penningväxlare nära till hands. Men för Jesus …

Läs mer

Novenabön mars

  Andens frukt: GLÄDJE Text ”Tiden för min första kommunion är alltjämt inpräglad i mitt hjärta som ett minne utan moln.[…] Jesus ville låta mig känna en så fullkomlig glädje som möjligt är i denna tårarnas dal . . . […] (s.66) Å, vad den var underbar, den första kyss Jesus gav min själ!… Det var en kärlekens kyss, jag kände mig älskad, och jag sade också: ’Jag älskar dig och ger mig åt dig för alltid!’ Det fanns inga villkor, ingen strid, inga offer; Jesus och lilla Thérèse hade sedan länge betraktat och förstått varandra… Den dagen var det …

Läs mer

Korsvägen med Teresa av Jesus

Korsvägen med Teresa av Jesus   I Jesus inför Pilatus ”Hur kommer det sig att han tiger inför alla oförätter och inte kan försvara sig själv, utan bara oss? Kommer det då aldrig att finnas någon som kan ta detta kärleksfulla lamm i försvar? (FV s. 63)       II Jesus bär korset ”Betrakta honom dignande under korsets börda, då han inte ens fick hämta andan. Han kommer att betrakta er med sina vackra och medlidsamma ögon, fulla av tårar, och för att trösta er glömmer han bort sina egna smärtor, bara för att ni söker tröst hon honom …

Läs mer

S:t Josef, en bönens man

S:t Josef, en bönens man: ett bibliskt porträtt James McCAFFREY, karmelit   En aura av tystnad  Devotionen till S:t Josef är inte bara något som växt fram ur känslomässig fromhet, den är fast grundad i evangelierna. Hänvisningarna till honom är kanske få, men de har en djup andlig innebörd. Han är inte en oviktig figur i återlösningens historia, utan är redan en del av den hemlighet som från tidens början varit outsagd (Rom 16:25). Som Maria och hennes Son levde Josef djupt med i Guds folks böneliv och religiösa sedvänjor och närde sig av liturgin vid Israels högtider – firandet av Guds underbara gärningar i sitt folk …

Läs mer

Bed för oss, syndare

Bed för oss, syndare  Martinus MARTIN, karmelit   I litanian till Guds moder, den s.k lauretanska litanian, kallas Maria för ”syndarnas tillflykt”. Hon är det därför att hon, som vi sjunger i Maria-antifonen ”Salve Regina” (Var hälsad du himlens Drottning), är barmhärtighetens moder (mater misericordiæ). För en del år sedan följde jag en reträtt i Frankrike, i ett reträtthem nära staden Besançon. Reträttledaren, Père Callerand, († 1998) talade bl.a. om himlen. Han började sitt föredrag med att poängtera att Gud inte förutbestämde någon till att hamna i helvetet. För han vill att vi alla skall räddas. Personligen hade han svårt …

Läs mer

Novenabön februari

Tålamod och fördragsamhet   TEXT ”Varje kväll när jag såg syster Saint-Pierre vinka med sitt timglas visste jag att det betydde: nu skall vi gå! Det är otroligt vilken självövervinnelse det kostade mig att ingripa, särskilt i början, men jag gjorde det omedelbart och så började en hel ceremoni. Pallen måste flyttas och bäras på ett speciellt sätt, framförallt fick jag inte skynda på, men omsider började promenaden. Det gällde att stödja den stackars invaliden genom att hålla i hennes bälte. Jag gjorde det så varsamt jag kunde, men om hon råkade snubbla tyckte hon genast att jag stödde henne …

Läs mer

Karmel 1/ 2018

Utdrag ur artiklar i KARMEL 1/2018   Änglar, finns dom? Anders kardinal Arborelius, karmelit När vi kristna glömmer bort något eller försummar något i vår tro, kan det ibland dyka upp på annat håll och i ett annat sammanhang. Sanningen lever sitt eget liv och kan alltid stråla fram i sin egen kraft. Gud har vägar som vi inte känner. När vi kristna inte längre talar om änglar, då blir det kvällspressen som talar om änglavakt och New Age som intresserar sig för dem på ett lite märkligt sätt. Men Kyrkans liturgi och kyrkoår ser alltid till att vi får …

Läs mer

2:a söndagen u.å. Årg. B

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Jn 1:35-42 “John looked at Jesus and said: Look, there is the Lamb of God!” (Jn 1:35). This is the second time the phrase Lamb of God has occurred in this first Chapter of St. John’s Gospel. Just a few verses before, we read how the previous day St. John the Baptist had born his testimony to Jesus. On that occasion he had cried out more fully: Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, within a very few verses, we have passed from the divine identity of Jesus as outlined in the …

Läs mer