Trettondedag jul

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Epifania, trettondedagen eller Herrens uppenbarelses högtid är egentligen en andra julfest. Den infördes under trehundratalet från östkyrkan till det västerländska kalendariet och fick där en plats vid sidan av den julhögtid som redan firades den 25 december. På Epifania firar kyrkan det faktum att Kristus uppenbarades som Frälsare för alla folk, inte endast för judarna utan också för hedningarna. På Trettondedagen får vi än en gång höra att Gud är en verklighet i vårt liv, att Gud har blivit människa, att han har trätt in i vårt livs ringhet, så att vi kan vara säkra, absolut säkra på att människans …

Läs mer

Guds heliga moder Marias högtid

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Mercy and truth have met, Justice and peace have embraced. Truth has sprung up from the earth, and Justice has looked down from heaven. (Ps 84/85:11-12) When the Fathers of the Church wanted to speak of the mystery of the Incarnation, and of the Divine Motherhood of Mary, they would often seek their inspiration, their images, and their words, in Messianic texts of the Old Testament. So it was that Psalm 84 was very frequently cited in ancient Christmas homilies. We still sing this Psalm in our Christmas Vigils before Midnight Mass, with its own Antiphon (in the VIII mode): …

Läs mer

Juldagen

Predikan av pater Martinus Martin, karmelit

Det var under julnatten som några människor för första gången fick se Gud. De stod omkring en krubba och såg julens mysterium: ett litet gossebarn som enligt profeten Jesaja var underbar i råd, väldig Gud, Fridsfurste. Det var dessa människor vid krubban som först kom i kontakt med detta barn. Varje jul har fortfarande något att lära oss: något som är ytterst viktigt, för det handlar i grund och botten om livets mening för oss kristna, nämligen hur vi i vår tur skall förhålla oss för att kunna se Gud och älska honom. Bland dem som i den heliga natten …

Läs mer

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 4

Av Anders Arborelius OCD

Teresa betonar att vår frälsning, vår helgelse, beror på Jesu allra-heligaste mänskliga natur. Gud har blivit människa i Jesus Kristus för att bli vår Brudgum, vår Frälsare. Det betyder att han berör oss på alla mänskliga plan. Brudmystiken antyder mycket tydligt, att hela män-niskan är kallad att beröras av Jesus Kristus. Samtidigt måste hon kämpa mot den tendens som menade, att Kristi mänskliga natur mer var till besvär och hinder för en fulländad kontemplation. Liknande tongångar kan vi höra i dag. Man säger att vi måste lämna Jesus bakom oss och gå till Gud bortom alla ord och uttryck. Eftersom …

Läs mer

Vem är Jesus för Johannes av Korset?

Av Iain Matthew OCD

Ett sätt att börja kunde vara att ställa följande fråga. Tänk dig att någon tar kontakt med dig, någon som fått undervisning i den kristna tron, men som vill komma underfund med dess betydelse i hans eller hennes liv. Personen i fråga säger till dig: “Jag fick en kristen uppfostran och jag är förtrogen med Bibeln, men jag skulle vilja veta vad Jesus betyder för dig?” Vilka ord, eller vilken bild eller vilket minne skulle anmäla sig när du ville svara? Frågan om Jesus var Johannes fråga i Toledo. Han hade lärt sig om Jesus som barn, läst Bibeln noggrant, …

Läs mer

2:a söndagen i advent

Predikan av Wilfrid Stinissen OCD

Adventsliturgin behärskas av två stora gestalter: Johannes döparen och Maria. Dagens evangelium talar om Johannes döparen. Han är förelöparen. Han går framför Herren för att bana vägen, för att göra stigarna jämna. Egentligen är detta en uppgift som vi alla har fått: vi måste hjälpa varandra att finna vägen, att finna en rak väg till Gud. Johannes döparen kan lära oss mycket. Det första som vi hör om honom i dagens evangelium är hans namn. Han kallas i Skriften ”rösten av en som ropar i öknen”. Han kallas inte ens profet. Han har så fullständigt identifierat sig med sitt budskap, …

Läs mer

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Predikan av/Homily by Hugh Gilbert OSB

Easter next year falls on 1 April, and the new liturgical year having begun we’re already on our way to it. We are in Advent, and so most immediately we’re on our way to Christmas. And on that way, on our way to Bethlehem, we pause at this feast, the solemnity of Mary’s Immaculate Conception. If we were actually on pilgrimage in the Holy Land, we could pause today at the church of St. Anne in Jerusalem, the traditional site of Mary’s family’s home, and then press on the short, but difficult, way to the church of the Nativity in …

Läs mer

1:a söndagen i advent. Årg. B

Predikan av Anders Arborelius OCD

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så ofta. Och i den till synes obetydliga lilla accentskillnaden ligger något helt avgörande, ja, en avgrund mellan två helt olika livsuppfattningar. Jesaja vänder sig direkt till Gud och säger du, medan den andra frågan egentligen är retorisk och inte vänder sig till någon, utom möjligen …

Läs mer

Kristus Konungens dag. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

The Feast of Christ the King marks the end, and crown of the liturgical Year. This is the last Sunday in this year of St. Matthew, and we take our leave of his Gospel with the great scene of Christ in majesty at the end of time: a King sitting on his throne of Judgement. Always, though, there is paradox. As Messiah Christ inherited his title of King from his birth; but he established his Kingdom by conquest, through the victory he won on the Cross. So in today’s parable he is revealed to us surrounded by his angels, with …

Läs mer

33:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Mt 25:14-30. With the 25th chapter of his Gospel, St. Matthew completes his account of Jesus’ public ministry. Jesus’ final extended discourse according to Matthew concludes with three parables, all of them about the end of time, the second coming and the last judgement. We heard the parable of the Wise and Foolish Virgins last week; today we have the parable of the Talents; next week we will hear of the King dividing the sheep on his right from the goats on his left. The overall effect is rather like the tremendous finale of a great musical symphony. Jesus …

Läs mer