32:a söndagen u.å. Årg A

Predikan av/Homiluy by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 25:1-13 Over the last three Sundays of the year we have the last three parables in St. Matthew’s Gospel, all given in Chapter 25. They are the parables of the Wise and Foolish Virgins, today, the parable of the Talents, then finally the great Last Judgment scene, which depicts the separation of the good from the wicked, as sheep are separated from goats. Each of these parables is about the Second Coming and the end of time. All three parables incidentally are reported by St. Matthew only. After them St. Matthew begins his Passion narrative. The symbolism of …

Läs mer

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 3

Anders Arborelius, karmelit

Min Herre och Konung vet mycket väl att jag inte har någon annan önskan än att han måtte bli en smula mer ärad och förhärligad av åsynen av hur han kan förvandla en så smutsig och stinkande gödselhög till en trädgård med så ljuvliga blommor. Hos Teresa finner vi insikten både i den oändligt höga kallelse som hon och vi alla, som Guds avbild och som Jesu brud, har och samtidigt insikten i svagheten, synden och behovet av frälsning. Det kan för människor i vår tid vara mycket svårt att hålla ihop att man i samma mening kan tala om …

Läs mer

30:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 22:34-40 Master, which is the greatest commandment of the law? As over the past six Sundays, we find Jesus today in conflict with Jewish leaders who are out to destroy him. So today’s Gospel begins with yet another device, yet another trick question, yet another trap, designed to ensnare or incriminate Jesus. But on this occasion we hear from him no answering word of sharp rebuke or harsh condemnation. Instead we have just his luminous response, about the two-fold commandment of love. It’s spoken without any hesitation, and with total authority; so simple yet so profound; a distillation …

Läs mer

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 2

Anders Arborelius, karmelit

I alla tider och miljöer finns det tendenser att försvaga Jesu plats i det kristna livet. Under Teresas tid fanns det något liknande vår tids New Age. Anhängarna av denna företeelse kallades alumbrados, och den innebar att om man skulle komma Guds mysterium närmare måste man avstå från tanken på Jesu mänsklighet och mänskliga liv. Det är ganska märkligt att dessa tankar dyker upp under hela kyrkohistorien. Man menar då, att om man skall komma djupare in i det mystiska livet, skall man sätta parentes om Jesu mänsklighet och bara inrikta sig på att komma gudomen närmare. Men Teresa kämpar …

Läs mer

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 1

Av Anders Arborelius, karmelit

Vi börjar med Teresas egna ord: Inget får skaka dig, inget förskräcka. Allting skall klarna. Gud är densamme. Vänta och vaka. Allt skall du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Dessa korthuggna fraser kan hjälpa oss att lära känna den som skall bli vår vän och ledsagare, Teresa av Avila eller Teresa av Jesus, som hon egentligen heter i Kyrkans liv. Vi kan sammanfatta hela hennes budskap med hennes egna ord: ”Kristus är en mycket god vän”. Att säga det är ingenting nytt. Evangeliet utandas denna vänskap på varje sida och i varje ord. Men …

Läs mer

27:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Mt 21:33-43. ‘There was a man, a landowner who planted a vineyard. According to St. Matthew’s Gospel, Jesus gave this parable in Jerusalem, in the days following Palm Sunday, the days immediately before his Passion. He is in the Temple, teaching, and the tension in the air is very high indeed. While the Chief Priests and Pharisees are listening, he tells the story of the vineyard owner. No Jews listening could have failed to pick up the allusion to the passage in Isaiah we heard in our first reading. Clearly, in this parable, Jesus is speaking somehow about God …

Läs mer

Thérèse av Lisieux’ enkla bön

Av Dominique Sterckx, karmelit

Vad menas med denna enkelhet? Beror den på det faktum att extraordinära nådegåvor nästan helt lyser med sin frånvaro i detta stora kontemplativa helgons bön? Vari består den precis? Låt oss lyssna till Thérèse själv: “För mig är bönen en enkel blick mot himlen”. ”Å, vad bönens makt är stor! Den är som en drottning som i varje ögonblick har fritt tillträde hos konungen och som kan uppnå allt vad hon önskar. För att bli bönhörd behöver man inte nödvändigtvis läsa en vackert formulerad bön i en bok; om så vore skulle jag vara beklagansvärd!… Utom tidegärden, som jag är …

Läs mer

25:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 20:1-16 The parable of the Labourers in the Vineyard, like several other of the parables of the Kingdom, is found in St. Matthew’s Gospel alone. In the verse immediately before it, at the end of Chapter 19, Jesus says to Peter: Many who are first will be last, and the last, first. At the end of our parable he says exactly the same thing, though in a different order: Thus the last will be first, and the first, last. This is one of the great themes of St. Matthew’s Gospel. We find it set out most clearly in …

Läs mer

24:e söndagen u.å. Årg. A

Minipredikan av Wilfrid Stinissen ocd

Det var ett diskussionsämne bland de skriftlärda hur ofta man borde kunna förlåta. Din hustru? Du får förlåta henne en gång. Din bror? Du skall förlåta honom fem gånger. Petrus tror att han är generös när han är villig att förlåta sju gånger. “Sju gånger?” svarar Jesus, “nej, sjuttio gånger sju”, det vill säga alltid. Aldrig får man bli trött på att förlåta. Varför inte? ”Lyssna”, säger Jesus. Och så berättar han den liknelse som upprör oss, med all rätt. Mycket i denna liknelse låter osannolikt. Det är knappast troligt att en vanlig tjänare skulle kunna ha en så enorm …

Läs mer

23:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan/Homily for Sunday 23A, Rydebäck Karmel, 10 September 2017. By Dom Benedict Hardy OSB.

Predikan/Homily for Sunday 23A, Rydebäck Karmel, 10 September 2017 By Dom Benedict Hardy OSB It’s perhaps not often you hear a Sunday Homily commenting on the Responsorial Psalm. But the Psalm which followed the first reading of today’s Mass is number 94, or 95 according to the Hebrew numbering. In my monastery in Scotland we sing this Psalm every single day. As the Rule of St. Benedict lays down, Psalm 94 always introduces the Office of Vigils, which we sing each day at 4.30 in the morning. I have been in the monastery now for just over 33 years, so …

Läs mer