Söndag 19B

Homily for Sunday 19B, on John 6:41-51  by Dom Benedict Hardy OSB   Surely this is Jesus son of Joseph, whose Father and Mother we know? How can he now say I have come down from heaven? Typically of St. John, these hostile comments of the Jews in the synagogue at Capernaum are fraught with irony. We Christians read them in St. John’s Gospel with a very different sense to that originally intended. We are those who believe in Jesus, who know the doctrine of the Incarnation, and who are gathered now precisely in order to participate in the Eucharistic …

Läs mer

Minipredikan för 18:e söndagen

En minipredikan för 18 söndagen under året, årg. B (Joh 6: 24–35) av Wilfrid Stinissen ocd Vi hör i evangeliet folket fråga Jesus: “Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?” Och Jesus svarar: “Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” Så ber folket honom om ett tecken som ger stöd åt deras tro, som legitimerar den: “Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra?” Deras reaktion är normal.  Att tro är inte att acceptera en serie abstrakta sanningar, att tro är …

Läs mer

Vår Fru av Berget Karmel 2018

En predikan för Vår Fru av Berget Karmels högtid (16 juli) av Anders Arborelius, karmelit I en av våra äldsta kristna böner vänder vi oss till Jungfru Maria: ”Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, heliga Guds moder.” Här får vi en sammanfattning av Karmels förhållande till Maria. För oss karmeliter är hon i första hand Guds Moder, den kvinna som ”när tiden var fullbordad” fick föda Guds enfödde Son till världen. Därför förblir hon i alla tider den kvinna under vars beskydd vi tar vår tillflykt för att komma den Gud allt närmare som tog sin boning i henne. …

Läs mer

Söndag 14B

Homily for Sunday 14B, on Mark 6:1-6  by Dom Benedict Hardy OSB   St. Mark tells us in today’s Gospel that in Nazareth, Jesus “could work no miracle”. What does that mean? It surely can’t mean there was a real limitation to Jesus’ power? St. Mark records him elsewhere healing lepers, giving sight to the blind, driving out demons, raising the dead. In Mark’s Gospel Jesus rebukes the storm and it ceases; he walks on water; he twice multiplies loaves. He is put to death, and three days later he rises again, as he said he would. So no: there …

Läs mer

Söndag 13 B under året

Homily for Sunday 13B, 1 July 2018, 2 Corinthians 8:7,9,13-15 By Dom Benedict Hardy OSB Our Lord Jesus Christ was rich, but he became poor for your sake, to make you rich out of his poverty.   One of St. Paul’s preoccupations during his missionary journeys was fund raising, or the collection of money. He thought it very important that his Gentile Christian converts should support the Jewish Christians living in impoverished circumstances in Jerusalem. This is the subject of the passage from II Corinthians we heard in our second reading today. St. Paul mentions the same collection also in …

Läs mer

Petrus och Paulus högtid

En predikan för apostlarna Petrus och Paulus högtid av Anders Arborelius ocd   I dag får vi fira apostlafurstarna Petrus och Paulus högtid. ”Dessa båda lade kyrkans grund och helgade den genom sitt blod”, så heter det i dagens ingångsantifon, och de orden sammanfattar vad Petrus och Paulus betyder för kyrkan också i dag, för den grund som de lade består än i dag, och det martyrium som de gick igenom fortsätter att helga kyrkan i alla tider. Det som en gång har gjorts i Kristus har ju en evighetsbetydelse, det har en ständig aktualitet. Bakom Petrus och Paulus ser …

Läs mer

Johannes Döparens födelse

A homily for the solemnity of St. John the Baptist   by Abbot Hugh Gilbert OSB (since 2011 Bishop of Aberdeen)   “Some deaths leave a gap that heals over. / Others leave presences”, wrote the poet P. J. Kavanagh. We know what he means, I think. Today we’re celebrating a birth, unusually a birth of a saint into this life rather than the next. And the genius of the Liturgy, we could say, is to “leave presences” – to evoke them, to leave them with us, in our lives. But how today, I wonder? Is it only our own …

Läs mer

Söndag 10B

Minipredikan 10 söndagen under året (B)  Mk 3:31–35 av Wilfrid Stinissen ocd   Denna lilla episod är fylld av smärta och samtidigt fylld av ljus och glädje. För Maria är denna händelse en del av hennes dunkla natt. Det kan inte vara annat än smärtsamt för en mor som vill tala med sin son att höra honom säga: “Vem är min moder?” Maria har säkert lidit av detta svar. Jesus hade kunnat svara: “Jag kommer snart.” Eller: “Jag har ingen möjlighet just nu.  Kan du vänta lite?” Det hade varit mindre farligt. Det hade alla, och även hon, kunnat förstå. …

Läs mer

Heliga Trefaldighet

En predikan för heliga Trefaldighets dag av Wilfrid Stinissen ocd   Vi firar i dag den heliga Treenighetens mysterium. Traditionellt betraktas  Treenigheten som kristendomens djupsinnigaste och svårbegripligaste mysterium. Det gör att många kristna känner en viss leda och reagerar med motvilja så snart det är tal om Treenigheten. ”Det är för högt för mig”, säger man, ”varför behöver jag fördjupa mig i Guds inre väsen som jag ändå inte kan fatta? Det räcker att jag har goda relationer till honom.” Men det är ju så att våra relationer till Gud förändras totalt när vi vet att Gud är Fader, Son …

Läs mer

Pingstdagen årg B

En predikan för pingstdagen, årg. B av Wilfrid Stinissen ocd   I den apostoliska trosbekännelsen säger vi i ett enda andetag: ”Jag tror på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund.” Anden och kyrkan hör ihop. Det är ju den helige Ande som grundar kyrkan. Utan honom finns det ingen helig, katolsk kyrka. Pingstberättelsen, som vi hörde i den första läsningen, visar det på ett övertydligt sätt. Den yttre ramen för kyrkan fanns redan före pingst. Det fanns en stor skara lärjungar som hade följt Jesus och som trodde på honom. Jesus hade instiftat sakramenten, apostlarna hade blivit prästvigda, och det hela …

Läs mer