7:e påsksöndagen B

Homily for the 7thSunday of Easter, B  (Jn 17:11-19)  by Dom Benedict Hardy OSB   We have celebrated the feast of the Ascension, 40 days after Easter. Now with the whole Church we wait in a novena of prayer for the culmination and climax of the whole Easter mystery, the feast of Pentecost, which we will celebrate next Sunday. To help us celebrate the coming of the Holy Spirit, the Church offers for our nourishment the long farewell discourse of Jesus, given on the eve of his departure from this world, as recorded by St. John. Over the past two …

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag

En predikan för Kristi himmelsfärds högtid B (Apg 1: 1–11; Ef 4: 1–13;  Mark 16: 15–20) av Wilfrid Stinissen ocd   ”I dag stiger vår Herre Jesus Kristus upp till himlen; må vårt hjärta stiga upp tillsammans med honom”, säger Augustinus i en predikan om dagens fest. De första lärjungarna behövde inte en sådan uppmaning. När Jesus lyftes upp i höjden, följde deras hjärtan med. De såg oavvänt upp mot himlen. De stod där så länge med upplyfta ansikten och sökande ögon att två män i vita kläder, tydligen sändebud från himlen, måste få dem att komma ned på jorden …

Läs mer

6:e påsksöndagen B

En predikan för sjätte påsksöndagen (B) – 1 Joh 4:7–10; Joh 15: 9–17 av Wilfrid Stinissen ocd   Dagens andra och tredje läsning bildar en enhet. De handlar båda om kärlek. I den andra läsningen säger Johannes: ”Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.” Kärlek kommer alltså ovanifrån. Alltsedan den helige Augustinus är det en gammal tvistefråga i Kyrkan om människan egentligen är kapabel till kärlek. Enligt Augustinus kan människan inte älska. Om hon ändå älskar är det Gud som älskar i henne. Kärlek är inte något man kan producera, menar han, …

Läs mer

5:e påsksöndagen B

Homily for Sunday Lent 5B on Jn 12:20-30 by Dom Benedict Hardy OSB  Sir, we should like to see Jesus (Jn 12:21). “Of course we don’t mean we want to see him merely as one of the crowd; merely externally. What we should like, with your help, is to contemplate him, as he truly is; to behold something of his inner beauty, his relationship with his Father, his divine dignity. Sir, we understand that Jesus wants us to behold him as lifted up, exalted. So we should like you to help us understand something of what this means for us, …

Läs mer

4:e påsksöndagen B

En predikan för fjärde påsksöndagen (Joh 10:11–18) av Anders Arborelius ocd   Den fjärde påsksöndagen, som brukar kallas den gode Herdens söndag, är en böndag för präst- och ordenskallelser. Kyrkan behöver herdar som i Jesu efterföljd ger sina liv för fåren och offrar sin tid och bekvämlighet för deras andliga välfärd. För dem gäller parollen självutgivelse i stället för självförverkligande. Som vi vet är denna kallelse något som går stick i stäv med tidsandan och därför är det i många länder så få kallelser. Ändå får vi i tacksamhet och glädje notera att antalet kallelser växer i våra nordiska länder, …

Läs mer

3:e söndagen i påsktiden

En predikan för tredje påsksöndagen –  B (Luk 24: 35–48) av Emmanuel Martens, karmelit (1920–2007) ”Ni skall vittna om allt detta”, nämligen min uppståndelse, så lyder en av Herrens sista befallningar på jorden. Och verkligen blev det mest påfallande i apostlarnas förkunnelse ett ständigt upprepat vittnesbörd om Jesu uppståndelse. Så hörde vi i dagens första läsning Petrus förkunna för folket: ”Vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.” Jesu seger över döden, den Korsfäste som i sanning lever och gör oss delaktiga av sitt nya, eviga liv: detta var den …

Läs mer

2:a påsksöndagen/Bebådelsen

Homily for Low Sunday: Easter 2B by Dom Benedict Hardy OSB Today is the Octave day of Easter –the eighth day –the day when Jesus appeared in the Upper Room to the eleven, including Thomas. It’s the last day of the full Easter celebration, before we settle into the rest of the 50 days of Eastertide. Today’s Gospel according to St. John tells us of two appearances of Jesus to the disciples: on Easter Day itself and then again on the eighth Day. Today we hear St. John insisting on the physical reality of the risen Body of Jesus. Jesus …

Läs mer

Påskdagen B

En predikan för påskdagen av Martinus Martin, karmelit Dagens evangelium berättar om Maria från Magdala och om två lärjungar vid Jesu grav. Det är något överraskande att det bara är evangelisten Johannes som talar om denna händelse. De övriga evangelisterna nämner inte med ett enda ord denna episod. Men vid närmare eftertanke är det inte så förunderligt att det just är Johannes som återger denna skildring från påskdagsmorgonen. Vi vet ju att Johannes evangelium är som en meditation över allt det som har skett med Jesus, hans älskade Mästare. Han berättar färre konkreta fakta än de andra evangelisterna, men mer …

Läs mer

Stilla veckan

En predikan för skärtorsdagen (Joh 13:1–15) av Anders Arborelius ocd   Skärtorsdagens kvällsmässa inleder det heliga triduum, som är kyrkoårets höjdpunkt, de heliga tre påskdagarna, som låter de tre gudomliga Personerna, den heliga Treenigheten, komma oss så nära. Påskmysteriet är trots de djupa kasten mellan lidande och glädje, mellan död och liv, ett enda till sitt väsen. Treenighetsmysteriet är trots Personernas trefald ett enda. Gud är en och densamme. Och påskdagarna vill alla hjälpa oss att komma denne Gud närmare, redan nu, den treenige Guden vi är skapade av och för. Bakom och bortom de dramatiska händelser som läsningarna, liturgin …

Läs mer

Palmsöndagen årg B

A homily for Palm Sunday on Mark 14:1-15:47 by Abbot Erik Varden OCSO   The range of experience we are asked to embrace on Palm Sunday is tremendous: it literally make us tremble. We may feel we need to stand back just a little, for fear our hearts would burst. For before us is our Beloved betrayed, traduced, put to death. Seeing Holy Week in chronological terms, we may find the reading of the Passion out of place. Should it not wait until Good Friday? Could we not linger, today, on the joyful return of the Lord to Jerusalem, a …

Läs mer