Allt är bra när allt känns fel

210.00 kr

Brev om den kontemplativa bönen.
Av John Chapman OSB.
Artos & Norma & Karmeliterna 2013.
236 s.

Beskrivning

John Chapman OSB (1865-1933) var en engelsk benediktinmunk, från och med 1919 tillhörig Downside Abbey och under sina sista fyra år klostrets abbot. Han var en internationellt respekterad forskare i Nya testamentet och kyrkofäderna. Under sin levnad var Chapman en mycket eftertraktad andlig vägledare och en auktoritet vad gällde bön, det andliga livet och mystikens teologi.

Att läsa John Chapmans brev är uppfriskande. Han är aldrig tråkig, aldrig sentimental eller svävande. Han går rakt på sak och är oerhört verklighetsnära, Med sin typiskt brittiska humor visar han att vi gör livet onödigt komplicerat. Men humorn tar inte bort allvaret. Kontemplativ bön förutsätter att man reservationslöst bejakar Guds vilja. Det här är inte direkt en bok för sökare, utan för vana kristna bedjare som börjar stöta på problem. För vad gör man när det så småningom blir allt svårare att fylla bönen med fromma bilder, ord och tankar? Får man lov att bara “vara” hos Gud – trots att det enda man har att bidra med är tankspriddhet och inte alls den kärleksfull uppmärksamhet som man skulle önska!