Andliga redogörelser & Själens rop till Gud

110.00 kr

Av Teresa av Jesus.
2015. 127 s.

Beskrivning

”Tänk att få blicka in i ett helgons redogörelse inför sina biktfäder om de andliga nådebevis hon tagit emot av Gud eller att få lyssna direkt till hennes själs allra innersta utrop till Gud. Det är precis vad vi får i den volym, som innehåller två av den heliga Teresas kanske mindre kända småskrifter: Andliga redogörelser och Själens rop till Gud. Normalt skulle läsandet av dessa texter inspirera till att själv ta ytterligare några välbehövliga sjumilakliv på den fullkomlighetens väg, som vi alla är kallade till att gå. Som ett kompenent till goda predikningar och andliga föredrag behöver vi ofta något som blir den utlösande faktorn till att omsätta det vi hört i praktiken. Detta personliga vittnesbörd från karmelitnunnan från Avila visar att de stora löften som Gud utfäst egentligen bara väntar på att få bli uppfyllda i våra egna liv. Vi skulle tillhöra Gud, för honom är vi ju skapade. Därför borde vi fråga oss – ja, fråga Gud – vad han vill med oss. Dessa texter kan hjälpa oss att komma igång med detta.”
Ur baksidestexten.