Att leva i Guds närvaro

120.00 kr

Av Broder Lorens av Uppståndelsen.
Karmeliterna 2008.
121 s.

Kategori:

Beskrivning

“Broder Lorens kan hjälpa oss att finna vägen tillbaka till enheten, både enheten mellan olika kristna samfund och grupper och enheten mellan Gud och oss människor. Hans lösenord Guds närvaro är befriande enkelt. Det kristna livet är till sitt väsen lika enkelt och enhetligt. Komplikationerna är det vi som står för, men Gud står för enkelheten. Han är där, överallt och alltid; problemet är bara att vi ofta är någon annanstans. Också vår broder fick kämpa som vi för att vara trogen sin föresats att leva i Guds närvaro. Men eftersom han var trofast, fick han verkligen erfara Guds trohet: att Gud alltid var där. Sen spelade det inte så stor roll vad han själv gjorde: om han arbeta i köket eller satt inför tabernaklet.” (Ur Anders Arborelius OCD inledning.)