Boken om mitt liv

230.00 kr

Av Teresa av Avila
Rev. uppl.
2017

Artikelnr: 521 Kategori:

Beskrivning

“Liksom Augustinus Bekännelser hör Teresa av Jesus Boken om mitt liv till den klassiska litterära genre där en människa öppnar sitt hjärta på vid gavel och öppenhjärtigt beskriver sin väg till Gud eller rättare sagt Guds väg till hennes hjärta, alltså hans sätt att ta henne allt mer i besittning. När Teresa talade om denna bok, kallade hon den därför också En bok om Herrens nådegärningar. Bönen är för Teresa ett privilegierat uttryck för vänskapen mellan Gud och människan: “Inre bön är ingenting annat än gemenskap med en vän, som vi ofta är ensamma tillsammans med, bara för att vara hos honom som vi vet älskar oss.” Samtidigt som boken är en djupt per sonlig beskrivning av Teresas eget liv och utveckling är den också en slags allmängilt ig avhandling om bönens praktik och teologi. Vi kan vara förvissade om att vi fått ett helt autentiskt uttr yck för den kristna tron och mystiken i våra händer – och till på köpet för medlat av en livslevande och högst medryckande skribent.”

Anders kardinal Arborelius O.C.D.