När natten faller på

100.00 kr

Den inre bönens väg. Av Wilfrid Stinissen.
2011. 110 s.

Beskrivning

“På vägen mot en enklare bön, är Johannes av Korset en pålitlig ledsagare. Man säger att han är bönens store förenklare, som hjälper oss vid övergången från meditation till kontemplation, den så kallade sinnenas natt. Han lär oss att vara mindre pratsamma i bönen, mindre verksamma. Och framför allt lär han oss att lämna “sinnenas” plan, den emotionella nivån, och att finna ett djupare skikt som han kallar “anden”. Där låter vi oss inte längre styras av våra känslor, som av naturen är nyckfulla och ombytliga. Övergången från sinnenas till andens nivå kalls “sinnenas natt”. I den ingår övergången från meditation till kontemplation. Meditationen är en aktiv bön där man begrundar trons mysterier, talar med Herren, ja, använder sina själskrafter. Kontemplationen är en tystare bön, där man blottställer sig inför Guds kärleksfulla blick och låter sig genomträngas av den. Orden ersätts här av tystnad och av lyssnande. Boken är en ny utgåva av Den inre bönens väg, men har kompletterats med ytterligare material.”
Ur författarens förord.