Spiritualitet: andligt liv

150.00 kr

Av Anders Arborelius OCD.

Kategori:

Beskrivning

I kristendomen är allt präglat av påsken och dess nya liv. Vårt kristna liv är genomlyst av påskens ljus. Efter Jesu uppståndelse har döden förlorat sitt strupgrepp om mänskligheten. Uppståndelsens liv är ingjutet i den nya mänsklighet – Kyrkan, Kristi brud – som fötts ur påskens och pingstens seger. Guds eviga, heliga liv, som den Helige Ande ingjuter i oss, är kärnan i vårt liv. Vårt andliga liv är inte så mycket vårt eget som Andens liv i oss, den Ande som ständigt formar om oss till en allt större Kristuslikhet, Fadern till ära. (Ur författarens förord)