Vittnen om Kristi helande kärlek – med anledning av Prästernas år

Predikan vid en oljevigningsmässa Varför behövs det präster? Chesterton konstaterar nyktert: först verkar det som om katter och präster är lika onödiga i tillvaron. Men efter närmare eftertanke kan vi förstå att både katterna och prästerna kan ha sin betydelse. För vissa är de ena viktigare än de andra. I kollektbönen för denna mässa hörde […]

Se på Kristus! Den katolska Kyrkans självporträtt

Ekumeniskt samtal i Sankta Annagården, Lidingö 20 januari 2002 Innan Kyrkan ser på sig själv är det viktigt att veta att just detta kan vara en stor frestelse. Som Kyrkan är vi i första hand till för att se på Kristus och låta oss betraktas av honom. I andra hand är vi till för världen, […]

28:e sönd. u.å. Årg. B

Vi har lämnat allt. Mark 10:28–31. Denna text kommer omedelbart efter episoden om den unge mannen som ägde mycket och som inte var beredd att lämna allt för att följa Jesus. Markus skriver att Jesus såg på honom med kärlek. Det var säkert en besvikelse för Jesus att denne man gick sin väg. Lärjungarna har […]

4:e sönd. i advent

Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som i sin egen kropp fick […]

1:a sönd. i advent

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre?”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” Men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så […]

Söndagen Gaudete – Herren är nära, så är det bara

Herren är nära. Herren kommer. Kom, Herre, och dröj inte. Advent talar om Herrens ankomst, men också om hans återkomst. Vår Gud är en Gud som kommer till oss. Det är inte vi som kommer honom till mötes utan tvärtom. Ja, han har redan kommit, en gång för alla. Vi behöver bara ta emot honom. […]