Fastetid och påsk i Karmel

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom ordet ”påsk” mer att betyda utgång, befrielse, övergång från […]

5:e sönd. i fastan. Årg. C

I evangelietexten idag går Jesus längre än vad man den gången kunde tro var möjligt: han förlåter en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. I denna kvinna kan vi känna igen Israel, som profeterna många gånger anklagade för att ha gjort sig skyldig till äktenskapsbrott när folket vände sig bort från Herren deras Gud och tillbad […]