Tidskriften Karmel

Karmel 2018:4

INNEHÅLL  nov 2018/4, årg. 53

 

Thérèse och hennes förläldrar besöker Norden
H. E. Anders kardinal Arborelius                                       s. 3

Kalla mig lilla Thérèse
P. Roeland Van Meersshe                                                  s. 8

Skönhetens väg i Karmel
P. Daniel Chowning                                                             s. 12

Tystnadens tolv steg
Sr Marie-Aimée de Jesus                                                   s. 18

Inte av en slump
Metropolit Anthony av Sourozh                                         s. 23

Josefs böneskola – Leva med Jesus
Fr Philippe de Jesus-Marie                                                 s. 25

 

 

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.