Tidskriften Karmel

Karmel 2020:1

INNEHÅLL februari 2020:1, årg. 55
Tron, hoppet och kärleken (2)
Kardinal Anders Arborelius OCD                 3
Helig tystnad (4)
P. Basil Nortz ORC                                              16
En tid för att återupptäcka riktningen..
påve Franciskus                                                  21
Jesu Kristi prästadöme
F. Frederick L. Miller                                         26

Guds Ord

En karmelitnunna                                                 28

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.