Vårt kloster behöver renoveras och gåvor tas tacksamt emot!

Bankgiro 5018-8952 eller Swish 123 676 10 27

(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör vi av oss!)

***

STORT OCH VARMT TACK TILL ALLA SOM GER OSS GÅVOR!!

 

För att återgälda något av er godhet, kommer vi att fira nio mässor för alla bidragsgivare 16-24 december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sine oratione iam nihil est Carmelus

Utan bön är Karmel ingenting

 

»Nattens ljus

Biskop Anders Arborelius OCD

“Nattens ljus”

(Del 1 av 5 Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003. Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag I. Inledningsföredrag

Vi ber om den Helige Andes ljus i vårt mörker i, i vår natt Herre Jesus, sänd ut din Ande, så att vi mitt i det som tycks mörkt och ogenomträngligt ser din närvaro som frälser och befriar oss.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Alla människor vet vad natt är. Allt skapat vet, att det finns något, som är mörkt, som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Det är en del av verkligheten, som ingen kan förtränga eller förneka. Som kristna tror vi, att just den del av verkligheten, som är mörk, som är ogenomtränglig, oförståelig, skall räddas, frälsas, att Gud har blivit människa just för att befria oss från det vi inte själva kan befria oss från. Detta glada budskap försöker kristendomen förkunna i alla tider, i alla miljöer. Ändå vet vi, att det är svårt för människor att ta till sig detta budskap och förstå det. Det finns ett inre motstånd, en tröghet. Det kan bero på illvilja, men i de flesta fall är det oförmåga.

Denna helg skall vi se på någon, den helige Johannes av Korset, som har hjälpt oerhört många att förstå vad ordet frälsning innebär. Det är så med de teologiska, fromma orden, att man hör dem nästan bara i kyrkan, och man tror att de bara berör den del av verkligheten, som vi tillbringar inom kyrkmurarna. Men frälsning är något, som berör hela vår mänskliga tillvaro, som berör hela världens behov och längtan. Johannes av Korset ska vi nu ta som vår följeslagare under denna helg.

För att läsa mer, klicka på länken ovan.