Vårt kloster behöver renoveras och gåvor tas tacksamt emot!

Bankgiro 5018-8952 eller Swish 123 676 10 27

(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör vi av oss!)

***

STORT OCH VARMT TACK TILL ALLA SOM GER OSS GÅVOR!!

Nederst på sidan finner du en liten berättelse om hur renoveringen går

***

Påskens mässtider:

Skärtorsdagen: mässa kl 18.00, Långfredagens gudstjänst: kl 15.00,

Påskvaka: 23.00, Påskdagen samt Annandagen: mässa kl 9.30

Sine oratione iam nihil est Carmelus

Utan bön är Karmel ingenting

»Del 3

 

Nattens ljus, del 3

Kardinal Anders Arborelius
“Nattens ljus”
Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003
Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning. Del 3 av 5.
Föredrag III

Vi lyssnar på Johannes av Korsets ord, en annan strof ur Själens dunkla natt:
Bort i en natt  av lycka, så dold att ingen ser mig eller frågar, och andra ljus ej smyckar de blinda steg jag vågar än det som styr mig och i hjärtat lågar.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Det är egentligen samma sak som Johannes av Korset säger hela tiden. Han använder ibland poesins språk, ibland dogmatikens, mystikens och det vanliga samtalets ord. Det som ofta fastnar i människors medvetande, när de närmar sig Johannes av Korset, är de bilder ur verkligheten, den vanliga verkligheten, han använder för att tala om Guds handlande. Det är egentligen klassiskt i kristendomen. Det är just det Jesus gör själv, när han talar om bröd, jäst, vatten och vin. Likadant gör Johannes av Korset. En bild använder han som passar till den strof vi använde, och det är bilden av en träbit, som förtärs av eld. Genom dopet är den Helige Andes eld ingjuten
i oss. Denna eld skall förvandla och genomglödga själen med Guds kärlek. Hela vårt liv innebär att förtäras av den levande kärlekslåga, som är ingjuten i oss. Vi skulle kunna betrakta allt som vi är med om som en del av denna process. Johannes av Korset skildrar hur detta sker.

»Nattens ljus, del 1

»Nattens ljus, del 2