En bön för prästerna

Herre Jesus, du har utvalt dina präster bland oss och sänt ut dem för att förkunna ditt ord och handla i ditt namn. För en så stor gåva till din Kyrka prisar vi dig och tackar dig. Vi ber dig att uppfylla dem med din kärleks eld, så att deras tjänst må uppenbara din närvaro i Kyrkan. Eftersom de är bräckliga lerkärl ber vi att din kraft må stråla ut genom deras svaghet. När de är bedrövade, låt dem aldrig bli krossade; när de är i tvivel aldrig förlora hoppet; i frestelse aldrig gå förlorade; i förföljelse aldrig bli övergivna. …

Läs mer

Påven Franciskus bön för Barmhärtighetens år

Herre Jesus Kristus, du har lärt oss att vi skall vara barmhärtiga så som vår himmelske Fader är barmhärtig, och du har sagt att den som ser dig har sett honom. Visa oss ditt ansikte, så blir vi frälsta. Din kärleks blick befriade Sackaios och Matteus från slaveriet under pengarna, äktenskapsbryterskan och Maria från Magdala från att söka lyckan endast i en skapad varelse, den fick Petrus att gråta bittert efter förnekelsen och lovade paradiset till den botfärdige rövaren. Låt oss förstå att dina ord till den samariska kvinnan är riktade till var och en av oss: ”Om du visste …

Läs mer

Bön för alla dagar

Keep us, O God from all pettiness. Let us be large in thought, in word, in deed. Let us be done with fault-finding and leave off all self-seeking. May we put away all pretence and meet each other face-to-face, without self-pity and without prejudice. May we never be hasty in judgement, always generous. Let us take time for all things, and make us grow calm, serene, and gentle. Teach us to put into action our better impulses, to be straightforward and unafraid. Grant that we may realise that it is the little things of life that create differences, that in …

Läs mer

Bön till Vår fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina tvivel och trångmål: trösta mig. I mina sjukdomar: styrk mig. När man ignorerar mig: uppmuntra mig. I frestelserna: försvara mig. I svåra stunder: älska mig. Med din gränslösa makt: beskydda mig. Och då jag i dina armar dör: mottag mig. Karmels Jungfru, be för oss. Amen. 6nbsp;

Läs mer

Bön av Elisabeth av Treenigheten

O min Gud, Treenighet, jag tillber dig! Hjälp mig att glömma bort mig själv helt och hållet, så att jag kan slå mig till ro i dig, stilla och i frid, som om min själ redan befann sag i evigheten. Låt ingenting rubba min frid, ingenting avlägsna mig från Dig, o du min Oföränderlige, utan låt varje ögonblick föra mig allt längre och djupare in i ditt mysterium! Stilla min själ, gör den till din himmel, till din älskade boning och viloplats. Tillåt inte att jag någonsin lämnar dig ensam där, utan låt mig få vara där med hela mitt …

Läs mer

Bön med anledning av heliga Teresa av Jesus jubileumsår

Gud, vår Fader, vi prisar och välsignar dig, för att du gett oss nåden att fira femhundraårsjubileet av den heliga Teresas födelse. Herre Jesus Kristus, vår ”sanne vän”, hjälp oss att växa i vänskap till dig, så att vi likt Teresa, Kyrkans dotter, bär vittne om din glädje i världen och inte glömmer människornas nöd. Helige Ande, hjälp oss att ”med ett rent samvete och ödmjukhet” gå fram på det inre livets väg, rotade i sanningen, med en förnyad frigjordhet från skapade ting och med en förbehållslös kärlek till varandra. Lär oss att av hela vårt hjärta be som Teresa …

Läs mer

Novena till Vår Fru av berget Karmel – 16 juli

Under denna novena följer oss nio av Karmels helgon. Genom sitt exemplariska liv, genom sin kärlek till Kristus och Jungfru Maria, är de för oss mäktiga förebilder och förebedjare. Bön till Vår Fru av berget Karmel Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina tvivel och trångmål: trösta mig. I mina sjukdomar: styrk mig. När man ignorerar mig: uppmuntra mig. I frestelserna: försvara mig. I svåra stunder: älska mig. Med din gränslösa makt: beskydda mig. Och då jag i dina armar dör: mottag mig. Karmels Jungfru, be för oss. …

Läs mer

Korsvägsandakt

Från Jerusalem kommer seden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Nedanstående korvägsandakt – det finns många andra – vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig. Den lämpar sig väl för gemensam andakt. Den är kort för att var och en skall kunna tänka och bedja vidare i tystnad. Det är därför lämpligt att förebedjaren här och var gör pauser för tyst bön eller eventuellt gör egna, kortare inlägg. Förberedelsebön Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du korset på dig för att …

Läs mer

Bön om kallelser

Himmelske Fader, vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan. Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön, att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning. Vi ber om detta genom Kristus vår Herre. Amen Helige Josef och alla Karmels helgon. Be för oss. Amen  

Läs mer