En bön för prästerna

Herre Jesus, du har utvalt dina präster bland oss och sänt ut dem för att förkunna ditt ord och handla i ditt namn. För en så stor gåva till din Kyrka prisar vi dig och tackar dig. Vi ber dig att uppfylla dem med din kärleks eld, så att deras tjänst må uppenbara din närvaro […]

Påven Franciskus bön för Barmhärtighetens år

Herre Jesus Kristus, du har lärt oss att vi skall vara barmhärtiga så som vår himmelske Fader är barmhärtig, och du har sagt att den som ser dig har sett honom. Visa oss ditt ansikte, så blir vi frälsta. Din kärleks blick befriade Sackaios och Matteus från slaveriet under pengarna, äktenskapsbryterskan och Maria från Magdala […]

Bön för alla dagar

Keep us, O God from all pettiness. Let us be large in thought, in word, in deed. Let us be done with fault-finding and leave off all self-seeking. May we put away all pretence and meet each other face-to-face, without self-pity and without prejudice. May we never be hasty in judgement, always generous. Let us […]

Bön till Vår fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina tvivel och trångmål: trösta mig. I mina sjukdomar: styrk mig. När man ignorerar mig: uppmuntra mig. I frestelserna: försvara mig. I svåra stunder: älska mig. Med din gränslösa makt: beskydda mig. Och då jag i dina […]

Bön av Elisabeth av Treenigheten

O min Gud, Treenighet, jag tillber dig! Hjälp mig att glömma bort mig själv helt och hållet, så att jag kan slå mig till ro i dig, stilla och i frid, som om min själ redan befann sag i evigheten. Låt ingenting rubba min frid, ingenting avlägsna mig från Dig, o du min Oföränderlige, utan […]

Bön med anledning av heliga Teresa av Jesus jubileumsår

Gud, vår Fader, vi prisar och välsignar dig, för att du gett oss nåden att fira femhundraårsjubileet av den heliga Teresas födelse. Herre Jesus Kristus, vår ”sanne vän”, hjälp oss att växa i vänskap till dig, så att vi likt Teresa, Kyrkans dotter, bär vittne om din glädje i världen och inte glömmer människornas nöd. […]

Novena till Vår Fru av berget Karmel – 16 juli

Under denna novena följer oss nio av Karmels helgon. Genom sitt exemplariska liv, genom sin kärlek till Kristus och Jungfru Maria, är de för oss mäktiga förebilder och förebedjare. Bön till Vår Fru av berget Karmel Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina […]

Korsvägsandakt

Från Jerusalem kommer seden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Nedanstående korvägsandakt – det finns många andra – vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig. Den lämpar sig väl för gemensam andakt. Den är kort för att var och […]

Bön om kallelser

Himmelske Fader, vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan. Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön, att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning. Vi ber om detta genom Kristus vår Herre. Amen Helige Josef och […]