Böner

En bön för prästerna

Herre Jesus, du har utvalt dina präster bland oss och sänt ut dem för att förkunna ditt ord och handla i ditt namn.
För en så stor gåva till din Kyrka prisar vi dig och tackar dig.
Vi ber dig att uppfylla dem med din kärleks eld, så att deras tjänst må uppenbara din närvaro i Kyrkan.
Eftersom de är bräckliga lerkärl ber vi att din kraft må stråla ut genom deras svaghet.
När de är bedrövade, låt dem aldrig bli krossade; när de är i tvivel aldrig förlora hoppet; i frestelse aldrig gå förlorade; i förföljelse aldrig bli övergivna.
Inspirera dem genom bönen att varje dag leva din död och uppståndelses mysterium.
Sänd din Ande att stärka dem när de är svaga, och hjälp dem att prisa din himmelske Fader ock att be för syndarna.
Genom samme Helige Ande lägg ditt ord i deras mun och din kärlek i deras hjärtan, så att de kan ge ett glädjebud till det fattiga och hela dem som har ett förkrossat hjärta.
Och må gåvan av Maria, din moder till den lärjunge som du älskade, bli din gåva till varje präst.
Giv att hon som formade dig till likhet med sig i hennes mänsklighet, må forma dem till likhet med dig i din gudomlighet, genom kraften i din Ande, till Faderns ära.
Amen.