Karmeliter om sin kallelse

Vi frågade några karmelitsystrar och -bröder om deras kallelse: Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Vilka råd skulle du ge till den som känner en längtan efter ett kontemplativt (karmelitiskt) klosterliv? Hur kan man veta om man har en kallelse? Är det möjligt att vara trogen ett och samma livsval ett helt liv? Vad kan man göra för att förbli trogen kallelsen som man fått från Gud? Är du lycklig?

» Biskop Anders Arborelius svarar på frågor om kallelsen

Hur visste du att du hade en kallelse till Karmel? Vad och vem har hjälpt dig att finna denna kallelse? Vilka råd skulle du ge till den som känner en längtan efter ett kontemplativt (karmelitiskt) klosterliv? Hur kan man veta om man har en kallelse? Är det möjligt att vara trogen ett och samma livsval ett helt liv? Vad kan man göra för att förbli trogen kallelsen som man fått från Gud? Är du lycklig?

» Vittnesbörd från några karmelitnunnor

”Här riktar man in sig på det väsentliga. Jag ville lära känna Gud så mycket det bara var möjligt och Karmel riktar in sig på föreningen med Gud att leva i bön och bli bön och bönen insåg jag är det medel där vi bäst kan hjälpa våra bröder och systrar i världen.” Så svarar en karmelitnunna på frågan om sin klosterkallelse och varför hon valde just Karmel.

»Pater Wilfrid Stinissen svarar på frågor om kallelsen

Hur visste jag att jag hade en kallelse till Karmel? Efter en lång och svår tid av inre osäkerhet fick jag plötsligt, under en stund av tillbedjan inför det utställda Sakramentet, en säkerhet att Gud ville ha mig i Karmel. Denna säkerhet var total och har aldrig lämnat mig. Jag gick i karmeliternas klosterskola, så tanken på Karmel var inte främmande.

» En karmelitnunna svarar på frågor om sin klosterkallelse

Atmosfären i klostret är präglad av enkelhet och soberhet både vad gäller arkitekturen och dagordningen. Allt överflödigt och onödigt är avskalat så att man kan inrikta sig på det viktiga; så att ingenting leder bort vår uppmärksamhet från Gud. Klosterbyggnaden är ordnad så att den främjar bönen och vår strävan att leva i ständig bön. Dagen är inramad med fasta bönestunder och fasta tider för varje moment under dagen.

» Broder Clemens Karlsson svarar på frågor om sin kallelse

När jag upptäckt den katolska trosgemenskapen och dess vardagsnära öppenhet för den helige Andes närvaro anade jag att ett gudsvigt liv i ett kontemplativt kloster nog var min plats i Kyrkan. Det avgörande var emellertid läsningen av Lilla Thérèses självbiografiska skrifter samt ett besök i Norraby. Efter det visste jag lika enkelt som säkert: hit kommer jag att komma, här är platsen där jag ska besvara Guds kärlek.

» En karmelitnunna mediterar över sin kallelse

Jag tänkte ge mitt lilla vittnesbörd om vad Karmel har betytt för mig och betyder idag, eller i alla fall en liten del av det som inspirerar mig och har inspirerat mig under loppet av mitt klosterliv.
(länken saknas)

bön