Tidskriften Karmel

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Jonas Svensson.
Redaktion: P. Clemens av Sankt Gabriel OCD och Sr. Teresa av Treenigheten OCD.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Den Danske Bank 1551-4820065182.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen ”Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.

Lösnummer: 30 SEK