Den Heliga Mässan

Den Heliga Mässan firas varje dag i Karmelitnunnornas kapell.

Vardagar, måndag till lördag, klockan 8:00
Söndagar och röda dagar i den svenska almanackan klockan 9:30
Med reservation för eventuella tillfälliga ändringar

Mässtider för julhelgen

Julafton
Kl. 9.30 Mässa för den fjärde söndagen i advent
Kl. 24.00 Midnattsmässa
(systrarna sjunger julsånger kl. 23.45)

Juldagen
Kl. 8.10 Herdarnas Mässa (julotta) En stilla Mässa utan sång
Kl. 10.30 Högmässa

Annandagen
Kl. 9.30 Mässa

Välkomna!


Mässan firas på latin enligt den ordinarie mässformen vanligen den första torsdagen i månaden.

Den extraordinarie mässformen (1962) firas sex gånger i månaden; datumen varierar.