Den Heliga Mässan

Den Heliga Mässan firas varje dag i Karmelitnunnornas kapell.

Vardagar, måndag till lördag, klockan 8:00
Söndagar och röda dagar i den svenska almanackan klockan 9:30
Med reservation för eventuella tillfälliga ändringar

Välkomna!


Mässan firas på latin enligt den ordinarie mässformen vanligen den första torsdagen i månaden.

Den extraordinarie mässformen (1962) firas sex gånger i månaden; datumen varierar.