Den Heliga Mässan

Den Heliga Mässan firas varje dag i Karmelitnunnornas kapell.

Under pandemin ber vi särskilt för alla dem som inte kan delta i den Heliga Mässan. Må Gud välsigna, beskydda och bevara er alla till kropp och själ under denna prövningens tid.


Mässan firas på latin enligt den ordinarie mässformen vanligen den första torsdagen i månaden.

Den extraordinarie mässformen firas vanligen en söndag och en vardag i månaden; datumen varierar.