Renovering

av Karmelitklostret i Glumslöv

Nu behövs en omfattande renovering av klosterbyggnaden.

Renoveringen av taket har slutförts med ekonomiskt stöd från många generösa donatorer.

Mycket återstår.

På grund av den felaktiga betongkonstruktionen på 1960-talet måste fasaden repareras. En hög andel giftig PCB har också hittats i fasadens fogar, och detta måste saneras så snart som möjligt.

Kapellet kommer att renoveras och byggas om.

En ny sjukavdelning kommer att byggas för de äldre systrarna i kommuniteten.

I klostrets ytteravdelning kommer anpassning av WC för funktionshindrade att göras.

Så här ser klostret ut idag…

Så här hoppas vi det ska se ut när renoveringen är klar…

Bygglovsansökan kommer att ske till våren, när konstruktionsritningarna är klara.

Alla gåvor är välkomna och kommer att tas emot med stor tacksamhet.

Om du vill ge en gåva till klostret kan du göra det via Swish eller bankgiro.
Bankgiro: 5018-8952
Swish: 123 676 1027
(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör vi av oss!)

Swishnummer för donation till renoveringarna.

“Låt intet förvilla, intet skrämma dig.
Allting förgår, blott Gud förändras ej.
Tålamodet allt besegrar.
Den som sig på Gud förlitar, intet fattas skall.
Allenast Gud är nog.”
Den Heliga Teresa de Jesus

Karmelitklostret i Rydebäck var det första klostret som officiellt grundades i Sverige efter reformationen. En grupp nunnor kom från Belgien till Sverige 1956. Klostret stod färdigt och invigdes 1963. Klostret är vigt åt Guds barmhärtiga kärlek och åt den heliga Thérèse av Jesusbarnet.


Nederst på sidan finner du en liten berättelse om hur renoveringen går.

Det vi måste göra är:
• Förnya fasaden
• PCB-sanering av fasadens fogar
• Reparera klostermuren
• Ny sjukavdelning
• Ombyggnad av ytteravdelningen
• Utbyggnad av kapellet

Gåvor tas emot med stor tacksamhet!
Må Gud löna och välsigna er!
Karmelitnunnorna

Nästa projekt: sanering och renovering av fasaden

Den fortsatta projekteringen är nu i gång! Det som är det mest akuta är förstås sanering av det giftiga ämnet i fasadens fogar. Det blir ett omfattande arbete men vi hoppas kunna komma igång med det så fort som möjligt – kanske redan i höst! Mycket beror på vilken lösning vi sedan väljer för själva fasaden. Betongen spricker pga fel i konstruktionen och något mer radikalt måste genomföras. Så vi söker  en mer hållbar lösning. Det kräver mycket planering och många böner!

Showing a crack in the wall