2:a söndagen u.å. Årg. B

On Jn 1:35-42 “John looked at Jesus and said: Look, there is the Lamb of God!” (Jn 1:35). This is the second time the phrase Lamb of God has occurred in this first Chapter of St. John’s Gospel. Just a few verses before, we read how the previous day St. John the Baptist had born […]

Trettondedag jul

Epifania, trettondedagen eller Herrens uppenbarelses högtid är egentligen en andra julfest. Den infördes under trehundratalet från östkyrkan till det västerländska kalendariet och fick där en plats vid sidan av den julhögtid som redan firades den 25 december. På Epifania firar kyrkan det faktum att Kristus uppenbarades som Frälsare för alla folk, inte endast för judarna […]

Guds heliga moder Marias högtid

Mercy and truth have met, Justice and peace have embraced. Truth has sprung up from the earth, and Justice has looked down from heaven. (Ps 84/85:11-12) When the Fathers of the Church wanted to speak of the mystery of the Incarnation, and of the Divine Motherhood of Mary, they would often seek their inspiration, their […]

Juldagen

Det var under julnatten som några människor för första gången fick se Gud. De stod omkring en krubba och såg julens mysterium: ett litet gossebarn som enligt profeten Jesaja var underbar i råd, väldig Gud, Fridsfurste. Det var dessa människor vid krubban som först kom i kontakt med detta barn. Varje jul har fortfarande något […]

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 4

Teresa betonar att vår frälsning, vår helgelse, beror på Jesu allra-heligaste mänskliga natur. Gud har blivit människa i Jesus Kristus för att bli vår Brudgum, vår Frälsare. Det betyder att han berör oss på alla mänskliga plan. Brudmystiken antyder mycket tydligt, att hela män-niskan är kallad att beröras av Jesus Kristus. Samtidigt måste hon kämpa […]

Vem är Jesus för Johannes av Korset?

Ett sätt att börja kunde vara att ställa följande fråga. Tänk dig att någon tar kontakt med dig, någon som fått undervisning i den kristna tron, men som vill komma underfund med dess betydelse i hans eller hennes liv. Personen i fråga säger till dig: ”Jag fick en kristen uppfostran och jag är förtrogen med […]

2:a söndagen i advent

Adventsliturgin behärskas av två stora gestalter: Johannes döparen och Maria. Dagens evangelium talar om Johannes döparen. Han är förelöparen. Han går framför Herren för att bana vägen, för att göra stigarna jämna. Egentligen är detta en uppgift som vi alla har fått: vi måste hjälpa varandra att finna vägen, att finna en rak väg till […]

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

Easter next year falls on 1 April, and the new liturgical year having begun we’re already on our way to it. We are in Advent, and so most immediately we’re on our way to Christmas. And on that way, on our way to Bethlehem, we pause at this feast, the solemnity of Mary’s Immaculate Conception. […]

1:a söndagen i advent. Årg. B

”Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, Herre”, frågar Jesaja i dagens första läsning. Och den frågan har människor alltid upprepat ända sedan dess: ”Varför tillåter Gud oss att gå vilse? Varför tillåter Gud det onda?” men det finns en liten accentskillnad mellan Jesajas fråga och den fråga som vi hör så […]

Kristus Konungens dag. Årg. A

The Feast of Christ the King marks the end, and crown of the liturgical Year. This is the last Sunday in this year of St. Matthew, and we take our leave of his Gospel with the great scene of Christ in majesty at the end of time: a King sitting on his throne of Judgement. […]