Böner

Bön om kallelser

Himmelske Fader,
vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan.

Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön,
att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning.

Vi ber om detta genom Kristus vår Herre.
Amen

Helige Josef och alla Karmels helgon. Be för oss.
Amen