Okategoriserade

Litania till vår fru av Berget Karmel

Herre förbarma dig över oss
Kristus förbarma dig över oss
Herre förbarma dig över oss
Kristus hör oss
Kristus bönhör oss
Gud Fader i himmelen Förbarma dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande Heliga Treenighet, en enda Gud
Heliga Maria, Karmels Drottning och smycke, heliga Guds Moder Bed för oss
Du jungfruliga Guds Moder
Du den sköna kärlekens Moder
Du nådens Moder
Du uppstigande moln ur barmhärtighetens hav
Du vita moln över Berget Karmel
Du molnstod i vår öken
Du Guds heliga berg
Du berg från vilket hörnstenen löste sig
Du Guds heliga stad
Du stad höljd i ljus som i en mantel
Du den Allrahögstes tron
Du det eviga Ordets brudgemak
Du ljuvliga trädgård
Du fruktbara vinstock på Karmels sluttning
Du vishetens ström som genomtränger jorden
Du förstfödda av de skapade
Du med solen beklädda
Du stjärna över livets hav
Du eldstod i vårt mörker
Du kungliga brud given Libanons härlighet
Du drottning i Karmels och Sarons prakt
Du patriarkernas längtan
Du Hesekiels stängda port
Du Jesse telning
Du profeternas drottning
Du karmeliternas ära och hopp
Du kärleksrika Moder som gett oss skapularet
Du obefläckade Moder
Du trogna Moder under korset
Du vår återlösnings Moder
I alla angelägenheter, i all nöd, i vår dödsstund, du vår Moder och Drottning
Guds Lamm, som borttager världens synd Förskona oss o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder Bönhör oss o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder Förbarma dig över oss o Herre
Heliga Guds Moder, pryd dem som bär din dräkt med dina dygder Och bevara dem i frestelser och faror
Låt oss bedja: O Gud, förläna i din nåd att vi på Jungfru Marias,
vår beskyddarinnas förbön, når fram till den eviga glädjen, där du
lever och råder, Gud, från evighet till evighet. Amen.