Litania till vår fru av Berget Karmel

Herre förbarma dig över oss Kristus förbarma dig över oss Herre förbarma dig över oss Kristus hör oss Kristus bönhör oss Gud Fader i himmelen Förbarma dig över oss Gud Son, världens Frälsare Gud Helige Ande Heliga Treenighet, en enda Gud Heliga Maria, Karmels Drottning och smycke, heliga Guds Moder Bed för oss Du jungfruliga […]

Litania till vår herre Jesus Kristus, präst och offerlamm

Jesus, du präst och offerlamm: Förbarma dig över oss. Jesus, du präst som är sand av Gud för att förkunna evangeliet för de fattiga: Förbarma dig över oss. Jesus, du präst som allt lever för att be för oss: Förbarma dig över oss. Jesus, du överstepräst som fadern smort med Helig Ande och kraft: Förbarma […]